Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Cibus Nordic Real Estate
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 180.00 SEK
Kurssi: 184.00 SEK
Kurssi hetkellä: 14.5.2021 - 5:55

Nostamme Cibuksen tavoitehinnan 180 SEK:iin (aik. 175 SEK), mutta laskemme suosituksemme kurssinousun myötä vähennä-tasolle (aik. lisää). Cibuksen alkuvuosi sujui odotustemme mukaisesti ja yhtiön hankevirta säilyy vahvana. Osakkeen arvostus on viimeisimmän kurssinousun jäljiltä kuitenkin jo korkeahko ja siirrymmekin seuraamaan muuten mallikkasti etenevää sijoittajatarinaa toistaiseksi katsomosta käsin.

Alkuvuosi oli totutun varmaa ja vakaata suorittamista

Cibuksen nettovuokratuotot olivat alkuvuonna 18,2 MEUR ja kehitys oli hyvin linjassa sekä meidän (17,9 MEUR) että konsensuksen (17,8 MEUR) kanssa. Cibus ei toteuttanut ensimmäisellä neljänneksellä kiinteistöhankintoja ja 12 kuukauden tuottokyvyn mukainen nettotuotto säilyi ennallaan 72,6 MEUR:ssa. Hallinnon kulut olivat Q1:llä edellisneljännesten tapaan koholla ja 1,7 MEUR:n taso ylitti 1,3 MEUR:ssa olleen ennusteemme. Hallinnon kulut pitivät yhtiön mukaan sisällään noin 0,1 MEUR kertakuluja päälistalle siirtymiseen liittyen. Cibuksen rahoituskulut olivat kuitenkin valuuttakurssivoitoista (0,5 MEUR) johtuen odotuksiamme matalammat (Q1’21: 4,9 MEUR vs. Q1’21e: 5,5 MEUR) ja vuokraustoiminnan tulos ylitti ennusteemme (11,6 MEUR vs. 11,2 MEUR).

Hankevirta säilyy vahvana

Cibuksen kommentit olivat markkinatilanteen osalta odotetusti positiivisia ja yhtiön mukaan ostokohteita on edelleen tarjolla runsaasti. Cibus on tiedottanut Q1:n jälkeen pienemmistä hankinnoista sekä Suomessa että Ruotsissa ja pidämme todennäköisenä, että uusista hankinnoista tullaan kuulemaan jo lähiaikoina. Nykyisen taseen turvin yhtiö kykenee jatkamaan pienempien hankintojen tekemistä ja pidämme myös suurempia osakeantirahoitteisia porfoliokauppoja hyvinkin mahdollisina. Oman pääoman ehtoisen rahoituksen hyödyntäminen olisi nykyisellä kurssitasolla mielestämme myös lähtökohtaisesti fiksua.

Tuottovaateet säilyneet vakaina, mutta odotamme sijoittajakysynnän voimistuvan

Cibuksen johdon mukaan ruoka- ja päivittäistavarakauppakiinteistöjen transaktiomarkkinassa ei ole tapahtunut viime vuosina oleellisia muutoksia ja yhtiön mukaan markkinalla toimivat pitkälti samat tahot kuin pari vuotta sitten. Yhtiö toisti myös aiemmat kommentit vakaana säilyneistä tuottovaatimuksista ja johdon mukaan tuottovaateissa on nähtävissä pientä laskupainetta lähinnä Ruotsissa. Pidämme todennäköisenä, että yhteiskuntakiinteistöihin kohdistuva sijoittajakysyntä tulee tulevina vuosina voimistumaan ja uskomme tämän heijastuvan ennen pitkää laskevasti myös Cibuksen portfolion defensiivisten ja vakaan kassavirran ruoka- ja päivittäistavarakauppakiinteistöjen tuottovaateisiin.

Aika vetää happea

Cibuksen arvostustaso alkaa olemaan viimeisimmän kurssinousun jäljiltä korkeahko, sillä yhtiö arvostetaan noin 50 %:n preemiolla Q1’21 lopun EPRA-nettovarallisuuteen (EPRA NRV) sekä pohjoismaisista kiinteistösijoitusyhtiöistä koostuvaan verrokkiryhmään nähden. Nykyisellä kurssitasolla osakemarkkinat arvostavat Cibuksen kiinteistösalkun 4,8 %:n implisiittisellä nettotuotolla, mikä on mielestämme absoluuttisesti jo matala taso. Cibuksen arvostusta tukee 1) portfolion vähäinen suhdanneherkkyys ja ennustettavat kassavirrat, 2) yhtiön hyvä track-record sekä 3) odotukset tuottovaatimusten yleisestä laskusta, mutta emme näe nykyisessä arvostustasossa enää merkittävää lyhyen aikavälin nousuvaraa.

Analyytikko / Kirjoittaja

Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 74,4 90,9 95,8
- kasvu-% 23,6% 22,2% 5,4%
Liikevoitto (EBIT) 54,9 68,9 73,1
- EBIT-% 73,8% 75,9% 76,4%
EPS (oik.) 0,95 1,14 1,10
Osinko 0,94 0,99 1,04
P/E (oik.) 17,5 15,9 16,4
EV/EBITDA 26,3 22,6 21,6
Osinkotuotto-% 5,6% 5,4% 5,7%
Uusimmat ennusteet

Cibus on kiinteistöyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North Premier Growth Market -listalla Tukholmassa. Yhtiön liikeideana on hankkia, kehittää ja hallinnoida Pohjoismaissa korkealaatuisia kiinteistöjä, jotka on vuokrattu päivittäistavarakaupan ketjuille. Yhtiöllä on tällä hetkellä 280 kiinteistöä Suomessa ja Ruotsissa. Päävuokralaiset ovat Kesko, Tokmanni, Coop ja S-ryhmä.