Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Efecte
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 11.00 EUR
Kurssi: 13.30 EUR
Kurssi hetkellä: 23.2.2021 - 5:55

Efecte julkaisee Q4-raporttinsa torstaina 25.2. arviolta noin kello 8.30. Odotuksissamme Efecte pysyy strategiansa tavoitteiden viitoittamalla polulla ja jatkaa koko pörssihistoriansa jatkunutta yli 20 %:n vuosittaisen SaaS-kasvun sarjaa ja 7 kvartaalia jatkunutta liikevoiton suhteellista parannusta. Huomiomme kiinnittyy erityisesti ohjeistukseen ja johdon kommentteihin näkymistä ja kumppaniohjelman etenemisestä.                                                                                                      

Q4:n liikevaihdon odotamme kasvaneen lievästi (+2 %) vertailukaudesta (2020e: +6 %). Kasvua tukee tutusti SaaS-kasvu, jonka ennustamme olleen Q4:llä 24 % vertailukaudesta (2020e: +24 %). SaaS-kasvu on nähdäksemme Efecten arvonluonnin kannalta keskeisin mittari, ja odotamme erityisesti kansainvälisen SaaS-kasvun jatkuneen vahvana (Q3: +82 %). Q4:n kasvua heikensivät edellisen liiketoimintamallin tuki-, ylläpito- ja lisenssituottojen lasku (-0,17 MEUR) ja palveluliikevaihdon lasku. Palveluliikevaihdon laskuun liittyvät nähdäksemme tehostuvat käyttöönotot, mutta myös kasvavissa määrin kumppanien tuottamien palveluiden merkityksen kasvu. Efecten kumppaniohjelmasta on kuulunut positiivisia merkkejä yhtiön avattua Puolan ja Tšekin markkinat kumppanien kautta viimeisten kuukausien aikana. Odotammekin Efecten johdolta lisää kommentteja kumppaniohjelman edistymiseen liittyen.

Q4:n kannattavuuden odotamme vahvistuneen liikevoitolla mitattuna -4 %:iin (Q4’19: -8 %). Efecten kannattavuuskehitystä ajaa erityisesti korkeakatteinen ja skaalautuva SaaS-kasvu, jonka myötä yhtiön kiinteiden kulujen suhteellinen osuus liikevaihdosta laskee. Efecte tavoittelee vuodelle 2021 positiiviseksi kääntyvää liikevoittoa. Yhtiöllä on takanaan jo 7 kvartaalin mittainen kannattavuusparannusten sarja, ja luotamme kehityksen jatkuvan edelleen.

Vuodelle 2020 Efecte ohjeistaa SaaS-myynnin kasvavan 20-25 % ja kannattavuuden paranevan vertailukaudesta. Efecten strategian mukainen tavoite on ylläpitää vuosina 2020-2023 yli 20 %:n vertailukelpoista orgaanista SaaS-kasvua ja saavuttaa vähintään 10 %:n suhteellinen liikevoitto vuonna 2023.

Käy kauppaa. (Efecte)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 14,6 16,2 19,1
- kasvu-% 5,7% 10,7% 18,0%
Liikevoitto (EBIT) -0,5 0,1 1,4
- EBIT-% -3,7% 0,4% 7,2%
EPS (oik.) -0,09 0,01 0,22
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -144,7 934,6 61,3
EV/EBITDA -914,5 148,8 42,9
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Efecte auttaa palveluorganisaatioita digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään. Eurooppalaiset asiakkaamme käyttävät pilvipalveluitamme toimiakseen ketterämmin, parantaakseen loppukäyttäjäkokemusta ja säästääkseen kustannuksissa. Ratkaisuitamme käytetään muun muassa IT-palvelunhallintaan ja tiketöintiin sekä työtekijäkokemuksen, liiketoiminnan työnkulkujen ja asiakaspalvelun parantamiseen. Olemme eurooppalainen vaihtoehto alamme globaaleille toimijoille. Pääkonttorimme sijaitsee Suomessa ja alueelliset toimipisteemme Saksassa ja Ruotsissa.