Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Eezy: Jousen kutistumiskyky testissä

Analyytikon kommentti 16.03.2020 7:18 Eezy
Yhtiö: Eezy
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 5.00 EUR
Kurssi: 4.10 EURKurssi hetkellä: 16.3.2020 - 7:03

Eezyn liikevaihto ottaa arviomme mukaan tuntuvan osuman lyhyellä tähtäimellä koronaviruksen vaikuttaessa merkittävästi yhtiön asiakkaiden kysyntään. Tämä testaa yhtiön liiketoimintamallin iskunkantokykyä lyhyellä tähtäimellä, mutta odotamme jousen palautuvan iskusta suhteellisen ripeästi. Näkemyksemme mukaan pidemmän aikavälin potentiaali kompensoi lyhyen tähtäimen kohonneet riskit. Siten toistamme osta-suosituksemme, mutta ennustemuutoksia heijastellen tarkistamme tavoitehintamme 5,00 euroon (aik. 7,00 euroa). Korostamme samalla ajallisesti hajautettujen ostojen merkitystä nykyisessä epävarmassa markkinassa.

Hotelli, ravintola ja catering ottavat merkittävää osumaa lyhyellä tähtäimellä

Arviomme mukaan karkeasti noin 30 % Eezyn liikevaihdosta tulee hotelli-, ravintola- ja catering-alasta (HoReCa), joka ottaa koronaviruksen myötä merkittävän osuman lyhyellä tähtäimellä. Tätä heijastellen olemme laskeneet maalis-kesäkuun ennusteitamme tuntuvasti. Peruskenaariossamme yhtiön pääasiakasaloista HoReCan liikevaihto laskee maaliskuun ja Q2:n aikana rajusti. Teollisuuden odotamme niin ikään kärsivän jonkin verran asiakkaiden operatiivisen toiminnan pullonkaulojen ja kysynnän hidastumisen myötä, kun taas rakentaminen ja kaupanala eivät lukeudu olennaisiin kärsijiin. HoReCan merkittävän osuuden takia koronan vaikutuksia nähdään yhtiössä nopeasti jo Q1:llä ja Q2:sta tulee yhtiölle poikkeuksellisen heikko. Tämä testaa yhtiön liiketoiminnan joustokykyä kysynnän vaihtelulle. Arviomme mukaan yhtiön henkilöstökustannuksista pääosin muodostuva kustannusrakenne joustaa työsopimusrakenteiden vuoksi kysynnän ripeään muutokseen suhteellisen nopeasti, mikä lievittää tulokseen kohdistuvaa painetta. Lyhyellä tähtäimellä näkyvyys sopimusrakenteisiin on heikko, mikä pitää H1:n tuloskuntoon liittyvän epävarmuuden korkeana.

Ennusteisiin merkittäviä leikkauksia

Ripeää kysynnän heikentymistä heijastellen olemme laskeneet kuluvan vuoden liikevaihdon ennustettamme 16 % 226 MEUR:oon. Odotamme kysynnän äkkijarrutuksen lyövän yhtiön tuloskuntoon H1:n aikana, mutta kysynnän palautuessa odotamme kannattavuuden myös virkoavan vuoden jälkimmäistä puoliskoa kohden, mikä toimii lyhyen tähtäimen epävarmuuden vastapainona. Olemme tarkistaneet vuoden 2020 liikevoiton ennusteemme 9,1 MEUR:oon (aik. 20,6 MEUR). Huomioitavaa on, että Smile-yhdistymisestä johtuen odotamme yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton yhä kasvavan edellisvuodesta, mutta emme odota yhtiön yltävän ohjeistukseensa, jota Eezy arviomme mukaan joutuu tarkistamaan alaspäin. Tarkistimme myös vuodelta 2019 maksettavan osingon ennusteemme nollaan, sillä yhtiöllä on vielä mahdollisuus muuttaa osinkoehdotusta ja näkemyksemme mukaan vahvempi likviditeettitilanne voisi avata mahdollisuuksia arvonluonnille toimialan ottaessa merkittävästi osumaa koronasta.

Lyhyen tähtäimen riskit kompensoituvat pidemmän aikavälin tuottopotentiaalilla

Eezyn lyhyen tähtäimen arvostus on koholla (P/E 17x ja EV/EBITDA 9x), mutta painuu houkuttelevaksi ensi vuoteen katsottaessa (P/E 8x ja EV/EBITDA 5x). Odotamme yhtiön tuloskunnon elpyvän koronaiskusta suhteellisen ripeästi ja siten annamme tavanomaista selvästi enemmän painoarvoa ensi vuoden kertoimille. Pitkän tähtäimen potentiaalia kuvaavaa kassavirtamallimme (arvo 7,9 euroa/osake) tukee näkemystämme osakkeen selvästä arvonnousupotentiaalista lyhyen tähtäimen kysyntäshokin yli katsottaessa.

Käy kauppaa. (Eezy)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Meillä on 30 vuoden kokemus henkilöstöpalvelualalla toimimisesta, ja olemme tänä päivänä yksi Suomen suurimmista henkilöstöpalvelualan yrityksistä. Tämän lisäksi olemme ainoa alan yritys Suomessa, joka tarjoaa henkilöstöpalvelun, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen ohella myös kevytyrittämisen palveluita.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 169,8 225,6 257,5
- kasvu-% 108,1% 32,9% 14,1%
Liikevoitto (EBIT) 8,0 9,1 18,0
- EBIT-% 4,7% 4,0% 7,0%
EPS (oik.) 0,46 0,24 0,53
Osinko 0,00 0,00 0,15
P/E (oik.) 13,8 16,8 7,8
EV/EBITDA 16,9 8,7 5,1
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 3,7%
Uusimmat ennusteet