Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Eezy
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.00 EUR
Kurssi: 4.60 EUR
Kurssi hetkellä: 10.11.2020 - 8:31

 

Henkilöstöpalvelualan yhtiö Eezy julkaisi aamulla Q3-raporttinsa. Yhtiön raportoitu liikevaihto kasvoi Smile-järjestelyn myötä selvästi pandemian aiheuttamasta kysynnän laskusta huolimatta ja ylitti ennusteemme. Q3-kannattavuus oli erittäin vahvalla tasolla ja siten yhtiön tulos ylitti ennusteemme selvästi. Yhtiö luopui keväällä kuluvaa vuotta koskevasta ohjeistuksestaan, eikä antanut uutta ohjeistusta tässä vaiheessa. Odotamme osakkeelle tänään positiivista kurssireaktiota tulosennusteiden selvää ylitystä heijastellen. Yhtiön klo 12.00 alkavaa Q3-tiedotustilaisuutta voi seurata tästä linkistä.

Eezyn liikevaihto kasvoi vertailukauden tasosta lähes 23 % 53,1 MEUR:oon, mikä ylitti noin 49 MEUR:n tasolla olleet ennusteet. Liikevaihdon kasvua veti Smile-järjestelyn myötä edelleen merkittävästi kasvanut henkilöstövuokrauksen liikevaihto (28 %), joka oli myös ennusteemme ylityksen taustalla. Vastaavasti Asiantuntijapalvelut, Franchise-tuotot ja kevytyrittäjäpalvelut kärsivät kysynnän laskusta selvästi (19-31 %), mikä oli linjassa ennusteidemme kanssa.

Oikaistua käyttökatetta Eezy teki Q3:lla 6,0 MEUR, mikä ylitti selvästi 3,2 MEUR:n tasolla olleen ennusteemme sekä myös konsensuksen 3,6 MEUR:n ennusteen. Tämä vastaa yhtiölle erinomaista 11,3 %:n käyttökatemarginaalia ja osoittaa yhtiön kustannustason laskuun tähdänneen ohjelman edenneen vahvasti. Yhtiö kirjasi tulokseen odotuksiamme suuremmat oikaisuerät, mutta tästäkin oikaistuna kannattavuus oli selvästi odotuksiamme vahvemmalla tasolla. Alemmilla riveillä rahoituskustannukset ja verot olivat normaaleilla tasoillaan ja siten Q3:n 0,10 euron osakekohtainen tulos ylitti selvästi 0,04 euron tasolla olleet ennusteet operatiivista tulosta peilaten. Hyvällä tasolla säilynyttä tuloskuntoa peilaten yhtiö vahvisti maksavansa 0,10 euron osingon vuodelta 2019, jota koskevaa päätöstä lykättiin keväällä.

Eezy perui keväällä kuluvaa vuotta koskevan ohjeistuksensa, eikä antanut raportilla uutta ohjeistusta. Tämä oli lievästi yllättävää huomioiden, että kuluvaa vuotta on jäljellä vajaa kaksi kuukautta. Lyhyen tähtäimen näkymä on yhtiön mukaan edelleen sumuinen ja asiakkaiden toimintaedellytykset voivat muuttua nopeastikin. Yhtiön mukaan pandemian toinen aalto on tehnyt asiakkaista varovaisempia ja ravintoloita koskevat rajoitukset ovat heikentäneet näkymiä Horeca-sektorilla. Markkinakommenteissa ei ollut mielestämme kokonaisuudessa yllätyksiä ja raportin pohjalta arvioimme alustavasti kannattavuusennusteissamme olevan nousupainetta. 

Käy kauppaa. (Eezy)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 169,8 197,6 218,3
- kasvu-% 108,1% 16,4% 10,5%
Liikevoitto (EBIT) 8,0 4,2 9,7
- EBIT-% 4,7% 2,1% 4,4%
EPS (oik.) 0,46 0,09 0,26
Osinko 0,00 0,00 0,10
P/E (oik.) 13,8 50,4 17,8
EV/EBITDA 16,9 13,5 9,1
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 2,2%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Meillä on 30 vuoden kokemus henkilöstöpalvelualalla toimimisesta, ja olemme tänä päivänä yksi Suomen suurimmista henkilöstöpalvelualan yrityksistä. Tämän lisäksi olemme ainoa alan yritys Suomessa, joka tarjoaa henkilöstöpalvelun, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen ohella myös kevytyrittämisen palveluita.