Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Citycon
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 6.20 EUR
Kurssi: 5.52 EUR
Kurssi hetkellä: 6.4.2020 - 5:15

Citycon kertoi viime perjantaina yhtiön tarjoavan kaikille kauppakeskustensa ravintola-alan vuokralaisille Suomessa kahden kuukauden vuokravapaan. Aikaisemmin yhtiö oli pyrkinyt helpottamaan koronapandemian aiheuttamia hankalia olosuhteita mm. tarjoamalla vuokralaisille yksilöllisiä joustoja ja erilaisia tukiratkaisuja, kuten maksuaikajoustoja ja vuokranalennuksia. Eduskunnan tehtyä päätös ravintola-alan toimitilojen sulkemisesta toukokuun loppuun muutti kuitenkin tilannetta ja Cityconin perjantaina tekemä linjaus vapauttaa yhtiön kauppakeskuksissa toimivat ravintola-, kahvila- ja anniskelualan yritykset vuokranmaksusta 31.5.2020 asti.

Vuokravapauden myöntäminen ei tullut meille yllätyksenä, sillä viime viikolla useat suuret kiinteistösijoittajat kuten Ilmarinen, Varma ja Sponda olivat kertoneet tarjoavansa vapautuksen vuokrista ravintola-alan yhtiöille toukokuun loppuun asti. Edellisessä päivitysraportissamme olimme myös ennakoineet Cityconin joutuvan tulemaan koronapandemian takia vuokralaisia vastaan ja yhtiön vuokrien tämän myötä laskevan. Uutisella ei siten ollut vaikutusta ennusteisiimme tai näkemykseemme Cityconin osakkeesta.

Kahvilat ja ravintolat muodostivat 10,3 % eli noin 10,1 MEUR Cityconin Suomi & Viro -yksikön vuoden 2019 bruttovuokratuotoista. Kahden kuukauden vuokravapaalla olisi tämän perusteella karkeasti noin 1,7 MEUR:n heikentävä vaikutus yhtiön bruttovuokratuottoihin eli noin 0,7 % vuositasolla Cityconille (verrattuna vuoteen 2019). Ennustamme itse, että yhtiö joutuu myöntämään kuluvana vuonna vuokranalennuksia kaikissa sen toimintamaissa ja lisäksi myös muiden toimialojen vuokralaisille kuin ravintola-alan vuokralaisille. Lisäksi odotamme yhtiön vajaakäyttöasteen kuluvana vuonna kasvavan ja luottotappioiden lisääntyvän vuokralaisten maksuvaikeuksien vuoksi. Aikaisempien ennusteidemme mukaisesti odotamme yhtiön vuoden 2020 oikaistun operatiivisen tuloksen laskevan noin 24 %:lla edellisvuodesta ja yhtiön joutuvan leikkaamaan viime tilikaudelta maksettavaa osinkoaan 0,55 euroon per osake (2018: 0,65 euroa).

Käy kauppaa. (Citycon)

Analyytikko / Kirjoittaja

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 309,2 302,8 308,9
- kasvu-% -2,2% -2,1% 2,0%
Liikevoitto (EBIT) 193,5 171,9 184,0
- EBIT-% 62,6% 56,8% 59,6%
EPS (oik.) 0,81 0,62 0,70
Osinko 0,55 0,55 0,55
P/E (oik.) 11,6 8,9 7,8
EV/EBITDA 17,8 16,8 15,9
Osinkotuotto-% 5,9% 10,0% 10,0%
Uusimmat ennusteet

Citycon on vuonna 1988 perustettu päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.