Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Eezy
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.00 EUR
Kurssi: 4.59 EURKurssi hetkellä: 12.10.2020 - 6:33

Nostamme Eezyn tavoitehinnan 5,0 euroon (aik. 4,0 euroa) ja toistamme lisää suosituksemme. Eezyn viime vuosien kasvu on ollut voimakasta, minkä taustalla ovat markkinoiden ripeä orgaaninen kasvu sekä näkemyksemme mukaan onnistuneet yritysostot. Lyhyellä tähtäimellä Eezy kärsii voimakkaasti koronapandemian talousvaikutuksista, mutta toimintaympäristön normalisoitumisen jälkeen vuosina 2021-2022 ennustamme yhtiön operatiivisen tuloksen kasvavan voimakkaasti. Tämä painaa arvostuskertoimet maltillisiksi ja näkemyksemme mukaan puoltaa yhä lisäostoja lyhyen tähtäimen epävarmuudesta huolimatta. Yhtiöstä julkaistu laaja raportti on luettavissa täällä.

Laaja kattaus henkilöstöpalveluita valtakunnallisesti

Eezy on liikevaihdolla mitattuna Suomen toiseksi suurin henkilöstöpalveluyhtiö, jonka tulovirrat muodostavat henkilöstövuokraus-, kevytyrittäjä- sekä erilaiset asiantuntijapalvelut. Henkilöstövuokraus toi 88 % yhtiön liikevaihdosta vuonna 2019 ja sitä yhtiö harjoittaa sekä omien toimipisteiden kautta että franchise-mallilla. Yhtiön kohdemarkkina on laajan maantieteellisen peiton ja toimialahajautuksen ansiosta koko Suomen pirstaloinen henkilöstöpalvelumarkkina, jonka arvo vuonna 2019 oli 2,95 miljardia ja joka on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin noin 10 % vuodessa. Strategiassaan yhtiö painottaa kasvua, jota tavoitellaan sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta.

Ennustamme operatiivisen tuloksen kasvavan voimakkaasti toimintaympäristön normalisoituessa

Lyhyellä tähtäimellä kohdemarkkinan kasvuun vaikuttaa voimakkaimmin talouskehitys, kun taas pitkän aikavälin markkinakasvuun vaikuttavat arviomme mukaan myös työmarkkinoiden suotuisat rakenteelliset ajurit. Koronapandemian aiheuttama talouden äkkijarrutus haukkaa ennusteissamme noin kolmanneksen yhtiön vuoden 2019 pro forma -liikevaihdosta. Yhtiön raportoitu liikevaihto kasvaa ennusteissamme tästä huolimatta myös vuonna 2020 epäorgaanisen kasvun myötä ja odotamme liikevaihdon kasvun jatkuvan talousympäristön toimintaympäristön normalisoitumisen jälkeen vuosina 2021-2022 (2020-2022e kasvu keskimäärin ~12 % vuodessa). Ennustamme yhtiön kannattavuuden normalisoituvan asteittain liikevaihdon kasvun mukana sekä käynnissä olevan kustannussäästöohjelman myötä. Tätä heijastellen ennustamme operatiivisen tuloksen vuotuiseksi kasvuksi keskimäärin noin 20 % vuosina 2020-2022. Lisäksi arvioimme, että yhtiö jatkaa lähivuosina yritysostoja tavoitellessaan strategista markkinajohtajuustavoitettaan sekä taloudellista tavoitettaan 400 MEUR:n liikevaihdosta vuonna 2023.

Arvostuskertoimissa nousuvaraa koronakuopan yli katsottaessa

Eezyn ennusteidemme mukaiset P/E-kertoimet vuosille 2021 ja 2022 ovat noin 18x ja 11x, kun taas pääomarakenteen huomioivat EV/EBITDA-kertoimet ovat noin 9x ja 7x. Arvostuskertoimet ovat matalan tulostason vuoksi ensi vuoteen peilattaessa korkeat, mutta ennustamamme voimakas operatiivisen tuloksen kasvu painaa kertoimet näkemyksemme mukaan maltilliseksi vuoteen 2022 katsottaessa. Siten arvostuksen kokonaiskuva puoltaa mielestämme edelleen lisäostoja haastavasta lyhyen tähtäimen toimintaympäristöstä huolimatta. Historiallisiin näyttöihin perustuen sijoittajat saavat näkemyksemme mukaan osakkeen mukana odotusarvoltaan positiivisen yritysjärjestelyoption.

Käy kauppaa. (Eezy)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Meillä on 30 vuoden kokemus henkilöstöpalvelualalla toimimisesta, ja olemme tänä päivänä yksi Suomen suurimmista henkilöstöpalvelualan yrityksistä. Tämän lisäksi olemme ainoa alan yritys Suomessa, joka tarjoaa henkilöstöpalvelun, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen ohella myös kevytyrittämisen palveluita.

Yhtiöpäivitykset

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 169,8 197,6 218,3
- kasvu-% 108,1% 16,4% 10,5%
Liikevoitto (EBIT) 8,0 4,2 9,7
- EBIT-% 4,7% 2,1% 4,4%
EPS (oik.) 0,46 0,09 0,26
Osinko 0,00 0,00 0,10
P/E (oik.) 13,8 50,3 17,8
EV/EBITDA 16,9 13,5 9,1
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 2,2%
Uusimmat ennusteet