Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Eezy: Toipumisen vuosi

Analyytikon kommentti 12.01.2021 5:56 Eezy
Yhtiö: Eezy
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 6.00 EUR
Kurssi: 5.92 EUR
Kurssi hetkellä: 12.1.2021 - 5:41

Tarkistamme Eezyn tavoitehinnan 6,0 euroon (aik. 5,5 euroa), mutta laskemme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää). Pandemian toinen aalto rajoittaa liiketoimintaa lyhyellä tähtäimellä, mutta rokotteen ja ennustetun rajoitusten päättymisen myötä odotamme toimintaympäristön normalisoituvan kuluvana vuonna. Näkemyksemme mukaan osakkeen arvostus heijastelee odotuksiemme mukaista tuloskunnon elpymistä lähivuosille, eikä puolla lisäostoja.

Pandemian toinen aalto painoi päälle Q4:llä

Vuoden 2020 viimeisen neljänneksen osalta Henkilöstöpalvelualan liitto (HPL) on julkaissut tähän mennessä lokakuun luvut. Lokakuussa koko henkilöstöpalvelumarkkina supistui noin 19 % vuoden takaisesta, kun taas pääosan Eezyn liikevaihdosta (2020e lähes 95 %) tuova henkilöstövuokraus laski noin 21 %. Käsityksemme mukaan lokakuun luvut antavat hyvän indikaation kokonaismarkkinan kehityksestä marras-joulukuussa ja siten koko Q4:llä. Tätä taustaa vasten emme ole tehneet muutoksia Q4’20:n jatkuvien liiketoimintojen ennusteisiimme, joissa odotamme Eezyn henkilöstövuokrauksen laskevan 25 % vertailukaudesta. Lievästi markkinan kehitystä suuremman supistumisennusteen taustalla on voimakkaasti pandemian toisesta aallosta kärsineen Horeca-sektorin kokonaismarkkinaa suurempi suhteellinen osuus liikevaihdosta. Huomioimme ennusteissamme Ruotsin liiketoimintojen myynnin, jolla oli marginaalinen vaikutus Q4’20:n ja lähivuosien liikevaihdon ennusteisiimme. Vuoden 2020 raportoitua tulosta arvioitu myyntivoitto tukee 1,5 MEUR:lla.

Odotamme rajoitusten päättyvän H1:llä, kysyntä elpyy vuonna 2021 selvästi

Vuoden 2021 ennusteidemme lähtökohtana on, että rokotteiden myötä yhtiön toimintaympäristö normalisoituu H1:n loppuun mennessä ja ennen kaikkea kysynnän kannalta tärkeän ravintola-alan kysyntä palautuu merkittävältä osin. Tämän oletuksen kannalta keskiössä ovat luonnollisesti ravintola-alaa ja suuria tapahtumia koskevat rajoitukset. Virkoavaa kysyntää peilaten odotamme vuoden 2021 liikevaihtoon lähes 10 %:n kasvua. Liikevaihdon kasvu nojaa pääosin henkilöstövuokrauksen orgaaniseen kasvuun, mutta pientä tukea antavat Asiantuntijapalveluissa tehdyt yrityskaupat, joiden vaikutus ensi vuoden kasvuennusteissamme on noin 2 %-yksikköä. Toteutetun kustannussäästöohjelman tuomaa liiketoiminnan tehostumista peilaten odotamme vuoden 2021 kannattavuuden (2021e oik. käyttökatemarginaali 8,2 %) nousevan lievästi vuoden 2020 8 %:n tasosta volyymin kasvaessa, vaikka vastavoimana tälle toimii TyEL-vähennyksen päättyminen vuoden 2020 lopussa.

Osake on täyteen hinnoiteltu

Eezyn ennusteidemme mukaiset P/E-kertoimet vuosille 2021 ja 2022 ovat noin 20x ja 13x, kun taas vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat noin 11x ja 8x. Kuluvan vuoden arvostuskertoimet ovat korkeat pandemian yhä rokottaessa tuloskuntoa, mutta ennustamamme voimakas operatiivisen tuloksen kasvu painaa arvostuskertoimet näkemyksemme mukaan perustellulle tasolle vuoteen 2022 katsottaessa. Vuoden 2022 keskeisillä tulospohjaisilla arvostuskertoimilla osake hinnoitellaan linjaan verrokkiryhmän kanssa, jonka arvostus on koholla historialliseen tasoon peilattuna. Neutraalin arvostuskuvan myötä tuotto-odotus nojaa ennustamaamme noin 1-3 %:n lähivuosien osinkoon, mikä ei mielestämme yhdessä yhtiön odotettavasti jatkaman epäorgaanisen kasvun tuoman yritysjärjestelyoption kanssa riitä puoltamaan lisäostoja.

Käy kauppaa. (Eezy)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 198,2 217,0 242,3
- kasvu-% 16,7% 9,5% 11,7%
Liikevoitto (EBIT) 7,4 10,7 15,7
- EBIT-% 3,7% 4,9% 6,5%
EPS (oik.) 0,18 0,29 0,46
Osinko 0,05 0,10 0,15
P/E (oik.) 33,6 20,4 13,0
EV/EBITDA 12,8 10,4 7,6
Osinkotuotto-% 0,8% 1,7% 2,5%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Meillä on 30 vuoden kokemus henkilöstöpalvelualalla toimimisesta, ja olemme tänä päivänä yksi Suomen suurimmista henkilöstöpalvelualan yrityksistä. Tämän lisäksi olemme ainoa alan yritys Suomessa, joka tarjoaa henkilöstöpalvelun, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen ohella myös kevytyrittämisen palveluita.