Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Eezy
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 3.00 EURTavoitehinta päivitetty: 30.3.2020
Kurssi: 3.46 EURKurssi hetkellä: 11.5.2020 - 5:07

Henkilöstöpalvelualan yhtiö Eezy julkistaa Q1-raporttinsa huomenna noin klo 8.00. Odotamme yhtiön liikevaihdon kasvaneen voimakkaasti vertailukaudesta Smile-fuusion myötä, mutta kannattavuuden odotamme olleen paineessa muun muassa koronan vaikutusten nakerrettua sitä maaliskuussa. Yhtiö on luopunut kuluvan vuoden ohjeistuksesta, ja arviomme mukaan näkyvyys ei toistaiseksi riitä uuden ohjeistuksen antamiseen. Raportissa huomiomme kohdistuu etenkin kustannusrakenteen joustokykyyn, sillä ainakin toistaiseksi tuntuvin kysynnän lasku on vielä edessäpäin Q2:lla.

Odotamme Eezyn liikevaihtoon merkittävää tasokorjausta vertailukaudesta Smile-fuusion myötä, jonka odotamme kasvattaneen liikevaihdon 50 MEUR:oon vertailukauden 28 MEUR:sta. Horeca-sektorin hiljentymisen myötä koronapandemian ensimmäiset vaikutukset ovat arviomme mukaan heijastuneet Q1:n liikevaihtoon maaliskuun loppupuolella. Fuusiota heijastellen ennusteissamme liikevaihdon kasvu on voimakkainta henkilöstövuokrauksen liiketoiminta-alueella. Arviomme mukaan rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen palvelualue on polkenut paikallaan vertailukauden tasolla, kun taas kevytyrittäjäpalveluiden orgaanisen kasvun odotamme jatkuneen käyttäjien kasvumäärää heijastellen.

Odotamme Eezyn Q1:n oikaistun käyttökatteen heikentyneen 2,5 MEUR:oon vastaten yhtiölle välttävää 5 %:n oikaistua käyttökatemarginaalia. Kannattavuutta heikentää vertailukauden erittäin vahvasta tasosta liikevaihdon suhteellisesti suurempi painottuminen matalamman kannattavuuden henkilöstövuokraukseen. Lisäksi odotamme maaliskuussa alkaneen kysynnän heikentymisen Horeca-liiketoiminnassa nakertaneen kannattavuutta kustannusrakenteen joustaessa viiveellä suhteessa menetettyyn liikevaihtoon. Yrityskauppojen myötä kasvaneet poistot rasittavat alempia rivejä vertailukautta selvästi voimakkaammin ja siten odotamme Q1:n osakekohtaisen tuloksen jäävän vain 0,01 euroon.

Eezy luopui maaliskuun lopulla kuluvaa vuotta koskevasta ohjeistuksestaan ja kertoi antavansa ohjeistuksen, kun sillä on paremmat edellytykset arvioida koronaviruksen kokonaiskestoa ja vaikutusten laajuutta. Vaikka näkyvyys on viimeisen reilun kuukauden aikana parantunut ja on mahdollista arvioida erilaisia skenaarioita, emme odota yhtiön antavan ohjeistusta kuluvalle vuodelle vielä Q1-tuloksen yhteydessä. Raportissa huomiomme kohdistuu etenkin kulurakenteen joustokykyyn, sillä yhtiön kannattavuuden ja myös liiketoimintamallin suhdannekestävyyden todellinen testi on vielä edessä Q2:lla, jolloin Horeca-sektorin todennäköisesti voimakkain kysynnänlasku näkyy liikevaihdossa. Lisäksi Q1-raportti tarjoaa tärkeää tietoa yhtiön kassavirrasta, taseesta ja likviditeettitilanteesta, joita seuraamme myös tarkkaan.

Käy kauppaa. (Eezy)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Meillä on 30 vuoden kokemus henkilöstöpalvelualalla toimimisesta, ja olemme tänä päivänä yksi Suomen suurimmista henkilöstöpalvelualan yrityksistä. Tämän lisäksi olemme ainoa alan yritys Suomessa, joka tarjoaa henkilöstöpalvelun, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen ohella myös kevytyrittämisen palveluita.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 169,8 216,2 229,9
- kasvu-% 108,1% 27,3% 6,4%
Liikevoitto (EBIT) 8,0 6,3 14,6
- EBIT-% 4,7% 2,9% 6,3%
EPS (oik.) 0,46 0,15 0,42
Osinko 0,00 0,00 0,10
P/E (oik.) 13,8 22,6 8,3
EV/EBITDA 16,9 9,5 5,4
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 2,9%
Uusimmat ennusteet