Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Eezy: Mallikasta menoa

Analyytikon kommentti 10.11.2021 6:18 Eezy
Yhtiö: Eezy
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 7.20 EUR
Kurssi: 6.66 EUR
Kurssi hetkellä: 10.11.2021 - 6:03

Eezyn eilen julkaisema Q3-tulos oli odotuksiamme parempi ja yhtiö toisti kuluvan vuoden ohjeistuksensa, mikä vastasi ennakko-odotuksiamme. Teimme lyhyen tähtäimen ennusteisiimme varsin lieviä tarkistuksia, minkä lisäksi huomioimme tuoreet yritysostot lähivuosien ennusteissamme. Kokonaisuutena ennustemuutokset jäivät kuitenkin hyvin maltillisiksi ja tätä taustaa vasten toistammekin 7,2 euron tavoitehintamme ja lisää-suosituksemme. Toimitusjohtajan Q3-haastattelu on katsottavissa tästä linkistä.

Liikevaihto linjassa odotuksiemme kanssa, kannattavuus yllätti myönteisesti

Eezyn Q3-liikevaihto kasvoi 10 % vertailukaudesta 58 MEUR:oon, mikä oli hyvin linjassa ennusteemme kanssa. Liikevaihdon kasvun taustalla oli etenkin Henkilöstövuokraus-liiketoiminta, jonka liikevaihto kasvoi lähes odotuksiemme mukaisesti. Myös muiden liiketoiminta-alueiden liikevaihdon kehitys oli hyvin linjassa odotuksiemme kanssa. Käyttökatetta Eezy teki 6,5 MEUR, mikä vastaa myös Q3.n kausiluonteisuus huomioiden erittäin hyvää 11,1 %:n käyttökatemarginaalia. Alemmilla riveille ei ollut yllätyksiä ja siten Q3:n osakekohtainen tulos kipusi 0,13 euroon ja sekin ylitti ennusteemme. Eezy myös tiedotti eilen, että sen hallitus suunnittelee päättävänsä 0,05 euron osingosta vielä loppuvuonna keväällä jaetun 0,10 euron lisäksi, mikä on linjassa odotuksiemme kanssa.

Ennusteissa ajureita molempiin suuntiin

Eezy toisti kuluvalle vuodelle annetun ohjeistuksen, jonka mukaan sen liikevaihto on 190-210 MEUR ja liikevoitto on 11-14 MEUR. Tämä oli linjassa ennakko-odotuksiemme kanssa ja siten teimmekin vain pientä viilausta kuluvan vuoden ennusteisiimme. Kuluvan vuoden liikevaihdon ennusteemme on haarukan keskikohdalla, kun taas liikevoiton ennusteemme on piirun verran haarukan keskikohdan alapuolella. Viimeisellä neljänneksellä kysynnän kannalta keskiössä on Horeca-sektori ja etenkin ravintoloiden asiakasvirta nyt, kun pandemia aiheuttaa edelleen tiettyjä rajoitteita muihin sektorin kysyntäajureihin. Käsityksemme mukaan viimeisen neljänneksen kysyntäkuva on ravintoloissa varsin hyvä, vaikkakin lievää epävarmuutta on edelleen ilmassa. Kokonaiskuvaa tämä ei mielestämme kuitenkaan muuta ja katseet voidaan asteittain siirtää jo ensi vuoteen. Teimme muutoksia ensi vuoden ennusteisiin, kun tarkistimme koronan aiheuttaman liikevaihdon menetyksen palautumisen kulmakerrointa alaspäin. Vastavoimana tälle toimi kuitenkin hiljattain toteutettujen yritysostojen sisällyttäminen ennusteisiimme. Tätä taustaa vasten lähivuosien ennustemuutokset jäivät varsin maltillisiksi.

Kokonaisuus kallistuu houkuttelevan puoleiseksi

Osakkeen arvostus on kuluvan vuoden arvostuskertoimilla erittäin korkea (2021e P/E 23x ja EV/EBIT 20x) liiketoiminnan ja tuloksen kärsittyä alkuvuonna merkittävästi pandemian vaikutuksista. Täyteen tulosvauhtiin odotamme yhtiön pääsevän ensi vuonna ja tulosparannuksen huomioivat vuoden 2022 P/E- ja EV/EBIT-kertoimet ovat 14x ja 12x, mitkä ovat mielestämme kokonaisuutena kohtuulliset. Keskeisillä vuoden 2022 tulospohjaisilla arvostuskertoimilla yhtiö arvostetaan myös preemiolla suhteessa verrokkiryhmäänsä nähden. Mielestämme yhtiölle voidaan perustella preemio korkeamman kannattavuuden ansiosta ja siten suhteellinen arvostus ei mielestämme toimi jarruna arvostuksen nousulle. Näkemyksemme mukaan lievästä arvostuksen nousuvarasta ja osingoista muodostuva tuotto-odotus yhdessä odotusarvoltaan positiivisen yrityskauppaoption kanssa pitää riski/tuotto-suhteen riittävän hyvänä.

Käy kauppaa. (Eezy)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 190,6 198,1 243,6
- kasvu-% 12,2% 3,9% 23,0%
Liikevoitto (EBIT) 5,6 12,1 17,2
- EBIT-% 2,9% 6,1% 7,1%
EPS (oik.) 0,16 0,29 0,48
Osinko 0,15 0,15 0,20
P/E (oik.) 36,8 23,3 14,0
EV/EBITDA 14,0 11,2 8,3
Osinkotuotto-% 2,5% 2,3% 3,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Eezy on vuonna 1988 perustettu henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa laajan kattauksen henkilöstöpalveluita Suomessa valtakunnallisesti. Yhtiön liiketoiminta jakautuu kahteen palvelualueeseen, jotka ovat Henkilöstöpalvelut ja Asiantuntijapalvelut. Yhtiön tulovirrat muodostuvat kuitenkin neljästä erikseen raportoitavasta komponentista, jotka ovat Henkilöstöpalvelut liiketoiminta-alueen alle lukeutuvat Henkilöstövuokraus, Franchise-maksut, ja Kevytyrittäjäpalvelut sekä Asiantuntijapalvelut. Yhtiö toimii pääsääntöisesti Suomessa.