Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Efecte
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 16.50 EUR
Kurssi: 16.35 EUR
Kurssi hetkellä: 8.9.2021 - 5:48

Efecte tiedotti tiistaina merkittävästä sopimuksesta, kun Kansaneläkelaitos (Kela) valitsi yhtiön palvelunhallinnan ohjelmistoratkaisunsa toimittajaksi. Sopimus sisältää myös ratkaisuun liittyvät tuki- ja asiantuntijapalvelut sekä optioina erilliset tietoturvan ja riskienhallinnan ohjelmistoratkaisut. Sopimus on voimassa määräaikaisena viisi vuotta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Sopimuksen arvo on viiden vuoden aikana noin 3,4 miljoonaa euroa ja mikäli tarjouspyynnössä ilmoitetut määräarviot toteutuvat täysimääräisenä, toistuva SaaS-liikevaihto asettuisi käyttöönoton jälkeen noin 50 tuhanteen euroon kuukaudessa. Sopimus ei vaikuta Efecten vuoden 2021 ohjeistukseen.

Julkinen sektori on ollut jo pidempään Efectelle yksi keskeisistä asiakassegmenteistä ja kyseessä onkin yksi yhtiön erikoistumisalueista keskisuurten eurooppalaisten yhtiöiden rinnalla. Vaikka Efecten kasvu on vahvinta kansainvälisesti, olemme ennusteissamme odottaneet yhtiön jatkavan kasvua julkisen sektorin tuella myös Suomessa, joten sopimus ei siten tule itsessään yllätyksenä. Olimme kuitenkin odottaneet asiakkuuksien muodostuvan useista pienemmistä puroista suurten yksittäisten asiakkuuksien sijaan, joten julkistetun kaltaista sopimusta emme osanneet odottaa.

Julkaistu sopimus tukee odotustamme Efecten kasvun jatkumisesta lähivuosina. Ennustamme yhtiön liikevaihdon kasvun olevan vuosittain noin 16 % vuosina 2021-2023. Kasvun ajurina on SaaS-liikevaihdon kasvu, jonka odotamme olevan vastaavalla jaksolla vuosittain noin 24 %. Mikäli tarjouspyynnön määräarviot toteutuvat täysimääräisenä, sopimus kasvattaisi yhtiön jatkuvan laskutuksen tilauskantaa (MRR) kuukausitasolla noin 6 % suhteessa kesäkuun lopun tilauskantaan (H1’21 MRR 901 TEUR). Sopimus kattaa noin viidenneksen ennustamastamme jatkuvan tilauskannan kasvusta vuonna 2022, ja noin kaksi kolmasosaa Suomeen ennustamastamme kasvusta.

Tiedote ei aiheuta välittömiä ennustemuutoksia. Sopimuksen kokoluokasta huolimatta Efecte säilytti ohjeistuksensa ennallaan, joten loppuvuoden ennusteisiimme ei kohdistu tässä vaiheessa muutospaineita. Lisäksi yhtiön kokoluokan kasvaessa sen täytyy yltää joka vuosi korkeampiin tilauskannan euromääräisiin kasvulukuihin ylläpitääkseen yli 20 %:in vuosittaista SaaS-kasvua. Vuoden 2022 ennusteemme toteutuminen vaatii Efecten tilauskannan kasvavan, nyt julkaistun sopimuksen lisäksi, euromääräisesti vielä selvästi enemmän kuin edellisen vuoden aikana (H1’21 lopusta katsoen). Siten myöskään lähivuosien ennusteisiimme ei kohdistu välitöntä muutospainetta. Tarkastelemme lähivuosien ennusteitamme uudelleen viimeistään yhtiön arviolta 27.10. julkaistavan Q3-raportin yhteydessä.

Käy kauppaa. (Efecte)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 14,9 17,2 20,0
- kasvu-% 7,6% 15,4% 16,4%
Liikevoitto (EBIT) -0,3 0,4 1,3
- EBIT-% -2,2% 2,0% 6,6%
EPS (oik.) -0,06 0,06 0,21
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -186,0 287,1 77,2
EV/EBITDA 478,0 118,5 52,9
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Efecte on vuonna 1998 perustettu ohjelmistotalo. Yhtiö tarjoaa yrityksille pilvipohjaisia (SaaS) ohjelmistoja yrityspalveluiden hallintaan. Ohjelmisto digitalisoi yrityksen palveluprosesseja, auttaa pyyntöjen priorisoinnissa ja mahdollistaa automaation pyyntöjen ratkaisussa. Efecte toimii pääasiassa Suomessa, Pohjoismaissa ja Saksassa. Efecten asiakkaat ovat usein julkishallinnosta, keskisuuria yrityksiä tai ulkoistettujen yrityspalveluiden tarjoajia.