Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Consti
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 13.50 EUR
Kurssi: 12.65 EUR
Kurssi hetkellä: 23.7.2021 - 8:58 Analyysi päivitetty: 14.6.2021

Consti raportoi perjantaina aamulla odotuksiamme paremman Q2-tuloksen. Yhtiön liikevaihto nousi vertailukaudesta hieman ollen lähellä ennusteitamme ja myös oikaistu tulos parani vertailukaudesta selvästi. Raportoituun tulokseen heikentävästi vaikutti kertaluonteinen St. George -hankkeen selvittelyn odotuksien vastainen tulos, josta yhtiö tiedotti kesäkuussa. Emme olleet ennusteissamme kertaerää oikaisseet liikevoitosta, mikä selittää isoja eroja ennusteisiin nähden. Ohjeistukseen ei tullut muutoksia ja kommentit markkinasta olivat positiivissävytteisiä. Kannattavuuden nousu, liikevaihdon kasvu sekä tilauskannan vahvistuminen nostavat raportin kokonaiskuvan selvästi positiivisen puolelle.

Constin liikevaihto nousi vertailukaudesta 70,9 MEUR:oon ollen lähellä 70,3 MEUR:n ennustettamme. Liikevaihdon tasoon vaikutti Yritykset- ja Talotekniikka-toimialan kasvanut liikevaihto. Heikentyvästi liikevaihdon tasoon on vaikuttanut koronan aiheuttamat viiveet tai häiriöt kysyntään. Etenkin Taloyhtiö-toimialassa aktiviteetti on vielä alueellisesti alle normaalin tason. Liikevaihdon laskuvaiheen jälkeen Consti on pääsemässä pikkuhiljaa kasvuun kiinni, mikä parantaa tuloskasvunäkymiä.

Yhtiön tilauskanta (Q2’21: 236 MEUR) nousi noin 12 % vertailukauden yläpuolelle, mikä kertoo jo piristyneestä aktiviteetista markkinalla. Uusia tilauksia saatiin noin 47 % vertailukautta enemmän (Q2’21: 99 MEUR). Viime tilikaudelta mahdollisesti viivästyneiden tai siirtyneiden hankkeiden aloituksien pitäisi edelleen tukea tilauskantaa jatkossa. Tilauskannan kääntyminen pitkän laskuvaiheen jälkeen kasvuun parantaa lähiaikojen kasvunäkymiä.

Consti Q2:n kannattavuus oli odotuksiamme selvästi parempi. Oikaistu liikevoitto nousi vertailukaudesta 2,9 MEUR:oon (Q2’20: 2,4 MEUR). Liikevoittomarginaali nousi vertailukaudesta 4,1 %:iin (Q2’20: 3,4 %). Consti ei ole aikaisemmin esittänyt oikaistua lukua eikä ennusteemme näin ollut oikaissut kertaeriä, mikä selittää isoja eroja. Raportoitu liikevoitto oli -0,5 MEUR, kun odotuksissamme oli -1,0 MEUR, joten myös vertailukelpoinen erä ylitti ennusteemme. Raportoituun tulokseen negatiivisesti vaikutti Hotelli St. George -rakennushankkeen negatiivinen päätös. Päätös vaikutti heikentävästi tulokseen 3,4 MEUR:lla. Alkuvuoden hieman vaisun tuloksen jälkeen selvästi vertailukaudesta parantunut oikaistu kannattavuus oli positiivinen yllätys ja lisää luottamustamme Constin tuloskäännettä kohtaan.

Kesäkuussa päivitetty ohjeistus jäi odotetusti ennalleen. Consti arvioi nyt vuoden 2021 liiketuloksen olevan 4-8 MEUR (2020: 8,2 MEUR). Raportin näkymät viestivät vielä epävarmuutta koronaviruksen lopullisia vaikutuksia kohtaan, vaikka yhtiö mukaan korjaushankkeiden kysyntä säilyi kohtuullisella tasolla. Positiivista on, että aktiviteetti pääkaupunkiseudun taloyhtiömarkkinassa on yhtiön mukaan nousemassa kohti normaalimpaa tasoa. Odotetusti toimitilojen korjaus- ja muutostöissä kysyntä on edelleen heikentynyt erityisesti toimialoilla, jotka ovat kärsineet koronasta eniten.

Käy kauppaa. (Consti)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 274,6 286,0 295,1
- kasvu-% -12,8% 4,1% 3,2%
Liikevoitto (EBIT) 8,2 6,0 12,2
- EBIT-% 3,0% 2,1% 4,1%
EPS (oik.) 0,70 0,52 1,13
Osinko 0,40 0,45 0,50
P/E (oik.) 14,3 24,2 11,2
EV/EBITDA 7,1 11,7 6,9
Osinkotuotto-% 4,0% 3,6% 4,0%
Uusimmat ennusteet

Consti on vuonna 2006 perustettu korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittynyt yhtiö. Se tarjoaa kattavasti talotekniikan, linjasaneerauksen, korjausurakoinnin, julkisivusaneerauksen sekä muiden rakennuskohteiden korjausrakentamisen palveluita ja taloteknisiä palveluita sekä asuintaloille että toimitiloille ja julkisiin rakennuksiin. Constin liiketoiminta on keskittynyt Suomen kasvukeskuksiin. Constin asiakkaina on mm. julkinen sektori, yritykset, kiinteistösijoittajat ja taloyhtiöt.