Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Citycon
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 7.00 EUR
Kurssi: 6.76 EUR
Kurssi hetkellä: 5.8.2020 - 8:11

Toistamme Cityconin lisää-suosituksemme ja nostamme yhtiön tavoitehintamme 7,00 euroon (aik. 6,20 euroa). Yhtiön eilen julkaisema Q2-raportti oli operatiivisesti selvästi odotuksiamme parempi. Siten raportti laski Cityconin koronakestävyyteen liittynyttä riskitasoa, vaikka suorat ennustemuutokset etenkin H2:lle ja lähivuosille jäivät vähäisiksi. Citycon hinnoitellaan näkemyksemme mukaan yhä alle sen käyvän arvon ja lievästä arvostuksen nousuvarasta sekä 7 %:n osinkotuotosta muodostuva tuotto-odotus on riskeihin peilattuna houkutteleva.

Yhtiö selvisi sulkukvartaalista reippaasti odotuksia pienemmällä tulospudotuksella

Cityconin brutto- ja nettovuokratuotot laskivat Q2:lla karkeasti 10 % vertailukaudesta, minkä taustalla olivat etenkin vuokralaisille pandemian takia annetut alennukset, liikevaihto- ja kävijämääräpohjaisten tuottojen lasku, kiinteistökauppojen nettona lievästi negatiivinen vaikutus ja valuutat. Vuokratuottojen pudotukset olivat kuitenkin ennusteitamme ja markkinaodotuksia pienemmät ja Citycon joutuikin antamaan sulkukvartaalilla alennuksia selvästi pelättyä vähemmän (H1’20: vuokrankeräysaste 93 %). Odotuksiin osuneiden kulujen ja positiivisten verokirjausten takia oikaistu operatiivinen tulos osaketta kohti (oikaistu EPRA EPS) ylitti ennusteet vielä tuntuvasti vuokratuottojakin voimakkaammin. Uusien sopimusten hinnoittelua kuvaava nk. leasing spread laski Q2:lla 2,0 % (2019: +0,6 %), mutta tämäkin johtui etenkin yksittäisiin Lippulaivan vuokrasopimuksiin tehdyistä tarkastuksista eikä laajemmasta paineesta. Kiinteistöjen käypien arvojen muutokset olivat 2,2 % negatiiviset pandemian aiheuttamien arvonlaskujen takia, mutta tämä tuskin oli markkinoille merkittävä yllätys. Luototusaste laski vertailukaudesta lievästi 46,2 %:iin ja ylitti hienoisesti yhtiön 40-45 %:ssa olevan tavoitetason. Mielestämme Cityconin tavoite on kuitenkin melko maltillinen ja yhtiön tase ja 200 MEUR:n jvk-lainan liikkeellelaskulla Q2:n aikana tuettu likviditeetti ovat hyvässä kunnossa.

Yhtiö palautti kuluvan vuoden ohjeistuksensa

Citycon antoi Q2-raporttinsa yhteydessä kuluvalle vuodelle uuden ohjeistuksen ja yhtiö odottaa nyt vuoden 2020 operatiivisen liikevoiton olevan 171-189 MEUR, osakekohtaisen operatiivisen tuloksen olevan 0,710-0,810 euroa ja oikaistun osakekohtaisen operatiivisen tuloksen olevan 0,610-0,710 euroa. Tulosohjeistus perustuu oletuksiin, joiden mukaan makrotaloudessa tai muissa keskeisissä ulkoisissa tekijöissä (ml. esim. valuutat) ei tapahdu merkittäviä muutoksia eikä toista merkittäviä liikkeiden sulkemisia aiheuttavaa korona-aaltoa tule. Ohjeistus oli konsensuksen odotuksia parempi, mutta merkittävä osa tästä selittyi jo Q2:n ylityksellä. Näin ollen ennustemuutokset H2:n ja lähivuosien osalta jäivät vähiin, mutta Q2-ylitys nosti kuluvan vuoden ennusteitamme yli 10 %. Odotamme nyt Cityconilta melko vakaata operatiivista (ml. kiinteistökauppojen vaikutukset) tuloskehitystä tänä vuonna ja lähivuosina.

Arvostustaso on mielestämme edelleen matala

Cityconin osake arvostetaan tällä hetkellä noin kertoimella 0,6x Q2’20:n lopun EPRA NAV:iin. Tämä on 20 % alle osakkeen 10 vuoden keskimääräisen historiallisen tason. Operatiivisesta tuloksesta lasketut P/E-kertoimet ovat kuluvalle ja ensi vuodelle noin ja myös ne ovat reilut 20 % alle osakkeen viiden vuoden mediaanitason. Arvioimme Cityconin pystyvän ylläpitämään lähivuosina 0,50 euron osakekohtaista osinkoa ja odotettu osinkotuotto on ennusteessamme yli 7 %:ssa lähivuodet. Valtaosa sijoittajien tuotto-odotuksesta Cityconissa muodostuukin juuri vahvasta osinkotuotosta, mutta myös maltillisten arvostuskertoimien lievä nousuvara tukee tuotto-odotusta, joka  nousee mielestämme riskeihin nähden peilattuna varsin houkuttelevalle kaksinumeroiselle tasolle.

Käy kauppaa. (Citycon)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 309,2 298,3 311,0
- kasvu-% -2,2% -3,5% 4,3%
Liikevoitto (EBIT) 193,5 180,7 184,0
- EBIT-% 62,6% 60,6% 59,2%
EPS (oik.) 0,81 0,68 0,70
Osinko 0,54 0,50 0,50
P/E (oik.) 11,6 9,9 9,6
EV/EBITDA 17,8 17,1 17,0
Osinkotuotto-% 5,7% 7,4% 7,4%
Uusimmat ennusteet

Citycon on vuonna 1988 perustettu päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.