Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Eezy
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.00 EUR
Kurssi: 4.07 EUR
Kurssi hetkellä: 5.11.2020 - 5:33

 

Henkilöstöpalvelualan yhtiö Eezy julkistaa Q3-raporttinsa ensi tiistaina noin klo 8.00. Pandemian aiheuttamasta kysynnän laskusta huolimatta odotamme yhtiön liikevaihdon edelleen kasvaneen vertailukaudesta selvästi Smile-fuusion myötä. Odotamme kuitenkin operatiivisen tuloksen jäävän vahvasta vertailukaudesta kannattavuuden laskun seurauksena. Yhtiö luopui keväällä kuluvan vuoden ohjeistuksesta, mutta pidämme mahdollisena, että yhtiö palauttaa vuoden 2020 ohjeistuksensa tulosjulkistuksen yhteydessä. Raportissa huomiomme kohdistuu etenkin lyhyen tähtäimen markkinakommentteihin sekä kustannusrakenteen kehitykseen.

Ennusteemme Eezyn Q3-liikevaihdoksi on 49,2 MEUR, mikä vastaa lähes 14 %:n kasvua vertailukaudesta, johon Smile-fuusio heijastui vain kuukauden verran. Ennusteemme on linjassa konsensuksen ennusteen kanssa. Ennusteissamme epäorgaaninen kasvu paikkaa pandemian aiheuttamaa markkinan voimakasta laskua, joka oli Henkilöstöpalvelualan tilastojen mukaan noin 20-23 % heinä-elokuussa. Odotamme yhtiön liikevaihdon laskeneen epäorgaanisesta kasvusta oikaistuna suhteellisesti kokonaismarkkinaa voimakkaammin, sillä koronapandemiasta eniten kärsineen Horeca-sektorin merkitys yhtiön liiketoiminnalle on keskimääräistä suurempi.

Ennusteemme Eezyn Q3:n oikaistulle käyttökatteelle on 3,2 MEUR, mikä on lievästi konsensuksen vastaavan 3,6 MEUR:n ennusteen alapuolella ja vastaa yhtiölle tyydyttävää 6,5 %:n oikaistua käyttökatemarginaalia. Ennusteissamme kannattavuutta heikentää vertailukauden erittäin vahvalta tasolta liikevaihdon suhteellisesti suurempi painottuminen matalamman kannattavuuden henkilöstövuokraukseen ja operatiivisen tehokkuuden heikentyminen volyymien laskun seurauksena. Ennusteissamme on yhteensä 0,4 MEUR:n positiiviset kertaerät, joiden taustalla on arviolta 0,8 MEUR valtion kustannustukiohjelmasta sekä 0,4 MEUR:n ennusteemme päälistalle siirtymisen sekä yrityskauppojen kertaluonteisista kustannuksista. Tätä taustaa sekä tavanomaisia rahoituskustannuksia ja veroja peilaten raportoidun osakekohtaisen tuloksen ennusteemme on 0,04 eurossa.

Eezy luopui keväällä kuluvaa vuotta koskevasta ohjeistuksesta ja kertoi antavansa ohjeistuksen, kun yhtiöllä on paremmat edellytykset arvioida pandemian kestoa ja sen vaikutuksien laajuutta. Mielestämme nämä edellytykset täyttyvät ja kohollaan olevasta epävarmuudesta huolimatta pidämme mahdollisena, että yhtiö palauttaa ohjeistuksen Q3-raportissaan. Tulosjulkistuksen yhteydessä huomiomme kohdistuu etenkin yhtiön kommentteihin liittyen loppu vuoden kysyntänäkymiin sekä kulurakenteen kehitykseen ja joustokykyyn yhä jatkuvaa heikkoa kysyntänäkymää silmällä pitäen.

Käy kauppaa. (Eezy)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 169,8 197,6 218,3
- kasvu-% 108,1% 16,4% 10,5%
Liikevoitto (EBIT) 8,0 4,2 9,7
- EBIT-% 4,7% 2,1% 4,4%
EPS (oik.) 0,46 0,09 0,26
Osinko 0,00 0,00 0,10
P/E (oik.) 13,8 44,6 15,7
EV/EBITDA 16,9 12,4 8,3
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 2,5%
Uusimmat ennusteet

Meillä on 30 vuoden kokemus henkilöstöpalvelualalla toimimisesta, ja olemme tänä päivänä yksi Suomen suurimmista henkilöstöpalvelualan yrityksistä. Tämän lisäksi olemme ainoa alan yritys Suomessa, joka tarjoaa henkilöstöpalvelun, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen ohella myös kevytyrittämisen palveluita.