Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Eezy: Vakuuttavaa kehitystä

Analyytikon kommentti 11.08.2021 8:51 Eezy
Yhtiö: Eezy
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 7.20 EUR
Kurssi: 6.60 EUR
Kurssi hetkellä: 11.8.2021 - 8:36

Eezyn eilen julkaisemat Q2-luvut olivat kokonaisuutena odotuksiamme paremmat, minkä lisäksi yhtiön kuluvan vuoden tulosohjeistus ylitti odotuksemme. Näin ollen teimmekin positiivisia ennustemuutoksia loppuvuoden tulosennusteisiimme. Myös lähivuosien kannattavuusennusteemme nousivat vakuuttavan kustannustehokkuuden ansiosta. Ennustemuutoksia peilaten nostamme Eezyn tavoitehinnan 7,2 euroon (aik. 5,8 euroa) ja käännämme suosituksemme lisää-tasolle (aik. vähennä).

Liikevaihto elpyi odotuksiamme enemmän

Eezyn Q2-liikevaihto kasvoi 23 % vertailukaudesta 48 MEUR:oon, mikä ylitti vajaan 45 MEUR:n tasolla olleen ennusteemme. Liikevaihdon voimakkaan kasvun taustalla oli Henkilöstövuokraus-liiketoiminta, jonka liikevaihto elpyi Q2:lla odotuksiamme voimakkaammin. Myös Asiantuntijapalvelut ja Franchise-tuotot kehittyivät odotuksiamme suotuisammin. Oikaistua käyttökatetta Eezy teki 4 MEUR, mikä vastaa liikevaihtotasoon nähden hyvää ja noin odotuksiemme mukaista 8,3 %:n kannattavuutta. Eezy kirjasi neljännekselle 1 MEUR:n Valtiokonttorin kustannustukea, mikä yhdessä odotuksiamme korkeamman liikevaihtotason kanssa veti Q2:n raportoidun osakekohtaisen tuloksen 0,08 euroon ja yli odotuksemme.

Ohjeistus viitoittaa hyvää loppuvuotta

Eezy antoi kuluvalle vuodelle ohjeistuksen, jonka mukaan sen liikevaihto on 190-210 MEUR ja liikevoitto on 11-14 MEUR. Alkuvuodelta yhtiöllä on kasassa vajaa 85 MEUR liikevaihtoa ja 4 MEUR liikevoittoa. Siten ohjeistus osoittaa, että Eezy on varsin luottavainen loppuvuoden kysynnän suhteen ja odottaa kannattavuuden kohoavan H2:lla, kun liikevaihtotaso jatkaa elpymistä. Liikevaihtotason osalta pientä epävarmuutta aiheuttaa edelleen pandemian käynnissä oleva neljäs aalto, sillä rajoitukset voivat edelleen heikentää näkymää ravintola-alla. Sen sijaan alkuvuoden kehityksen valossa yhtiön tehokkuus näyttää olevan erittäin hyvällä tasolla. Sekä loppuvuoden että lähivuosien liikevaihdon ennusteemme säilyivät pitkälti ennallaan, mutta olemme nostaneet sekä H2:n että myös lähivuosien tulosennusteitamme. Vuodelta 2021 odotamme 203 MEUR:n liikevaihtoa ja 12,1 MEUR:n liikevoittoa. Vuonna 2022 odotamme liikevaihdon kasvavan 251 MEUR:oon, kun markkina palautuu kohti pandemiaa edeltänyttä tasoa. Eezyn parantuneen kulutehokkuuden seurauksena odotamme liiketuloksen kipuavan 17,1 MEUR:oon.

Odottamamme tulosparannus painaa arvostuksen maltilliseksi

Osakkeen arvostus on kuluvan vuoden arvostuskertoimilla erittäin korkea liiketoiminnan ja tuloksen kärsittyä alkuvuonna merkittävästi pandemian vaikutuksista. Täyteen tulosvauhtiin odotamme yhtiön pääsevän ensi vuonna ja tulosparannuksen huomioivat vuoden 2022 P/E- ja EV/EBIT-kertoimet ovat 13x ja 12x, mitkä ovat mielestämme kokonaisuutena maltilliset. Keskeisillä vuoden 2022 tulospohjaisilla arvostuskertoimilla yhtiö arvostetaan myös lievällä alennuksella suhteessa verrokkiryhmäänsä nähden. Mielestämme yhtiölle voidaan perustella jopa pieni preemio ja siten suhteellinen arvostuskin tukee näkemystämme maltillisesta arvostuksesta. Johdon kommenttien perusteella odotamme yhtiön aktivoituvan loppuvuonna jälleen yritysjärjestelyissä, joiden osalta pidämme edellytyksiä arvonluonnille hyvänä.

Käy kauppaa. (Eezy)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 190,6 202,5 251,3
- kasvu-% 12,2% 6,3% 24,1%
Liikevoitto (EBIT) 5,6 12,1 17,1
- EBIT-% 2,9% 6,0% 6,8%
EPS (oik.) 0,16 0,28 0,50
Osinko 0,15 0,15 0,20
P/E (oik.) 36,8 23,6 13,2
EV/EBITDA 14,0 10,7 8,1
Osinkotuotto-% 2,5% 2,3% 3,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Eezy on vuonna 1988 perustettu henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa laajan kattauksen henkilöstöpalveluita Suomessa valtakunnallisesti. Yhtiön liiketoiminta jakautuu kahteen palvelualueeseen, jotka ovat Henkilöstöpalvelut ja Asiantuntijapalvelut. Yhtiön tulovirrat muodostuvat kuitenkin neljästä erikseen raportoitavasta komponentista, jotka ovat Henkilöstöpalvelut liiketoiminta-alueen alle lukeutuvat Henkilöstövuokraus, Franchise-maksut, ja Kevytyrittäjäpalvelut sekä Asiantuntijapalvelut. Yhtiö toimii pääsääntöisesti Suomessa.