Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Eezy
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 7.20 EUR
Kurssi: 6.88 EUR
Kurssi hetkellä: 8.11.2021 - 5:48

Eezy julkistaa Q3-raporttinsa ensi tiistaina noin klo 8.00. Odotamme yhtiön liikevaihdon jatkaneen elpymistä kohtuulliselta vertailukauden tasolta, kun taas operatiivisen tuloksen ennusteemme ovat osin kertaluonteisista tuotoista tukea saaneen vertailukauden tasolla. Odotamme Eezyn toistavan vuodelle 2021 antamansa ohjeistuksen.

Ennustamme Eezyn Q3-liikevaihdon kasvaneen 10 % vertailukaudesta vajaaseen 59 MEUR:oon, mikä on vain kolmesta ennusteesta muodostuvan konsensuksen alalaidalla. Ennusteissamme liikevaihdon kasvua vetää henkilöstövuokrauksen kysynnän kasvun jatkuminen, mutta on muistettava, että Q3:n vertailukausi oli volyymiltaan jo kohtuullisen hyvä. Odotamme Eezyn henkilöstövuokrauksen liikevaihdon kasvaneen vertailukaudesta 8 %, kun taas Henkilöstöpalvelualan liiton lukujen mukaan suurimpien toimijoiden kokonaisliikevaihto on kasvanut heinä-syyskuussa 10-15 %. Muiden liiketoiminta-alueiden odotamme niin ikään kasvaneen selvästi vertailukauden tasosta, mutta niiden vaikutus konsernitasolla on rajallisempi pienemmästä koosta johtuen.

Niin ikään konsensuksen alalaidalla oleva ennusteemme Q3:n oikaistuksi käyttökatteeksi on 6 MEUR, mikä on vertailukauden tasolla ja vastaa yhtiölle varsin hyvää 10,3 %:n oikaistua käyttökatemarginaalia. Odotamme kannattavuuden laskeneen vertailukauden erittäin korkealta tasolta, minkä taustalla on ennen kaikkea se, että vertailukaudella yhtiö sai valtiokonttorin kertaluonteisia kustannustukia, joita ei kuitenkaan oikaistu. Tavanomaisia rahoituskustannuksia ja veroja peilaten raportoidun osakekohtaisen tuloksen ennusteemme on niin ikään vertailukauden tasolla 0,12 eurossa.

Eezy antoi Q2-raportin yhteydessä kuluvalle vuodelle ohjeistuksen, jonka mukaan se odottaa liikevaihtonsa olevan 190-210 MEUR ja liikevoiton 11-14 MEUR. Odotamme yhtiön toistavan tämän ohjeistuksen ja kuluvan vuoden ennusteemme ennen Q3-raporttia ovat liikevaihdon osalta noin haarukan keskikohdalla ja liiketuloksen osalta hieman haarukan keskikohdan alapuolella. Tulosjulkistuksen yhteydessä mielenkiintomme kohteena ovat etenkin yhtiön kommentit markkinoiden lyhyen tähtäimen näkymistä. Lisäksi seuraamme erityisen mielenkiinnolla kulurakenteen kehitystä neljänneksellä, jolla liikevaihtotaso on saanut oletettavasti tukea kausiluonteisestikin hyvästä kysynnästä. Tämän tulisi heijastua korkealla suhteella kannattavuuteen ja osoittaa viime vuonna toteutettujen tehotustoimien pysyvyys.

Käy kauppaa. (Eezy)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 190,6 202,5 251,3
- kasvu-% 12,2% 6,3% 24,1%
Liikevoitto (EBIT) 5,6 12,1 17,1
- EBIT-% 2,9% 6,0% 6,8%
EPS (oik.) 0,16 0,28 0,50
Osinko 0,15 0,15 0,20
P/E (oik.) 36,8 24,6 13,8
EV/EBITDA 14,0 11,1 8,4
Osinkotuotto-% 2,5% 2,2% 2,9%
Uusimmat ennusteet

Eezy on vuonna 1988 perustettu henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa laajan kattauksen henkilöstöpalveluita Suomessa valtakunnallisesti. Yhtiön liiketoiminta jakautuu kahteen palvelualueeseen, jotka ovat Henkilöstöpalvelut ja Asiantuntijapalvelut. Yhtiön tulovirrat muodostuvat kuitenkin neljästä erikseen raportoitavasta komponentista, jotka ovat Henkilöstöpalvelut liiketoiminta-alueen alle lukeutuvat Henkilöstövuokraus, Franchise-maksut, ja Kevytyrittäjäpalvelut sekä Asiantuntijapalvelut. Yhtiö toimii pääsääntöisesti Suomessa.