Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Caverion
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 6.50 EUR
Kurssi: 5.26 EUR
Kurssi hetkellä: 5.8.2022 - 7:21 Analyysi päivitetty: 5.8.2022

Toistamme Caverionin osta-suosituksen pitäen tavoitehintamme 6,5 eurossa Q2-tuloksen jälkeen. Liikevaihdon nousuvaihe, tilauskannan kasvu ja yritysostot pitävät kasvunäkymät hyvänä yhtiölle. Kannattavuus kärsii osin kustannusten noususta ja markkinan epävarmuudet voivat myös heikentää liikevaihdon tasoa. Toistaiseksi yhtiö on selvinnyt markkinan haasteista erittäin hyvin ja näkymissä liiketoimintojen odotetaan kehittyvän positiivisesti. Potentiaaliin nähden vielä alhaiseen tulostasoon peilattuna arvostus tarjoaa mielestämme erittäin hyvän tuotto-odotuksen.

Q2-raportti oli odotuksia parempi

Caverionin liikevaihto nousi Q2:lla 5,9 % vertailukaudesta noin 577 MEUR:oon ylittäen ennusteemme. Palvelut-liikevaihto oli odotetusti nousussa (+7,7 %), mutta nousi myös vihdoin Projektit-liiketoiminnassa (2,5 %). Projektien kääntyminen kasvuun on tärkeää, jotta myös kannattavuus voisi selkeämmin parantua. Oikaistu EBITA nousi vertailukaudesta ja oli meidän ennusteemme yläpuolella noin 22,9 MEUR:ssa. Oikaistu EBITA-marginaali oli erittäin hyvällä tasolla 4,0 %:ssa (Q2’21: 3,6 %). Erityisesti markkinassa, missä kustannukset ovat nousussa ja materiaaleista on pulaa, suoritus vaikuttaa vahvalta. Yhtiö sanoo, että kustannuspaineilla ja markkinahäiriöillä on ollut myös yhtiöön enemmän vaikutusta, mutta merkittävyydeltään ne ovat jääneet vähäiseksi. Koronan läsnäolo ja markkinahaasteet osin vielä kuitenkin lisäävät kannattavuuden epävarmuutta loppuvuoteen.

Ennusteissa ei isoja muutoksia

Emme tehneet merkittäviä muutoksia ennusteisiimme Q2-raportin perusteella. Markkinakysynnän odotetaan olevan molemmissa liiketoiminnoissa positiivista, vaikka markkinahaasteet aiheuttavat vielä selkeitä riskejä kehitykselle. Operatiivisesti Caverionin suorituskyky on kuitenkin edennyt selkeästi oikeaan suuntaan. Ohjeistus odottaa liikevaihdon sekä oikaistun EBITA:n kasvavan vuodesta 2021. Vuodelle 2022 odotamme tilauskannan kasvun ja yritysostojen myötä liikevaihdon kasvavan 5 %:lla 2254 MEUR:oon. Oikaistun EBITA:n odotamme kasvavan noin 92 MEUR:oon (oik. EBITA-%: 4,1 %). Parantuvaan tulokseen vaikuttaa yhtiön säästötoimenpiteet, liikevaihdon kasvu sekä projektien parempi tuottavuus. Odotuksemme eivät ole korkealla, mutta mielestämme riskit kustannuspaineista ja markkinasta pitävät ennusteiden riskitasoa korkealla. Lähitulevaisuudessa näemme liikevaihdon kasvun jatkuvan (2023-2024 ka.: 3,6 %) epävarmuuden vähentyessä etenkin toimitilarakentamisen ympärillä ja vahvojen markkinatrendien vetämänä (digitalisaatio, energiatehokkuus). Sen sijaan kannattavuutta parantaa palveluliiketoiminnan korkea osuus, projektien tuottavuuden ja volyymien nousu sekä kustannuspaineiden maltillistuminen (2023-2024 oik. EBITA-% ka.: 5,2 %).

Arvostuksessa selkeää nousuvaraa

Caverionin osakkeen arvostus vuodelle 2022 on tulostasoon nähden mielestämme maltillinen (22e: EV/EBITDA 6x, P/E 14x, EV/EBIT 11x) ja laskee edelleen vuodelle 2023 hyvinkin houkuttelevaksi (23e: EV/EBITDA 5x, P/E 10x, EV/EBIT 8x). Jo vuoden 2022 arvostusta ja hyväksymämme arvostushaarukan keskitasoa käyttäen (P/E: 14-18x, EV/EBIT 12-16x ja EV/EBITDA 7-9x), on osakkeessa merkittävää nousuvaraa. Osinkotuotto lähivuosille on ennusteillamme noin 4-5 %:n tasolla, joka antaa hyvän tuen tuotto-odotukseen arvostuksen nousuvaran lisäksi. DCF-mallimme arvo (8,0 euroa) on myös nykykurssia korkeammalla tukien suositustamme.

Lue yhtiöstä julkaistu analyysiraportti täältä (premium-tilaajille)

Käy kauppaa. (Caverion)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 2 139,4 2 253,8 2 326,0
- kasvu-% -0,7% 5,3% 3,2%
Liikevoitto (EBIT) 43,5 72,8 96,9
- EBIT-% 2,0% 3,2% 4,2%
EPS (oik.) 0,38 0,38 0,51
Osinko 0,17 0,20 0,25
P/E (oik.) 16,8 13,7 10,4
EV/EBITDA 8,9 5,6 4,7
Osinkotuotto-% 2,7% 3,8% 4,8%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Caverion on vuonna 2013 rakennusyhtiö YIT:stä irtautunut kiinteistöjen, teollisuuden ja infrastruktuurin teknisiin palveluihin ja projekteihin keskittynyt yritys. Yhtiön osaaminen jakaantuu laajalle rakennusten, infran sekä teollisuuden ja teollisten prosessien koko elinkaaren varrelle käsittäen muun muassa hankekehityksen, projektin toteutuksen, teknisen huollon ja kunnossapidon, kiinteistöjohtamisen ja asiantuntijapalveluita. Caverion toimii Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä 11 maassa.