Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Consti: Käänne houkuttelee edelleen

Analyytikon kommentti 03.05.2021 6:15 Consti
Yhtiö: Consti
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 13.50 EUR
Kurssi: 13.05 EUR
Kurssi hetkellä: 3.5.2021 - 6:00

Nostamme Constin tavoitehinnan 13,5 euroon (aik. 13,0 euroa) ja pidämme suosituksemme lisää-puolella. Yhtiön alkuvuoden suoritus jäi jonkin verran odotuksiamme alhaisemmaksi etenkin tuloksen osalta. Vaikka iso osa tuloslaskusta selittyy kertaerillä, nosti se hieman riskitasoja yhtiössä. Liikevaihdon kasvunäkymiin ei ole vielä saatu vahvistusta, mikä yhdessä kannattavuusalituksen kanssa aiheutti pieniä laskupaineita ennusteisiimme. Arvostus on mielestämme kuitenkin potentiaaliin nähden vielä maltillinen kohtuullisen osingon tukiessa tuotto-odotusta.

Heikohko Q1-tulos

Consti raportoi perjantaina aamulla odotuksiamme heikomman Q1-tuloksen. Yhtiön liikevaihto oli vertailukauden yläpuolella ollen lähellä ennusteitamme, mutta tulos jäi selvemmin odotuksistamme. Tähän tosin vaikutti merkittävät (-0,4 MEUR) kertaerät St George -hankkeeseen liittyen. Ilman tätä tulos olisi ollut vertailukauden tasolla. Markkinan kehitykseen liittyy vielä epävarmuuksia koronan vuoksi ja näkyvyys on rajallinen, vaikka aktiviteetti näyttää jo uusien tilauksien muodossa hieman piristyvän. Tilauskanta oli vielä alle vertailukauden tason ja näyttäisi, että markkinassa ei olla vielä Q1:n aikana nähty selkeää käännettä parempaan.

Ennusteemme laskivat hieman

Laskimme ennusteitamme hieman vuosille 2021-2022 Q1-tuloksen perusteella. Vuonna 2021 odotamme liikevaihdon nousevan noin 4 %:lla 286 MEUR:oon ja liikevoiton nousevan 9,6 MEUR:oon. Olemme vielä näin ollen ohjeistuksen (EBIT: 7-11 MEUR) keskikohdan yläpuolella luottaen vahvaan loppuvuoteen. Yhtiöllä on mielestämme hyvät saumat yltää ohjeistuksen ylälaitaan, jos kasvu alkaa vahvistumaan odotetun kaltaisesti. Jos päätöksenteko edelleen asiakkailla lykkääntyy tai epävarmuus markkinoilla koronan tai rakentamisen hiipumisen takia syvenee, on myös heikompi tuloskehitys hyvin mahdollista. Seuraavina vuosina näemme kasvun jatkuvan markkinoita vahvempana, jota avittaa myös yhtiön strategian mukainen jalkautuminen uudiskohteisiin ja rakentamisen arvoketjun eri osa-alueisiin. Kannattavuudella on potentiaalia nousta lähemmäs yhtiön tavoitetta (yli 5 %:n EBIT-%), mutta odotuksemme ovat vielä maltilliset yhtiön historiallisen kannattavuuden sekä markkinariskien vuoksi.

Tuotto-odotusta tukevat käänteen potentiaali ja osingot

Osakkeen arvostus on viimeaikaisen kurssinousun ja ennustemuutoksiemme myötä noussut, mutta on mielestämme yhtiön käänteen potentiaaliin nähden vielä kohtuullinen. Vuonna 2021 arvostus on hyväksymiemme tasojen rajoilla (21e: P/E: 15x, EV/EBIT: 11x), mutta laskee selvästi jo vuodelle 2022 (22e: P/E: 12x, EV/EBIT: 9x) kertoen osakkeen potentiaalista. Hyväksyttävän arvostushaarukkamme (EV/EBIT: 10-14x, P/E : 10-14x) keskitasoon ja vuosien 2021-2022 ennusteisiin nähden osakkeessa olisi nousuvaraa. Yhtiön tuloskäänteen vahvan suorituksen myötä olemme nostaneet haarukkaamme pykälällä lähemmäs verrokkiyhtiöitä, mutta nyt nähty pieni tulospettymys nostaa riskitasoja hieman, emmekä pysty vielä täysin nojaamaan vuoteen 2022. Suhteellisesti osake on arvostettu vuosille 2021-2022 yli 30 % alle verrokkien mediaanin, mikä on mielestämme liian suuri alennus. Arvostuksen nousuvaran lisäksi tuotto-odotusta tukee lähivuosien noin 4 %:n osinkotuotto.

Käy kauppaa. (Consti)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 274,6 286,0 295,1
- kasvu-% -12,8% 4,1% 3,2%
Liikevoitto (EBIT) 8,2 9,6 12,2
- EBIT-% 3,0% 3,4% 4,1%
EPS (oik.) 0,70 0,90 1,14
Osinko 0,40 0,45 0,50
P/E (oik.) 14,3 14,5 11,5
EV/EBITDA 7,1 8,4 6,9
Osinkotuotto-% 4,0% 3,4% 3,8%
Uusimmat ennusteet

Consti on vuonna 2006 perustettu korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittynyt yhtiö. Se tarjoaa kattavasti talotekniikan, linjasaneerauksen, korjausurakoinnin, julkisivusaneerauksen sekä muiden rakennuskohteiden korjausrakentamisen palveluita ja taloteknisiä palveluita sekä asuintaloille että toimitiloille ja julkisiin rakennuksiin. Constin liiketoiminta on keskittynyt Suomen kasvukeskuksiin. Constin asiakkaina on mm. julkinen sektori, yritykset, kiinteistösijoittajat ja taloyhtiöt.