Yhtiö: Efecte
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.60 EUR
Kurssi: 5.00 EURKurssi hetkellä: 8.3.2019 - 8:02

Efecte julkisti eilen iltapäivällä vuoden 2018 tilinpäätöksen. Raportin operatiiviset luvut jäivät Q4:n osalta hieman ennusteistamme, kun ei-strategisen kertalisenssipohjaisen liiketoiminnan liikevaihto laski odotuksia enemmän ja tulosta rasittivat lisäksi 0,2 MEUR:n kulut johtajavaihdoksiin liittyen. SaaS-liikevaihdon kehitys jatkoi Q4:llä odotusten mukaisella, yli 20 %:n kasvu-uralla. Yhtiö tarkensi raportin yhteydessä strategiaansa ja kasvutavoitteittaan painottamaan vahvemmin SaaS-liiketoimintaan pohjautuvaa kasvua. Efecte ohjeistaa päivitetyn strategian myötä vuodelle 2019 yli 20 %:n SaaS-liikevaihdon kasvua ja parantuvaa kannattavuuden kehitystä, mitkä ovat odotustemme suuntaisia.

Efecten liikevaihdon kokonaiskasvu oli Q4:llä odotetusti vaisua, nousten vain noin 7 % vertailukaudesta 3,4 MEUR:oon (Q4’18: 3,2 MEUR). Liikevaihto alitti ennusteemme noin 7 %:lla, mikä johtui pääasiassa ennakoimaamme alemmasta kertalisenssien ja palveluiden liikevaihdosta. SaaS-liikevaihto kasvoi Q4:llä odotuksiemme mukaisesti noin 25 % 1,5 MEUR:oon, mutta palveluiden noin 18 %:n kasvu ja 1,4 MEUR:n liikevaihto jäivät ennusteesta (enn. 1,5 MEUR). Kasvun fokusalueen ulkopuolella olevien kertalisenssien liikevaihto oli selkeästi odotuksiamme matalammalla noin 0,1 MEUR:n tasolla (enn. 0,3 MEUR), mutta niiden ylläpitotuotot laskivat odotetusti noin 11 % 0,3 MEUR:oon. Efecten mukaan kasvua hidasti 1) joidenkin laajojen projektien odotettua hitaampi edistyminen käyttöönottovaiheeseen, 2) uusien työntekijöiden suhteellisen osuuden kasvu, ja 3) eräiden asiakkaiden käyttöönottosuunnitelmissa tapahtuneet muutokset. Myöskään investoinnit ulkomailla eivät vielä vaikuttaneet täysimääräisesti katsauskauden liikevaihdon kasvuun ja etenkin Ruotsin ja Tanskan markkinan kehitys oli heikkoa.

Q4:n operatiivinen tulos oli odotuksiamme selvästi voimakkaammin negatiivinen (oik. EBIT: -0,7 MEUR vs. enn. -0,3 MEUR). Odotuksiamme heikompaa kehitystä selittää pitkälti kertalisenssimyynnin matalampi liikevaihto, sillä kulujen osalta kehitys oli kokonaisuutena odotettua. Henkilöstömäärä kasvoi vielä Q4:llä noin 8 %:lla 104:een edellisvuodesta, mutta H1’18:een verrattuna henkilöstömäärä oli lähes ennallaan. Lisäksi yhtiön kannattavuutta heikensi loppuvuonna 0,2 MEUR:n kulut toimitusjohtajan vaihdokseen ja Ruotsin maajohtajan vaihtumiseen liittyen.

Kv-liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli loppuvuonna noin 15 %, mikä tarkoittaa niiden kasvaneen hieman kotimaan liikevaihtoa nopeammin, vaikka yhtiöllä oli vaikeuksia Ruotsin ja Tanskan markkinalla loppuvuonna. Pitkän aikavälin kasvun kannalta tärkeän Saksan markkinan liikevaihto kasvoi viime vuonna 0,4 MEUR:oon ja tilauskertymä lupaavasti 1 MEUR:oon. Yhtiö kertoi lisäksi Saksan kasvun kiihtyneen loppuvuotta kohden, jolloin yhtiö voitti useita vuoden 2019 puolella liikevaihtoon heijastuvia asiakkuuksia.

Efecte ohjeisti vuonna 2019 SaaS-liikevaihdon kasvavan yli 20 % ja kannattavuuden parantuvan vertailukaudesta. Ohjeistuksen sanamuodot ovat ennakko-odotuksiimme nähden oikean suuntaisia, mutta alustavan arviomme perusteella liikevaihtoennusteisiimme kohdistuu näkymien ja Q4:n kehityksen kautta laskupainetta. Ennustimme ennen Q4-tulosta vuoden 2019 kokonaisliikevaihdon kasvavan 15,1 MEUR:oon (+23 %), SaaS-liikevaihdon 7,6 MEUR:oon (n. +30 %) ja liiketulokseksi -1,7 MEUR (2018: -2,4 MEUR). Päivitämme ennusteemme ja näkemyksemme osakkeesta perjantaina järjestettävän sijoittaja- ja analyytikkotapaamisen jälkeen.

Käy kauppaa. (Efecte)

Efecte on suomalainen SaaS-mallilla (Software-as-a-service) toimiva ohjelmistoyhtiö, joka on erikoistunut IT-palvelun-, identiteetin- ja pääsynhallinnan ohjelmistotuotteisiin, sekä niiden käyttöönottoa, integrointia ja kehitystä tukeviin asiantuntijapalveluihin.

Efecten pilvipohjaisen ohjelmistoratkaisun avulla yritykset voivat hallinnoida, ohjata ja kehittää yrityksen sisäisiä palvelufunktioita, kuten IT-palveluita (ITSM), pääsynhallintaa ja käyttäjäoikeuksia (IAM), itsepalveluita, HR-palveluita, taloushallintopalveluita, lakipalveluita ja kiinteistöpalveluita.

Tunnusluvut 2018e 2019e 2020e
Liikevaihto 12,5 15,1 19,5
- kasvu-% 17,5% 21,0% 28,9%
Liikevoitto (EBIT) -1,9 -1,7 -0,9
- EBIT-% -15,1% -11,1% -4,6%
EPS (oik.) -0,32 -0,28 -0,15
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -15,7 -17,6 -32,6
EV/EBITDA -15,3 -19,6 -46,1
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet