Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Eezy
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 5.80 EUR
Kurssi: 6.58 EUR
Kurssi hetkellä: 5.8.2021 - 6:22

Eezy julkistaa Q2-raporttinsa ensi tiistaina noin klo 8.00. Odotamme yhtiön liikevaihdon elpyneen selvästi matalalta vertailukauden tasolta ja kannattavuuden kohonneen hyvällä tasolla. Yhtiö ei ole antanut ohjeistusta kuluvalle vuodelle ja nykyinen epävarma toimintaympäristö huomioiden emme olisi yllättyneitä, jos yhtiö panttaisi yhä ohjeistusta. Raportin yhteydessä huomiomme kohteena on etenkin loppuvuoden markkinanäkymät sekä esille nousseen työvoimapulan tilanne ja vaikutukset.

Ennustamme Eezyn Q2-liikevaihdon kasvaneen 14 % vertailukaudesta vajaaseen 45 MEUR:oon, mikä on vain kolmesta ennusteesta muodostuvan konsensuksen mediaani. Ennusteissamme liikevaihdon kasvua vetää etenkin henkilöstövuokrauksen kysynnän piristyminen loppukeväästä ja kesällä. Odotamme Eezyn henkilöstövuokrauksen liikevaihdon kasvaneen vertailukaudesta 14 %, kun taas markkinat ovat kasvaneet viimeisimpien tilastojen mukaan huhti-kesäkuussa 10 % ja 23 %. Suhteessa markkinan kehitykseen Eezyn liikevaihdon elpymistä on arviomme mukaan hidastanut horeca-sektorin vaimeus kvartaalin alkupuolella. Muiden liiketoiminta-alueiden odotamme niin ikään elpyneen huomattavasti poikkeuksellisen heikon vertailukauden tasosta.

Konsensuksen keskikohdalla oleva ennusteemme Q2:n oikaistuksi käyttökatteeksi on 3,6 MEUR, mikä vastaa yhtiölle hyvää 8,1 %:n oikaistua käyttökate-%. Odotamme kannattavuuden vahvistuneen vertailukauden välttävältä tasolta selvästi, minkä taustalla on ja yhtiön edellisvuonna toteuttaman kustannussäästöohjelman myötä tehostunut kustannusrakenne. Tämän ansiosta odotamme Q2-liikevaihdon kasvun valuvan tehokkaasti tulokseen. Tätä taustaa sekä tavanomaisia rahoituskustannuksia ja veroja peilaten raportoidun osakekohtaisen tuloksen ennusteemme on 0,04 eurossa.

Eezy ei ole antanut vuodelle 2021 ohjeistusta. Q2-raportilla yhtiö kertoi, että sen tarkoitus on antaa ohjeistus, kun näkyvyys paranee yhteiskunnan avautumisen myötä. Emme olisi yllättyneitä, mikäli viime aikoina nousukäyrälle lähteneiden koronatartuntojen ja sitä myöten jossain määrin heikentyneen näkyvyyden myötä yhtiö ei anna ohjeistusta tässä vaiheessa. Tulosjulkistuksen yhteydessä mielenkiintomme kohteena ovat etenkin yhtiön kommentit markkinoiden lyhyen tähtäimen kehityksestä ja viime aikoina päätään nostaneesta työvoimapulasta sekä sen vaikutuksista. 

Käy kauppaa. (Eezy)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 190,6 202,9 252,1
- kasvu-% 12,2% 6,5% 24,2%
Liikevoitto (EBIT) 5,6 9,9 14,6
- EBIT-% 2,9% 4,9% 5,8%
EPS (oik.) 0,16 0,26 0,42
Osinko 0,15 0,15 0,20
P/E (oik.) 36,8 25,8 15,6
EV/EBITDA 14,0 12,1 9,2
Osinkotuotto-% 2,5% 2,3% 3,0%
Uusimmat ennusteet

Eezy on vuonna 1988 perustettu henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa laajan kattauksen henkilöstöpalveluita Suomessa valtakunnallisesti. Yhtiön liiketoiminta jakautuu kahteen palvelualueeseen, jotka ovat Henkilöstöpalvelut ja Asiantuntijapalvelut. Yhtiön tulovirrat muodostuvat kuitenkin neljästä erikseen raportoitavasta komponentista, jotka ovat Henkilöstöpalvelut liiketoiminta-alueen alle lukeutuvat Henkilöstövuokraus, Franchise-maksut, ja Kevytyrittäjäpalvelut sekä Asiantuntijapalvelut. Yhtiö toimii pääsääntöisesti Suomessa.