Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Duell
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 7.00 EUR
Kurssi: 6.82 EUR
Kurssi hetkellä: 13.1.2022 - 5:48 Analyysi päivitetty: 14.12.2021

Duell julkistaa tavanomaisesta poikkeavaa tilikauden jaksotusta mukaillen Q1-katsauksensa ensi viikon tiistaina. Odotamme yhtiön liikevaihdon kasvun jatkuneen rivakkana sekä orgaanisen että epäorgaanisen kasvun avittamana. Ensimmäisen neljänneksen kannattavuuden odotamme sen sijaan olleen vuositason kannattavuuteen suhteutettuna vaatimattomalla tasolla kausiluonteisia tekijöitä peilaten. Kuluvalle tilikaudelle vähintään 15 %:n liikevaihdon kasvua maalaavan ohjeistuksen odotamme pysyvän ennallaan.

Ennakkotilauksista vetoapua liikevaihtoon

Ennustamme Duellin Q1-liikevaihdon kasvaneen vertailukaudesta lähes 60 % 24,7 MEUR:oon. Ennusteissamme liikevaihdon kasvua vetää edelleen varsin ripeänä ja kokonaismarkkinaa voimakkaampana jatkunut orgaaninen kasvu sekä myös epäorgaaninen kasvu toteutettuja yritysostoja mukaillen. Arvioimme ennakkotilausten hyvän kehityksen tuoneen vetoapua liikevaihtoon jo ensimmäisellä neljänneksellä vaikkakin yritysostojen myötä kesäkauden merkitys yhtiön liikevaihdon jakaumassa on arviomme mukaan kasvanut entisestään.

Ennusteemme Q1:n oikaistuksi liikevoitoksi ilman liikearvon poistoja (EBITA) on 0,9 MEUR, mikä vastaa 3,4 %:n marginaalia. Kannattavuusennusteemme on yhtiön historialliseen vuotuiseen tasoon suhteutettuna matala, sillä käsityksemme mukaan ensimmäinen neljännes on historiallisesti ollut yhtiölle kannattavuuden osalta matalin neljännes. Tämän taustalla on arviomme mukaan kausiluonteisesti matalampi liikevaihtotaso sekä myös ennakkotilausvoittoisen myynnin maltillisempi katetaso. Odotamme liikearvojen poistojen ja listautumisen kertaluonteisten noin 2 MEUR:n kustannusten painavan raportoidun operatiivisen tuloksen pakkaselle. Tätä mukaillen myös raportoidun osakekohtaisen tuloksen ennusteemme Q1:lle on negatiivinen, vaikkakin odotamme rahoituskustannusten laskeneen selvästi niitä aikaisemmin kohottaneen vvk-lainan takaisinmaksun seurauksena.

Odotamme ohjeistuksen toistoa

Duell on ohjeistanut sen kuluvan tilikauden liikevaihdon kasvavan vähintään 15 %, ilman yritys- ja liiketoimintakauppojen vaikutusta. Odotamme yhtiön toistavan tämän ohjeistuksen Q1:n yhteydessä ja kuluvan vuoden liikevaihdon kasvun ennusteemme on peräti 55 %. Kasvun ennusteestamme kolmasosa muodostuu ennustamastamme orgaanisesta kasvusta ja siten epäorgaanisen kasvun rooli on selvästi suurempi. Q1-raportti on Duellille ensimmäinen liiketoimintakatsaus listattuna yhtiönä, eikä historiallisia lukuja ole ollut saatavilla neljänneksittäin. Näin ollen Q1:n-lukuihin liettyy tavanomaista suurempaa epävarmuutta. Q1-katsauksen yhteydessä mielenkiintomme kohteena on etenkin koko vuoden kasvunäkymä, minkä osalta Q1-luvut antavat lisätietoja. Tämän lisäksi seuraamme kuitenkin mielenkiinnolla mahdollisia kommentteja ennakkomyynnin vauhdista. Lisäksi erityisen mielenkiinnon kohteenamme edellisen tilikauden lopussa toteutetun Tecno Globe-yritysoston integraatioprosessi ja sen eteneminen.

 

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 76,8 119,0 136,8
- kasvu-% 29,1% 55,0% 15,0%
Liikevoitto (EBIT) 7,3 9,7 14,8
- EBIT-% 9,5% 8,2% 10,8%
EPS (oik.) 0,16 0,33 0,41
Osinko 0,00 0,07 0,12
P/E (oik.) 45,1 20,4 16,5
EV/EBITDA 26,8 16,4 11,3
Osinkotuotto-% 0,0% 1,0% 1,8%
Uusimmat ennusteet

Duell on yksi johtavista jakelijoista moottoriurheilun (powersports) jälkimarkkinoilla Pohjoismaissa ja sen toiminta kasvaa nopeasti muualla Euroopassa. Duell tarjoaa moottoripyörä-, ATV‑maastoajoneuvo‑ (all-terrain-vehicle), moottorikelkka-, polkupyörä- ja veneilytuotteita kuten teknisiä osia ja varaosia sekä henkilökohtaisia tarvikkeita (esimerkiksi vaatteita ja varusteita), jälleenmyyjille usealla Euroopan markkinalla.