Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Consti: Kiista päätökseen

Analyytikon kommentti 14.06.2021 6:25 Consti
Yhtiö: Consti
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 13.50 EUR
Kurssi: 12.15 EUR
Kurssi hetkellä: 14.6.2021 - 6:10

Toistamme Constin lisää-suosituksen ja 13,5 euron tavoitehinnan. Consti tiedotti viime perjantaina saaneensa välimiesoikeuden päätöksen St. George -hankkeeseen liittyen, jonka vuoksi yhtiö laski myös ohjeistustaan. Kertaluonteisen erän johdosta katseemme ovat kuitenkin jo lähivuosien tuloskäänteessä, mihin nähden arvostus on edelleen maltillinen.

Pitkä kiista päätökseen

Consti tiedotti perjantaina alentavansa arviotaan vuoden 2021 näkymistä hotellihanke St. Georgen välimiesoikeuden päätöksen takia. Vuosina 2015-2018 toteutettua rakennushanketta on puitu välimiesoikeudessa jo pitkään. Lopulta välimiesoikeus velvoitti Kiinteistö Oy Yrjönkatu 13:n (tilaajan) korvaamaan Constille urakkatöistä noin 0,7 MEUR lisättynä viivästyskorolla ja Constin korvaamaan tilaajalle viivästys- ja muita korvauksia noin 0,9 MEUR:lla lisättynä viivästyskorolla. Näin nettovaikutus Constille on noin 0,2 MEUR negatiivinen. Isoin tulosvaikutus tulee Constin projektiin liittyvän nettosaamisen purkautumisesta. Tiedotteen mukaan projektiin liittyvä nettosaaminen Constin taseessa oli noin 3 MEUR vuoden 2021 Q1:n lopussa. Consti kirjaa ratkaisuun liittyvät kulut vuoden 2021 Q2:n tulokseensa. Positiivista on, että päätöksellä on Constille noin 2 MEUR:n positiivinen rahavirtavaikutus.

Ohjeistuksen lasku muokkasi hieman ennusteita

Saamisen osoittautuessa ennakoitua pienemmäksi Consti alensi arviotaan vuoden 2021 näkymistä. Consti arvioi nyt, että sen koko vuoden 2021 liiketulos on 4-8 MEUR. Aikaisemmin yhtiö arvio sen asettuvan 7-11 MEUR:n välille. Ohjeistus on laskenut sekä ylä- että alapäästä 3 MEUR:lla, joka on juuri taseessa olleen arvioidun saamisen verran. Tämän myötä vuosi näyttäisi muuten edenneen suunnitelmien mukaisesti, mutta ohjeistus laski kuluvan vuoden ennusteitamme. Odotamme liikevaihdon kasvavan vuonna 2021 noin 4 %:lla 286 MEUR:oon ja oikaistun liikevoiton laskevan 6,0 MEUR:oon (oik. EBIT-%: 2,1 %). Lähivuosille ennusteemme jäivät ennalleen. Vuodelle 2022 odotamme liikevaihdon nousevan 3 %:lla noin 295 MEUR:oon ja oikaistun liikevoiton nousevan 12,2 MEUR:oon (oik. EBIT-%: 4,1 %). St. Georgen vuosia kestäneen kiista-asian päätös ei ollut Constin kannalta optimaalinen, mutta se ainakin vapauttaa yhtiön resurssit keskittymään olennaiseen. Kiistan lopputuloksen perusteella vuosien varrella kiistaan käytetyt resurssit olisivat voineet olla myös paremmassa käytössä, ja lopulta hankkeen selviäminen on kuitenkin näkyvyyden kannalta hyvä asia Constille. Positiivisin skenaario ei toteutunut, mutta myös aikaisemmin pelätty taloudellista tilannetta mahdollisesti uhkaava isompi negatiivinen tulosvaikutus jäi tulematta.

Arvostus edelleen maltillinen

Kertaluonteisen tulosvaikutuksen vuoksi katseet on mielestämme jo hyvä suunnata lähivuosiin. Vuonna 2021 arvostus on alhaisen tuloksen vuoksi korkeahko (21e: P/E: 23x, EV/EBIT: 17x), mutta laskee selvästi jo vuodelle 2022 (22e: P/E: 11x, EV/EBIT: 8x) kertoen osakkeen potentiaalista. Nojaamme tällä hetkellä hyväksyttävän arvostushaarukkamme (EV/EBIT: 10-14x, P/E : 10-14x) alarajaan ja vuoden 2022 ennusteisiin, mikä tarjoaa osakkeelle edelleen hyvää nousupotentiaalia. Suhteellisesti osake on arvostettu vuodelle 2022 noin 40 % alle verrokkien mediaanin, mikä on mielestämme myös aivan liian suuri alennus. Arvostuksen nousuvara lisäksi tuotto-odotusta tukee lähivuosien noin 4 %:n osinkotuotto.

Käy kauppaa. (Consti)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 274,6 286,0 295,1
- kasvu-% -12,8% 4,1% 3,2%
Liikevoitto (EBIT) 8,2 6,0 12,2
- EBIT-% 3,0% 2,1% 4,1%
EPS (oik.) 0,70 0,52 1,13
Osinko 0,40 0,45 0,50
P/E (oik.) 14,3 23,2 10,8
EV/EBITDA 7,1 11,3 6,6
Osinkotuotto-% 4,0% 3,7% 4,1%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Consti on vuonna 2006 perustettu korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittynyt yhtiö. Se tarjoaa kattavasti talotekniikan, linjasaneerauksen, korjausurakoinnin, julkisivusaneerauksen sekä muiden rakennuskohteiden korjausrakentamisen palveluita ja taloteknisiä palveluita sekä asuintaloille että toimitiloille ja julkisiin rakennuksiin. Constin liiketoiminta on keskittynyt Suomen kasvukeskuksiin. Constin asiakkaina on mm. julkinen sektori, yritykset, kiinteistösijoittajat ja taloyhtiöt.