Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Eezy
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 7.20 EUR
Kurssi: 6.20 EUR
Kurssi hetkellä: 9.12.2021 - 5:38

Eezy julkisti keskiviikkona päivitetyn strategian ja taloudelliset tavoitteet vuosille 2022-2025. Yhtiö myös tiedotti hallituksensa päättäneen 0,05 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta, mikä on linjassa Q3-tuloksen yhteydessä ilmoitetun kanssa. Eezyn torstaina (9.12.) järjestettävää pääomamarkkinapäivää voi seurata tästä linkistä kello 09.00 alkaen.

Eezyn kasvustrategian tavoitteena on voimakas liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden nousu. Se perustuu kasvavien markkinoiden vauhdittamaan orgaaniseen kasvuun sekä valikoituihin yritysostoihin. Epäorgaanisessa kasvussa Eezy keskittyy kannattavuuden parantamiseen synergioiden avulla sekä panostamalla korkeampikatteisiin toimialoihin. Strategiakaudella yhtiön tavoitteena on myös aloittaa hyvinvointipalveluiden tuottaminen ja kasvattaa koulutus-, konsultointi- ja tutkimusliiketoimintaa uusilla palveluilla.

Eezyn strateginen tavoite on tarjota laaja-alaisesti palveluita läpi koko ihmisen työuran. Vastaavasti päivitetyn strategian tärkeimmät painopistealueet ja toimenpiteet ovat:

  • Voittava organisaatio: Eezyn kannattavuus paranee merkittävästi orgaanisella kasvulla liiketoiminnan skaalautuessa
  • Kasvu ja asiakkaat: Eezyn asiakaspalvelu paranee ja tehostuu uusilla digitaalisilla ratkaisuilla ja asiakkaiden liiketoimintaa kehitetään Eezyn valmennuksen, tutkimuksen, datan ja koneoppimisen avulla
  • Halutuin osaajien joukko: Eezyn osaajajoukko kasvaa koulutuksen, kansainvälisen rekrytoinnin ja täysin uusien palveluiden kautta ja Eezyn vetovoima lisääntyy digitaalisuuden sekä palveluiden helppokäyttöisyyden avulla
  • Merkittävin työelämän uudistaja: Eezyn yhteiskunnallinen vaikuttavuus kasvaa yritysostoilla ja palvelutarjonnan laajentamisella

Eezyn hallituksen vahvistamat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuoteen 2025 ulottuvalla strategiakaudella ovat:

  • Liikevaihto 400 MEUR
  • Liikevoitto 10 % liikevaihdosta
  • Osinko 30-50 % tilikauden tuloksesta.

Taloudelliset tavoitteet säilyivät näin ollen muuttumattomana edellisestä strategiakaudesta. Koronapandemian aiheuttama voimakas henkilöstöpalvelumarkkinan supistuminen teki tavoitteiden saavuttamisesta käytännössä mahdotonta edellisellä strategiakaudella, joten mielestämme tavoitteiden ennallaan pitäminen on luontevaa. Kuluvan vuoden ennusteemme Eezyn liikevaihdoksi on noin 198 MEUR ja siten tavoitteen saavuttaminen edellyttää liikevaihdon kaksinkertaistamista seuraavan neljän vuoden aikana. Eezy on toteuttanut hiljattain kaksi yrityskauppaa, joiden yhdessä markkinan elpymisen kanssa ennustamme nostavan ensi vuoden liikevaihdon noin 244 MEUR:oon (2022e), kun taas puhtaasti orgaaniseen kasvuun nojaavat keskipitkän aikavälin ennusteemme ovat tuntuvasti alle tavoitetason (2025e 284 MEUR). Arvioimmekin edelleen, että liikevaihtotavoitteen saavuttaminen edellyttää Eezyltä yritysostojen jatkamista, mikä on myös linjassa yhtiön strategian kanssa ja siten odotettua.

Keskipitkän aikavälin kannattavuusennusteemme (2022-2025e 7,1-7,7 %) ovat myös yhtiön tavoitetason alapuolella. Koko toimialan kontekstissa nämä ovat suhteellisesti varsin hyvällä tasolla etenkin, kun huomioidaan henkilöstövuokrauksen suuri paino Eezyn liikevaihdossa. Siten arvioimme myös, että keskipitkällä aikavälillä liikevaihdon painopisteen muokkaaminen ja korkeamman marginaalitason asiantuntijapalveluiden suhteellisen osuuden nousu on avainasemassa kannattavuustavoitteen saavuttamisessa.

Tulemme kommentoidaan pääomamarkkinapäivän antia tarkemmin tulevana perjantaina. Pääomamarkkinapäivässä huomiomme kohteena ovat muun muassa uudet digitaaliset ratkaisut, yritysostojen painopistealueet ja hyvinvointipalvelut.

 

 

Käy kauppaa. (Eezy)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 190,6 198,1 243,6
- kasvu-% 12,2% 3,9% 23,0%
Liikevoitto (EBIT) 5,6 12,1 17,2
- EBIT-% 2,9% 6,1% 7,1%
EPS (oik.) 0,16 0,29 0,48
Osinko 0,15 0,15 0,20
P/E (oik.) 36,8 21,7 13,0
EV/EBITDA 14,0 10,6 7,9
Osinkotuotto-% 2,5% 2,4% 3,2%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Eezy on vuonna 1988 perustettu henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa laajan kattauksen henkilöstöpalveluita Suomessa valtakunnallisesti. Yhtiön liiketoiminta jakautuu kahteen palvelualueeseen, jotka ovat Henkilöstöpalvelut ja Asiantuntijapalvelut. Yhtiön tulovirrat muodostuvat kuitenkin neljästä erikseen raportoitavasta komponentista, jotka ovat Henkilöstöpalvelut liiketoiminta-alueen alle lukeutuvat Henkilöstövuokraus, Franchise-maksut, ja Kevytyrittäjäpalvelut sekä Asiantuntijapalvelut. Yhtiö toimii pääsääntöisesti Suomessa.