Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: EAB Group
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 2.70 EUR
Kurssi: 2.96 EUR
Kurssi hetkellä: 14.12.2020 - 7:29

Tarkistamme EAB:n tavoitehintamme 2,7 euroon (aik. 2,1€) ja nostamme suosituksemme tasolle vähennä (aik. myy). Yhtiön eilisen ohjeistuksen palautuksen perusteella tuloskäänne vaikuttaa etenevän vielä odotuksiammekin vauhdikkaammin ja olemme tarkistaneet ennusteitamme laajalla rintamalla ylöspäin. Voimakkaan tuloskäänteen seurauksena yhtiöllä alkaa myös ensi kertaa pitkään aikaan olla kovaa maata jalkojensa alla, mikä tulosparannuksen realisoitumisen kanssa pienentää osakkeen riskitasoa. Laskeneesta riskitasosta ja kohonneista ennusteita huolimatta osake ei nykyhinnalla tarjoa kuitenkaan riittävän houkuttelevaa riski-/tuottosuhdetta.

Ohjeistuksen palautus vahvisti tuloskäänteen etenevän vauhdilla

EAB:n antoi eilen ohjeistuksen kuluvalle vuodelle ja yhtiö odottaa nyt koko vuoden tuloksen muodostuvan jonkin verran voitolliseksi, reilusti positiiviseksi nousseen H2’20 ansiosta. Keskeiset ajurit tämän taustalla ovat yhtiön vahvana säilynyt kulukontrolli (H2:n kulut alle H1-tason), erinomaisesti sujunut uusmyynti sekä pääomamarkkinan elpyminen. Vaikka olimmekin jo valmiiksi ennustaneet yhtiöltä vahvaa tuloskäännettä, on yhtiön myynti sujunut vuoden jälkipuoliskolla vielä selvästi odotuksiamme paremmin, mikä yhdessä markkinan vahvan vetoavun seurauksena nostaa tulosparannuksen kulmakertoimen odotuksiamme jyrkemmäksi. Kuluvan vuoden absoluuttiset ennustemuutokset jäävät pieniksi, mutta 2021 ja 2022 liikevoittoennusteemme ovat nousseet 23 % ja 15 %:lla. Luonnollisesti tuloskäänteen konkretisoituminen ja yhtiön hyvä suoriutuminen kulukontrollin kanssa on nostanut luottamustamme tulosparannuksen suhteen.

Odotamme yhtiöltä merkittävää tulosparannusta

Kokonaisuutena odotamme kuluvan vuoden liikevoiton nousevan 0,5 MEUR:oon ja nettotuloksen 0,3 MEUR:oon, mikä on luonnollisesti linjassa yhtiön tuoreen ohjeistuksen kanssa. Sijoittajan kannalta relevantimpaa on se, että H2’20-liikevoitto nousee 1,3 MEUR:oon, mikä on yhtiön pörssihistorian toiseksi paras taso. 2021 odotamme liikevoiton kohoavan 3,5 MEUR:oon, mikä on kirkkaasti yhtiön pörssihistorian paras. Huomautamme, että 2021 tulosparannus vaatii taakseen markkinan säilymisen suotuisana, kasvuhankkeiden (pääomarahastot) edistymisen ja kulukontrollin pitämisen. Vaikka luottamuksemme yhtiön omaa suorittamista kohtaan onkin noussut kohisten, vaatii ensi vuoden ennusteeseemme yltäminen yhtiöltä erinomaista suoritusta. 2022 ennustamamme liikevoitto 4,7 MEUR (EBIT-% 20 %) on arviomme mukaan lähelle nykyrakenteisen EAB:n täyttä tulospotentiaalia ja tätä korkeampi kannattavuustaso vaatii taakseen liiketoiminnan kokoluokan nousua ja/tai rakenteellisia muutoksia. Vahvasta tuloskehityksestä huolimatta, emme odota yhtiön palaavan osingonmaksajaksi vielä ensi keväänä rajallisista vakavaraisuuspuskureista johtuen ja osingonjakoa saadaan odottaa vielä seuraavaan kevääseen.

Ennustamamme tuloskäänne hinnoiteltu jo osakkeeseen

Ennustamamme vahvan tulosparannuksen realisoituessa EAB:n arvostus laskee ensi vuonna siedettävälle (P/E 2021e: 16x)  ja pidemmällä aikavälillä varsin edulliselle (P/E 2022e 11x) tasolle. Yhtiön vahvasta etenemisestä huolimatta tulosparannuksen realisoituminen odottamalle kulmakertoimella ei ole itsestäänselvyys ja laskeneesta riskitasosta huolimatta yhtiön riskitaso on edelleen kotimaisen verrokkiryhmämme korkein. 2021 ennusteilla osake hinnoitellaan preemiolla suhteessa verrokkiryhmään, mitä meidän on vaikea pitää perusteltuna osakkeen riskitaso huomioiden. Nykyinen arvostustaso hinnoitteleekin pitkälti jo tulosparannuksen realisoitumisen ja mielestämme sijoittajat eivät saa riittävää korvausta tulosparannuksen realisoitumiseen liittyvien riskien kantamisesta.

Käy kauppaa. (EAB Group)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 18,4 18,5 21,8
- kasvu-% -6,2% 0,7% 17,8%
Liikevoitto (EBIT) -1,3 0,5 3,5
- EBIT-% -7,1% 2,5% 16,2%
EPS (oik.) -0,10 0,02 0,19
Osinko 0,00 0,00 0,11
P/E (oik.) -28,9 154,4 15,8
EV/EBITDA 34,9 13,8 6,7
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 3,7%
Uusimmat ennusteet

Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä yksityisasiakkaille, yrityksille että ammattisijoittajille. Palveluihimme luottaa jo yli 10 000 asiakasta, joiden puolesta hoidamme yli 3 miljardin euron varallisuutta. Suomen johtavana henkilöstörahastojen tarjoajana palvelemme 90 000 henkilöstörahastojäsentä. Asiakkaitamme palvelee yli 100 sijoitusalan ammattilaista 13 paikkakunnalla ympäri Suomea. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.