Yhtiö: Cramo
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 19.00 EUR
Kurssi: 20.24 EURKurssi hetkellä: 11.6.2019 - 5:18

Cramon siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnoista koostuva Cramo Adapteo järjesti maanantaina 10.6.2019 pääomamarkkinapäivän (CMD) Ruotsin Tukholmassa. Pääomamarkkinapäivä avasi tarkemmin yhtiön tavoitteita ja kohdemarkkinoita, mutta ei muuttanut näkemystämme Cramon osakkeesta ja säilytämme näin ollen vähennä-suosituksemme ja 19,0 euron tavoitehintamme.

  • Cramosta irtautuva, siirtokelpoisia tiloja edustava Adapteo järjesti eilen pääomamarkkinapäivän. CMD:llä vierailtiin ensiksi Adapteon moduulitoimistossa, jonka jälkeen irtautuvan yhtiön johto loi katsauksen yhtiön sijoitusprofiiliin, strategiaan sekä kahteen eri liiketoiminta-alueeseen (Rental Space ja Permanent Space).
  • Adapteo tulee olemaan sijoitusprofiililtaan kannattavaa kasvua tavoitteleva yhtiö, jonka odotetaan tuottavan myös vakaata, ja osin defensiivistäkin, kassavirtaa kasvupanostusten ohella. Yhtiön kasvua avittaa noin 10 % vuosittain kasvava markkina. Vakautta ja tasaisuutta tuo suurilta osin (noin 70 %) toistuvaan liikevaihtoon pohjautuva liiketoimintamalli, joka tuotti carve out -lukujen perusteella sijoitetulle pääomalle noin 12 %:n tuottoa (ROCE-%) viime vuonna.
  • Cramo Adapteon pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet painottavat etenkin kannattavaa kasvua. Tavoitetta liikevaihdon kasvulle ei ole, vaan kasvutavoite on määritelty vertailukelpoisen käyttökatteen kaksinumeroisella kasvulla (eli +10 %). Sijoitetun pääoman tuottotavoitteen (ROCE-%) osalta yhtiö odottaa yli 10 %:n tuottoa, mikä jäi viime vuosiin nähden hieman varovaiselle tasolle. Tästä voidaan päätellä, että yhtiö sijoitusprofiilinkin mukaan hakee nyt aktiivisesti kasvua houkuttelevilta markkinoilta. Taseen ja velkaantuneisuuden puolelta yhtiö odottaa nettovelan suhteen vertailukelpoiseen käyttökatteeseen olevan 3,5-4,5x tulevaisuudessa. Osinkoa yhtiön on tarkoitus jakaa noin 20 % nettotuloksesta ottaen huomioon vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.
  • Emme tehneet muutoksia Cramon ennusteisiimme CMD:n annin perusteella. Merkittävien yritysostojen ja Adapteon kannattavan kasvun ansiosta näemme kokonaisuudessaan Cramolla vahvat edellytykset positiiviselle tuloskehitykselle vuonna 2019, mutta ennustamme kone- ja laitevuokrauksen tuloksen laskevan lähivuosina. Odotamme Cramon konevuokrausliiketoiminnan oikaistun liikevoiton laskevan vuonna 2019 noin 3 %:lla ja vastaavasti vuonna 2020 noin 15 %:lla. Vuoden 2020 markkinanäkymä on epävarma erityisesti yhtiön suurimman konevuokrausmarkkinan Ruotsin osalta ja ennustamme syklin heikentymisen myötä Cramon konevuokrauksen laskevan siellä selvästi. Adapteon tuloksen odotamme kasvavan lähivuosina edelleen vahvasti. Tänä vuonna oikaistu liikevoitto nousee ennusteissamme yritysoston myötä yli 40 % ja ensi vuonna vielä noin 10 %:lla.

Cramon vuosien 2019 EV/EBIT ja P/E-luvut ovat 12x ja 10x tasoilla ja osinkotuotto noin 4 %. Syklisesti heikompaa tulosta ennusteissamme heijasteleva vuoden 2020 EV/EBIT-kerroin on nyt 12x tasolla ja lähellä yhtiön pitkän aikavälin keskiarvoa (EV/EBIT n. 13x), mitä pidämme syklisen käänteen aikainen vaihe huomioiden yhtiölle neutraalina tasona. Arvostus näyttää neutraalilta myös itsenäisinä liiketoimintoina, sillä aikaisemmin arvottamiemme Adapteon (EV: 660 MEUR) ja Cramon konevuokrauksen (EV: 965 MEUR) osien summa indikoi Cramolle noin 1600 MEUR:n yritysarvoa (2019e: 1562 MEUR).
 

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista. Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Cramo-brändin alla Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa ja Venäjällä (Kaliningrad). Saksassa, Itävallassa ja Unkarissa toimimme tytäryhtiö Theisen Baumaschinen brändin alla.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 779,7 867,7 866,8
- kasvu-% 6,9% 11,3% -0,1%
Liikevoitto (EBIT) 119,6 130,6 123,4
- EBIT-% 15,3% 15,0% 14,2%
EPS (oik.) 2,00 2,08 1,86
Osinko 0,90 0,90 0,90
P/E (oik.) 7,5 9,7 10,9
EV/EBITDA 5,6 5,1 4,9
Osinkotuotto-% 6,0% 4,4% 4,4%
Uusimmat ennusteet