Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Eezy: Kasvu jatkuu tutuilla askelmerkeillä

Analyytikon kommentti 10.12.2021 6:50 Eezy
Yhtiö: Eezy
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 7.00 EUR
Kurssi: 6.24 EUR
Kurssi hetkellä: 10.12.2021 - 6:35

Eezy valotti pääomamarkkinapäivässään vuosille 2022-2025 ajoittuvan strategiakauden askelmerkkejä ja keinoja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Emme tehneet pitkän tähtäimen ennusteisiimme olennaisia muutoksia, mutta tarkistimme lyhyen tähtäimen ennusteitamme varovaisemmaksi toimintaympäristöä varjostavan variantin seurauksena. Näkemyksemme mukaan osakkeen arvostuksessa on nousuvaraa. Siten toistammekin lisää-suosituksemme ja tarkistamme tavoitehintamme 7,0 euroon (aik. 7,2 euroa) ennustemuutoksia mukaillen. Toimitusjohtajan haastattelun voi katsoa tästä linkistä.

Kasvun askelmerkit ennallaan

Eezy tiedotti keskiviikkona päivitetystä strategiastaan ja taloudellisista tavoitteistaan. Pääomamarkkinapäivässä keskiössä olivat etenkin keskeiset keinot kasvustrategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Eezy tavoittelee vuosille 2022-2025 ajoittuvalla strategiakaudella karkeasti nykyisen (2021e 194 MEUR) liikevaihtotasonsa kaksinkertaistamista. Kasvutavoite jakautuu yhtiölle ominaiseen tapaan orgaaniseen kasvuun sekä epäorgaaniseen kasvuun. 100 MEUR:n orgaaninen kasvu jakautuu sekä koronapandemian aiheuttamaan kysynnän laskun palautumiseen (30-40 MEUR) sekä henkilöstöpalvelualan markkinakasvuun. Epäorgaanisella kasvulla Eezy tavoittelee palvelutarjontansa laajentamista etenkin Asiantuntijapalveluiden liiketoiminta-alueella, vaikka yritysjärjestelyjä muilla alueilla ei poissuljeta. Kasvustrategian keskeiset askelmerkit olivat linjassa odotuksiemme kanssa. Näkemyksemme mukaan keskeinen keino kannattavuustavoitteen saavuttamiseksi on liikevaihdon painopisteen muokkaaminen korkeamman katetason palveluiden suuntaan ja siten pidämme yritysostopanostuksien suuntaamista tähän suuntaan perusteltuna.

Kasvupanoksia riittää

Eezy arvioi, että sillä on strategiakaudella 30-40 MEUR:n varat allokoitavaksi yritysjärjestelyihin, kun huomioidaan muut tavanomaiset pääomaa sitovat erät, kuten velkojen lyhennykset, investoinnit sekä osingot. Tämä on linjassa meidän arvioidemme kanssa. Näkemyksemme mukaan yhtiön tulisi myös käyttää omaa osakettaan maksuvälineenä, sillä historiassaan Eezy on tehnyt pienempiä yritysjärjestelyitä selvästi omia kertoimia matalammilla arvostustasoilla. Oman osakkeen käyttöä puoltaa myös sen sitouttamiseen liittyvät hyödyt. Tämä näkemyksemme mukaan jokseenkin korostuu henkilökeskeisissä asiantuntijayrityksissä, jotka arviomme mukaan ovat Eezyn yritysostostrategian tutkalla. Emme tehneet pidemmän tähtäimen ennusteisiimme olennaisia muutoksia, mutta tarkistimme lyhyen tähtäimen ennusteitamme piirun verran alaspäin toimintaympäristöön heijastuvan pandemian kehityksen seurauksena.

Arvostuskertoimissa on nousuvaraa

Osakkeen vuosien 2022 ja 2023 oikaistut P/E-kertoimet ovat 14x ja 11x ja vastaavat EV/EBIT-kertoimet ovat 12x ja 9x. Absoluuttisesti vuoden 2022 arvostuskertoimet ovat mielestämme kohtuulliset, kun taas vuoden 2023 arvostuskertoimet painuvat jo varsin maltilliselle tasolle. Suhteellisesti Eezy arvostetaan vuoden 2022 kertoimilla preemiolla verrokkeihinsa nähden, mutta mielestämme yhtiölle voidaan perustella preemio korkeamman kannattavuuden ansiosta ja verrokkiryhmän arvostus on melko matala. Siten suhteellinen arvostus ei mielestämme toimi jarruna arvostuksen nousulle.

Käy kauppaa. (Eezy)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 190,6 194,3 238,3
- kasvu-% 12,2% 2,0% 22,6%
Liikevoitto (EBIT) 5,6 11,5 16,6
- EBIT-% 2,9% 5,9% 7,0%
EPS (oik.) 0,16 0,27 0,46
Osinko 0,15 0,15 0,20
P/E (oik.) 36,8 23,3 13,6
EV/EBITDA 14,0 11,1 8,1
Osinkotuotto-% 2,5% 2,4% 3,2%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Eezy on vuonna 1988 perustettu henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa laajan kattauksen henkilöstöpalveluita Suomessa valtakunnallisesti. Yhtiön liiketoiminta jakautuu kahteen palvelualueeseen, jotka ovat Henkilöstöpalvelut ja Asiantuntijapalvelut. Yhtiön tulovirrat muodostuvat kuitenkin neljästä erikseen raportoitavasta komponentista, jotka ovat Henkilöstöpalvelut liiketoiminta-alueen alle lukeutuvat Henkilöstövuokraus, Franchise-maksut, ja Kevytyrittäjäpalvelut sekä Asiantuntijapalvelut. Yhtiö toimii pääsääntöisesti Suomessa.