Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Efecte
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 16.50 EUR
Kurssi: 15.75 EUR
Kurssi hetkellä: 19.7.2021 - 7:08

Nostamme Efecten tavoitehinnan 16,5 euroon (aik. 16,0 euroa), mutta laskemme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää). Q2 oli ennakkotietojen myötä odotetusti vahva, kun liikevaihto kasvoi ja kannattavuus vahvistui jo pitkään jatkuneen trendin mukaisesti. Yhtiön kasvun moottori otti jälleen askelia eteenpäin ja samalla yrityskauppaoption todennäköisyys lähivuosille on kasvanut olennaisesti. Vahvasta pitkän aikavälin näkymästä huolimatta yhtiön arvostus on lyhyellä tähtäimellä hyvin kireä (2021e EV/S 5,4x), ja siirrymme jälleen sivuun viettämään hengähdystaukoa.

Ennakkotietojen mukainen vakaa ja skaalautuva kasvu jatkui Q2:n aikana

Efecten antamien ennakkotietojen jälkeen Q2-raportti oli yllätyksettömän vahva. SaaS-kasvu jatkui edelleen vahvana (+23 %), ja liikevaihto kasvoi kokonaisuutena odotuksiamme vahvemmin (+21 %) palvelu- sekä ylläpito-liikevaihdon ylittäessä odotuksemme. Myös kannattavuus jatkoi skaalautuvan kasvun myötä vahvistuvalla trendillä. Efecte on ylläpitänyt yli 20 %:n SaaS-kasvua koko pörssihistoriansa ajan ja viimeiset 10 neljännestä myös parantanut suhteellista kannattavuuttaan. Ensimmäistä kertaa raportoitu LTV/CAC (asiakashankinnan kustannuksen takaisinmaksun kerroin) oli viimeisen 12kk aikana vahvalla yli 5:n tasolla. Siten yhtiön kasvuinvestoinnit ovat tehty tähän asti hyvällä tuloksella, mikä lupaa hyvää myös tulevien kasvuinvestointien osalta.

Pitkän aikavälin kasvun moottori rakentuu edelleen tasaisesti ja antaa luottoa kasvun jatkumiseen

Etenevän pilvimurroksen myötä Efecten kaltaisten SaaS-yhtiöiden kohdemarkkina on vahvassa kasvussa. Yhtiö on löytänyt tuotteelleen kilpailukykyisen markkinaraon keskisuurista eurooppalaisista yhtiöistä. Markkinan kasvusta hyötymiseksi yhtiö on panostanut kumppaniohjelmaan ja digitaaliseen myyntiin ja markkinointiin, mitkä muodostavat merkittävän osan sen tulevaisuuden kasvun moottorista. Kumppaniohjelman tasainen kehitys jatkui Q2:n aikana, kun yhtiö sai ensimmäisen tilauksen kumppaniltaan Tšekeissä ja laajensi toimintaansa uuden kumppanisopimuksen kautta Kroatiaan. Yhtiöllä on mielestämme erinomaiset edellytykset ylläpitää vakaata ja skaalautuvaa kasvua useita vuosia eteenpäin. Q2:n aikana yhtiö eteni myös erityisesti tarjontaa laajentavien yrityskauppakohteiden arvioinnissa, mikä muodostaa lähivuosille kiinnostavan option kasvun kiihdyttämisestä selkeän teollisen logiikan yritysostolla.

Laskimme hieman odotuksiamme loppuvuoden kasvusta ja kannattavuudesta

Tarkistimme ennusteitamme loppuvuoden SaaS-kasvusta ja kannattavuudesta hieman alaspäin Q2-raportin pohjalta, mutta nostimme hieman muiden segmenttien ennusteita. Ennustamme Efectelle noin 23 % vuosittaista SaaS-liikevaihdon kasvua ja 16-32 % kasvun ja kannattavuuden (EBIT-%) yhdistelmää vuosille 2021-2024. Pitkällä aikavälillä näemme potentiaalia yli 20 % liikevoittotasoon, mitä tukee yhtiön korkea jatkuvan liikevaihdon myyntikate (H1’21: 79 %). Lyhyellä tähtäimellä odotamme kannattavuuden nousevan hitaammin yhtiön tehdessä kasvuinvestointeja.

Pitkällä aikavälillä kasvu korjaa arvostustasoa, mutta lyhyellä tähtäimellä otamme hengähdystauon

Efecten SaaS-liikevaihdon kasvu ja asteittain paraneva kannattavuus ovat näkemyksemme mukaan arvonnousun tärkeimmät ajurit. Yhtiön näytöillään lunastama profiili vakaana ja laadukkaana kasvajana on nostanut hyväksyttäviä arvostustasoja. Vuosien 2021 ja 2022 EV/Liikevaihto-kertoimet 5,4x ja 4,6x ovat hyvin kireät huomioiden yhtiölle ennustamamme vahvistuva kasvun ja kannattavuuden (EBIT-%) summa (2023e: 27 %).  Vuoteen 2025 katsovan skenaariomme indikoima vuosittainen tuotto-odotus (8 %) jää lisäksi hieman liian matalaksi. Sijoittaja saa kuitenkin kasvaneen todennäköisyyden option omistaja-arvoa luovasta yritysostosta, mitä emme huomioi ennusteessamme.

Käy kauppaa. (Efecte)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 14,9 17,2 20,0
- kasvu-% 7,6% 15,4% 16,4%
Liikevoitto (EBIT) -0,3 0,4 1,3
- EBIT-% -2,2% 2,0% 6,6%
EPS (oik.) -0,06 0,06 0,21
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -186,0 276,6 74,3
EV/EBITDA 478,0 113,9 50,8
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Efecte on vuonna 1998 perustettu ohjelmistotalo. Yhtiö tarjoaa yrityksille pilvipohjaisia (SaaS) ohjelmistoja yrityspalveluiden hallintaan. Ohjelmisto digitalisoi yrityksen palveluprosesseja, auttaa pyyntöjen priorisoinnissa ja mahdollistaa automaation pyyntöjen ratkaisussa. Efecte toimii pääasiassa Suomessa, Pohjoismaissa ja Saksassa. Efecten asiakkaat ovat usein julkishallinnosta, keskisuuria yrityksiä tai ulkoistettujen yrityspalveluiden tarjoajia.