Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Digital Workforce
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 4.50 EUR
Kurssi: 4.03 EUR
Kurssi hetkellä: 19.8.2022 - 6:42 Analyysi päivitetty: 14.5.2022

Digital Workforce raportoi torstaina ennusteidemme kanssa linjassa olleen Q2-raportin. Liikevaihdon kasvua ajoi strategisesti tärkeät jatkuvaveloitteiset palvelut. Kasvu oli vauhdikasta yhtiölle tärkeillä kasvumarkkinoilla UK:ssa ja Yhdysvalloissa, kun taas yhtiön päämarkkinoilla Pohjoismaissa kasvu on hidastumaan päin. Tätä heijastellen yhtiö käynnistää tehostamistoimenpiteet nopeuttaen kannattavuustavoitteisiin pääsyä. Tämän pohjalta olemme tehneet etenkin lähivuosien tulosennusteisiimme pieniä tarkennuksia. Osakkeen arvostus on näkemyksemme mukaan edelleen houkutteleva useasta näkökulmasta katsottuna (EV/S 1,3x, SOTP 4,6 ja DCF 6,4). Toistamme yhtiön lisää-suosituksen ja 4,50 euron tavoitehintamme. Katso yhtiön toimitusjohtajan videohaastattelu tästä. Toukokuussa julkaistu, mutta edelleen hyvin ajankohtainen seurannan aloitusraportti yhtiöstä on luettavissa tästä.

Isossa kuvassa ennusteidemme kanssa linjassa oleva raportti

Digital Workforcen Q2-liikevaihto kasvoi 9 % 6,2 MEUR:oon ja oli linjassa ennusteidemme kanssa. H1:lla liikevaihto kasvoi 8 % eikä yhtiö itse ollut kasvuvauhtiin tyytyväinen. Etenkin Pohjoismaissa kasvuun vaikutti negatiivisesti epävarmoista talousnäkymistä johtuva asiakkaiden investointipäätösten lykkääminen. Sen sijaan yhtiölle tärkeät kasvumarkkinat UK ja Yhdysvallat kasvoivat vahvasti. Positiivista liikevaihdon osalta oli, että kasvu oli odotuksiamme voimakkaampaa strategian keskiössä olevan ja kannattavuuden skaalautumisen kannalta tärkeiden jatkuvaveloitteisten palveluiden osalta (H1: +28 %). Asiantuntijaliikevaihto sen sijaan laski selvästi (H1: -11 %) hidastaen kokonaiskasvua. Yhtiön Q2-käyttökate laski -1,0 MEUR:oon (Q2’21: -0,2 MEUR) alittaen ennusteemme (-0,6 MEUR). Tulosta painoi hieman odotettua enemmän omaan alustaan ja kansainvälistymiseen liittyvät kasvuinvestoinnit sekä palkkainflaatio.

Kypsillä markkinoilla keskitytään jatkossa kannattavuuteen, kasvumarkkinoilla painetaan kaasua

Digital Workforce ei ole antanut ohjeistusta kuluvalle vuodelle eikä tähän tullut Q2-raportin yhteydessä muutosta. Yhtiö kommentoi markkinanäkymien muuttuneen heikommiksi geopoliittisten jännitteiden ja epävarman talousympäristön hidastaessa asiakkaidensa investointipäätöksiä. Markkinatilannetta heijastellen ja Pohjoismaiden markkinan osoittaessa kypsymisen merkkejä yhtiö kertoikin aloittaneensa tehostamistoimenpiteet ja nopeuttavansa kannattavuustavoitteidensa saavuttamista. Tätä muutosta heijastellen olemmekin tehneet tarkennuksia lähivuosien tulosennusteisiimme. Lisäsimme myös Eclair-yrityskaupan ennusteisiimme, mutta liikevaihtoennusteemme ovat lähivuosien osalta pitkälti ennallaan. Odotamme Digital Workforcen kasvavan kuluvana vuonna 11 % 24,9 MEUR:oon ja käyttökatteen olevan -3,4 MEUR.

Arvostus on maltillinen monella mittarilla tarkasteltuna

Digital Workforcen sijoitustarina on hyvinkin houkutteleva ja yhtiöllä on historiassaan vahvat näytöt kasvusta Pohjoismaissa. Onnistuessaan strategisilla kasvumarkkinoillaan on kasvun kulmakerroin todennäköisesti selvästi ennusteitamme jyrkempi ja yhtiön sijoitusprofiili muuttuu entistä houkuttelevammaksi. Tuloksen ollessa ennusteidemme mukaan vielä lähivuosina tappiollinen tulospohjaisista kertoimista ei löydä arvostukselle tukea. Tarkastellemmekin yhtiön arvostusta liikevaihtokertoimen, kassavirtamallin, verrokkianalyysin sekä osien summa -laskelmamme kautta. Digital Workforcen vuosien 2022-2023 EV/Liikevaihto-kertoimet ovat 1,3x-1,2x. Peilaten vuosina 2022e-2024e ennustamaamme liikevaihdon kasvuun (CAGR: ~15 %) ja kannattavuuspotentiaaliin (EBITA >15 %) investointivaiheen jälkeen,  on arvostus mielestämme varsin maltillinen. Myös DCF-mallimme ja osien summa -laskelmamme indikoi osakkeelle selvää nousuvaraa.

Lue yhtiöstä julkaistu analyysiraportti täältä (premium-tilaajille)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Roni Peuranheimo

Roni Peuranheimo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 22,4 24,9 28,8
- kasvu-% 17,1% 11,2% 15,8%
Liikevoitto (EBIT) -1,2 -3,7 -3,1
- EBIT-% -5,5% -14,8% -10,6%
EPS (oik.) -0,25 -0,34 -0,27
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -26,1 -11,9 -14,9
EV/EBITDA -56,7 -9,4 -13,4
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Digital Workforce on suomalainen älykkään automaation ja ohjelmistorobotiikan palveluyhtiö, joka suunnittelee, implementoi ja ylläpitää manuaalisia tietotyöprosesseja suorittavia ohjelmistorobotteja eli digityöntekijöitä asiakkailleen. Yhtiön asiakkaat koostuvat pääasiallisesti suurista globaaleista organisaatioista niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.