Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Eezy: Perusta on vahvassa kunnossa

Analyytikon kommentti 11.11.2020 6:03 Eezy
Yhtiö: Eezy
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.50 EUR
Kurssi: 5.04 EUR
Kurssi hetkellä: 11.11.2020 - 5:48

Nostamme Eezyn tavoitehinnan 5,5 euroon (aik. 5,0 euroa) ja toistamme lisää-suosituksemme. Eezyn eilen julkaisemat Q3-luvut olivat odotuksiamme vahvemmat kustannustehokkuuden parannuttua selkeästi. Erinomainen kannattavuuskehitys heijastui positiivisesti loppuvuoden ja lähivuosien ennusteisiimme. Näkemyksemme mukaan yhtiön integraatio- ja tehostusohjelma ovat viime aikaisen kehityksen perusteella onnistuneet vakuuttavasti ja tämä on luonut erinomaisen pohjan kannattavalle kasvulle toimintaympäristön odotetusti normalisoituessa asteittain vuonna 2021.

Q3-luvut ylittivät odotukset selkeästi

Eezyn Q3-liikevaihto kasvoi lähes 23 % vertailukaudesta Smile-järjestelyä heijastellen 53 MEUR:oon, mikä ylitti ennusteemme. Epäorgaaninen kasvu heijastui etenkin vahvasti kasvaneeseen henkilöstövuokrausliiketoimintaan, joka ylitti ennusteemme kun taas muiden palvelualueiden kehitys vastasi hyvin odotuksiamme. Q3:n kannattavuus (oik. käyttökate-% 11,3 %) oli selvästi odotuksiamme korkeampi ja osoittaa integraatioprosessin tuomien kustannussäästöjen valuvan tehokkaasti läpi kannattavuuteen. Tätä sekä odotuksiamme korkeampaa volyymia peilaten 6,0 MEUR:n oik. käyttökate ylitti 3,2 MEUR:n ennusteemme selvästi. Vastoin ennustettamme Q3:lla saatua kustannustukea ei esitetty oikaisueränä, kun taas negatiiviset kertaerät olivat noin odotuksiemme mukaisella tasolla. Siten raportoitu tulos ylitti ennusteemme hieman maltillisemmalla marginaalilla. Osakekohtainen tulos kuitenkin vahvistui 0,10 euroon ja ylitti 0,04 euron tasolla olleen ennusteemme. Yhtiön hallitus myös ilmoitti päättäneensä 0,10 euron osakekohtaisesta osingosta yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti.

Lyhyen tähtäimen näkymä sumea, kannattavuusennusteissa nousupainetta

Eezy ei antanut kuluvalle vuodelle ohjeistusta, minkä taustalla on lyhyen tähtäimen näkymien sumuisuus. Yhtiön mukaan pandemian toinen aalto on tehnyt asiakkaista varovaisempia ja etenkin ravintolarajoitusten vuoksi lähikuukaudet lienevät vaisuja horeca-sektorilla. Kokonaisuudessaan heikkoa näkyvyyttä indikoineet markkinakommentit eivät sisältäneet yllätyksiä. Nostimme Q3-raportin jälkeen lyhyen tähtäimen tulosennusteitamme yhtiön tuloskunnon ollessa odotuksiamme vahvemmalla tasolla. Vuoden 2020 oik. käyttökatteen ennusteemme nousi tätä ja Q3-lukuja peilaten 14,2 MEUR:oon (aik. 11,6 MEUR). Odotamme toimintaympäristön osittaisen normalisoitumisen vuoden 2021 aikana antavan eväät liikevaihdon kasvulle (2021e + 10,5 %), mikä heijastuu myös hyvän kulutehokkuuden ansiosta tuloskasvuna. Tätä taustaa vasten odotamme yhtiön 2021e oikaistun käyttökatteen kasvavan 17,9 MEUR:oon.

Arvostuskertoimien nousuvarasta muodostuu houkutteleva tuottopotentiaali

Osake ei saa tukea vuoden 2020 korkeista arvostuskertoimista (P/E 29x ja EV/EBIT 26x) tulostason kärsiessä merkittävästi koronan vaikutuksista. Tuntuvan tulosparannuksen huomioivat vuosien 2021-2022 vastaavat kertoimet ovat 17x ja 16x sekä 11x ja 10x. Vuoden 2022 arvostuskertoimet ovat mielestämme maltilliset ja yhtiön kassavirtaa paremmin peilaava EV/EBITA-kerroin (noin 8x) painuu houkuttelevaksi. Luottamuksemme yhtiön kustannustehokkuuteen vahvistui Q3-raportin myötä, mikä yhdessä positiivisten rokoteuutisten kanssa näkemyksemme mukaan puoltaa pidemmän tähtäimen potentiaaliin nojaamista, vaikka lyhyellä tähtäimellä pandemian kehitys aiheuttaa epävarmuutta toimintaympäristöön liittyen.

Käy kauppaa. (Eezy)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 169,8 198,5 219,3
- kasvu-% 108,1% 16,9% 10,5%
Liikevoitto (EBIT) 8,0 5,9 10,7
- EBIT-% 4,7% 3,0% 4,9%
EPS (oik.) 0,46 0,18 0,29
Osinko 0,10 0,05 0,10
P/E (oik.) 13,8 28,5 17,3
EV/EBITDA 16,9 12,7 9,3
Osinkotuotto-% 1,6% 1,0% 2,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Meillä on 30 vuoden kokemus henkilöstöpalvelualalla toimimisesta, ja olemme tänä päivänä yksi Suomen suurimmista henkilöstöpalvelualan yrityksistä. Tämän lisäksi olemme ainoa alan yritys Suomessa, joka tarjoaa henkilöstöpalvelun, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen ohella myös kevytyrittämisen palveluita.