Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Eezy
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 5.80 EUR
Kurssi: 6.40 EUR
Kurssi hetkellä: 10.8.2021 - 8:38

Henkilöstöpalvelualan yhtiö Eezy julkaisi aamulla Q2-raporttinsa. Yhtiön Q2-liikevaihto kasvoi odotuksia enemmän, mikä yhdessä odotuksien mukaiselle hyvälle tasolle kivunneen kannattavuuden kanssa veti tuloksen yli odotuksien. Raportilla Eezy antoi vuodelle 2021 ohjeistuksen, mikä parantaa näkyvyyttä loppuvuoteen. Yhtiön klo 13.00 alkavaa Q2-tiedotustilaisuutta voi seurata tästä linkistä.

Eezyn liikevaihto kasvoi vertailukauden tasosta 23 % 48 MEUR:oon, mikä ylitti sekä meidän että konsensuksen ennusteet. Liikevaihdon kasvua veti odotetusti henkilöstövuokraus, joka kasvoi 19 % pandemian pahasti rokottamalta vertailukaudelta ja ylitti odotuksemme (enn. + 14%). Muista selvästi pienemmistä palvelualueista Franchise-tuotot ja Asiantuntijapalvelut elpyivät niin ikään odotuksiamme voimakkaammin, kun taas Kevytyrittäjäpalveluiden kehitys vastasi hyvin odotuksiamme.

Käyttökatetta Eezy teki Q2:lla 5,0 MEUR, mikä ylitti sekä meidän että konsensuksen odotukset selvästi. Tulos sisältää 1 MEUR:n Valtiokonttorin kustannustukea, mistä oikaistuna Q2:n käyttökate oli 4 MEUR, mikä sekin ylitti ennusteet odotuksia korkeampaa liikevaihtoa mukaillen. Tulostaso vastaa noin odotuksien mukaista 8,3 %:n oikaistua käyttökatemarginaalia, mikä on mielestämme hyvä taso Q2:n liikevaihtotaso huomioiden. Yhtiö ei julkaise kannattavuutta palvelualueittain, mutta kommentoi koronan vaikutuksien näkyneen edelleen kaikkien palvelualueiden tuloskehityksessä. Raportoitua osakekohtaista tulosta Eezy teki 0,08 euroa, mikä ylitti odotukset niin ikään ennusteita korkeampaa volyymikehitystä sekä kustannustukea peilaten.

Eezy antoi vuodelle 2021 ohjeistuksen, jonka mukaan sen liikevaihto on 190-210 MEUR ja liikevoitto on 11-14 MEUR. Ohjeistuksen taustaoletuksena on yhtiön mukaan, että uusia merkittäviä rajoitustoimia ei tule, vaan yhteiskunta pysyy avoimena. Ennen raporttia meidän kuluvan vuoden liikevaihdon ennusteemme oli 203 MEUR ja liikevoiton ennusteemme oli 9,9 MEUR. Siten liikevaihdon osalta ennusteemme oli annetun haarukan keskikohdalla, mutta Q2:n kustannustuki huomioidenkin tulosennusteemme oli lievästi alle ohjeistuksen alalaidan. Siten alustavan arviomme mukaan kuluvan vuoden tulosennusteessamme on nousuvaraa nykytasolta.

Käy kauppaa. (Eezy)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 190,6 202,9 252,1
- kasvu-% 12,2% 6,5% 24,2%
Liikevoitto (EBIT) 5,6 9,9 14,6
- EBIT-% 2,9% 4,9% 5,8%
EPS (oik.) 0,16 0,26 0,42
Osinko 0,15 0,15 0,20
P/E (oik.) 36,8 25,1 15,2
EV/EBITDA 14,0 11,9 9,0
Osinkotuotto-% 2,5% 2,3% 3,1%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Eezy on vuonna 1988 perustettu henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa laajan kattauksen henkilöstöpalveluita Suomessa valtakunnallisesti. Yhtiön liiketoiminta jakautuu kahteen palvelualueeseen, jotka ovat Henkilöstöpalvelut ja Asiantuntijapalvelut. Yhtiön tulovirrat muodostuvat kuitenkin neljästä erikseen raportoitavasta komponentista, jotka ovat Henkilöstöpalvelut liiketoiminta-alueen alle lukeutuvat Henkilöstövuokraus, Franchise-maksut, ja Kevytyrittäjäpalvelut sekä Asiantuntijapalvelut. Yhtiö toimii pääsääntöisesti Suomessa.