Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Cibus Nordic Real Estate
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 145.00 SEK
Kurssi: 135.20 SEK
Kurssi hetkellä: 30.6.2020 - 7:03 Analyysi päivitetty: 30.6.2020

Nostamme Cibuksen tavoitehinnan 145 kruunuun (aik. 140 SEK) ja toistamme aikaisemman lisää-suosituksemme. Cibuksen kiinteistöportfolion kasvu oli Q2:n aikana odotuksiamme voimakkaampaa ja olemme tarkistaneet ennusteitamme ylöspäin. Päivitettyjen ennusteiden valossa osakkeen tuotto-odotus on mielestämme edelleen kohtuullinen riskeihin nähden ja riittää perustelemaan positiivisen suosituksen.

Kiinteistöhankinnat jatkuvat vilkkaana

Cibuksen kohdehankinnat ovat jatkuneet Q2:lla vilkkaana, sillä yhtiö on kertonut viimeisen kuukauden aikana kahdesta uudesta kiinteistöhankinnasta. Ensimmäisessä transaktiossa yhtiö hankki 18 kiinteistöä, joiden vuokrattava pinta-ala on noin 31 000 m2. Kohteet sijaitsevat eri puolilla Suomea ja niiden ankkurivuokralaisia ovat S-ryhmä, Kesko ja Tokmanni. Alkuperäinen kommenttimme transaktiosta on luettavissa kokonaisuudessaan täältä. Maanantaina Cibus tiedotti puolestaan hankkivansa portfolioonsa viisi Oulun alueella sijaitsevaa kiinteistöä 14,5 MEUR:n kauppahinnalla. Kiinteistöissä ankkurivuokralaisena toimii S-ryhmä ja kohteiden vuokrattava pinta-ala on noin 7135 m2. Kokonaisuudessaan hankinnat kasvattavat yhtiön vuokrattavaa pinta-alaa laskelmiemme mukaan noin 6 %:lla Q1’20 lopun tasosta. Yhtiö arvioi maanantaina tiedotetun kiinteistöhankinnan yhteydessä seuraavan 12 kk:n tuottokyvyn olevan Q3’20 alkaen noin 64,9 MEUR (Q1’20: 60,6 MEUR).

Cibus uudelleenrahoitti lainasalkkuaan kesäkuussa

Cibus on kertonut kesäkuussa myös lainasalkkunsa uudelleenrahoituksesta. Yhtiö laski kesäkuun alussa liikkeelle sekä 600 MSEK:n vihreän joukkovelkakirjalainan että 135 MEUR:n Jvk-lainan. Sijoittajakysyntä liikkeeseenlaskettuja vakuudettomia jvk-lainoja kohtaan oli vahvaa, sillä molemmat emissiot ylimerkittiin. Lainojen korkotasoja voidaan pitää mielestämme kuitenkin korkeahkoina (vihreä jvk: 3 kk STIBOR + 4,75 % ja 135 MEUR:n jvk: 3 kk EURIBOR + 4,5 %) esimerkiksi yhtiön aiempien lainojen keskikorkoon (Q1’20 lopussa 2,3 %) nähden. Arviomme mukaan rahoituksen hintaan on osaltaan heijastunut koronaviruskriisin tiukentama rahoitusympäristö.

Ennusteita tarkistettu maltillisesti ylöspäin

Olemme sisällyttäneet Cibuksen kesäkuussa tiedottamat kiinteistöhankinnat ennusteisiimme, minkä lisäksi tarkistimme kohdehankintaennusteitamme sekä loppuvuoden että lähivuosien osalta maltillisesti ylöspäin. Tarkistimme myös ennusteitamme lähivuosien rahoituskulujen osalta ylöspäin jvk-lainojen odottamaamme korkeampaa korkotasoa heijastellen. Kokonaisuudessaan vuosien 2020-2022 tulosennusteemme ovat nousseet noin 3-4 % ja osinkoennusteemme noin 1-2 %.

Tuotto-odotus edelleen riittävällä tasolla

Cibuksen osake arvostetaan suhteellisen lähelle sen historiallista tasoa keskeisillä arvostuskertoimilla mitattuna (P/EPRA NAV, 12-kk tuottokyvyn P/E ja osinkotuotto-%). Näkemyksemme mukaan korkea osinkotuotto (2020e: 6,9 %) ja ennustamamme tuloskasvu tarjoavat edelleen lähivuosille kohtuullisen houkuttelevan tuotto-odotuksen riskeihin nähden. Näkemystämme tukee se, että Cibuksen osinkoon liittyvä riski on mielestämme rajallinen, koska se perustuu täysin yhtiön kassavirtaperusteiseen tulokseen.

Analyytikko / Kirjoittaja

Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 60,2 77,1 87,1
- kasvu-% 108,3% 28,1% 13,0%
Liikevoitto (EBIT) 43,5 58,2 65,7
- EBIT-% 72,3% 75,5% 75,4%
EPS (oik.) 0,97 1,00 1,10
Osinko 0,89 0,89 0,91
P/E (oik.) 14,2 12,9 11,7
EV/EBITDA 21,6 19,9 17,9
Osinkotuotto-% 6,4% 6,9% 7,1%
Uusimmat ennusteet

Cibus on kiinteistöyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North Premier Growth Market -listalla Tukholmassa. Yhtiön liikeideana on hankkia, kehittää ja hallinnoida Pohjoismaissa korkealaatuisia kiinteistöjä, jotka on vuokrattu päivittäistavarakaupan ketjuille. Yhtiöllä on tällä hetkellä 280 kiinteistöä Suomessa ja Ruotsissa. Päävuokralaiset ovat Kesko, Tokmanni, Coop ja S-ryhmä.