Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Euroopan Keskuspankki julkisti perjantaina eurooppalaisille pankeille suosituksen pidättäytyä voitonjaosta lokakuun alkuun asti. Suomen Finanssivalvonta toisti EKP:n suosituksen valvomilleen pankeille lauantaina. Suosituksella pyritään tukemaan pankkien kykyä tukea reaalitaloutta yritys- ja kotitalousrahoituksella koronakriisissä. Käytännössä voitonjaosta väliaikaisesti luopuminen tulee nostamaan pankkien vakavaraisuutta ja kasvattamaan lainanantokapasiteettia. Vaikka kyseessä onkin suositus, on tämä käytännössä suora käsky ja mielestämme on täysin selvää, että kaikki pankit tulevat tätä noudattamaan.

Seuraamistamme yhtiöistä päätöksellä on suora vaikutus Aktialle, Sammolle (Nordean kautta) sekä Evlille. Käytännössä Aktia ja Nordea tulevat EKP:n ja FiVan suosituksista lykkäämään voitonjakoaan. Todennäköisesti molemmilla yhtiöille hallitus valtuutetaan jakamaan enintään alkuperäisen osinkoehdotuksen mukainen osinko 1.10.2020 jälkeen, mikäli markkinatilanne sekä viranomaiset sen sallivat. Lähtökohtaisesti Aktialla ja Nordealla on näkemyksemme mukaan molemmilla edellytykset jakaa alkuperäiset osinkonsa loppuvuodesta, kunhan koronakriisi ei eskaloidu syvemmäksi lamaksi. Evli on jo pitänyt yhtiökokouksensa ja näin ollen päätöksellä ei ole vaikutusta Evlin voitonjakoon.

Nordean osingon lykkääntyminen asettaa Sammon hankalaan tilanteeseen. Yhtiö kykenisi halutessaan jakamaan alun perin lupaamansa 2,2 euron osingon ilman Nordean osinkoa. Kuitenkin pidämme epätodennäköisenä, että Sampo olisi nykyisessä hyvin epävarmassa tilanteessa kovinkaan innoissaan rahoittamaan Nordeasta puuttuvaa kassavirtaa omasta taseesta.

Mielestämme Sammolla on nyt kolme vaihtoehtoa: 1) osingon leikkaus, 2) osingon lykkäys ja 3) osingon jakaminen osiin. Mielestämme kohta 3 olisi ylivoimaisesti fiksuin ja samalla todennäköisin. Sampo voisi maksaa kesällä (yhtiökokous siirtyi kesäkuulle) esimerkiksi puolet osingostaan ja toinen puoli jaettaisi H2:lla edellyttäen, että taloudellinen tilanne sen sallii. Toinen vaihtoehto on, että Sampo jakaa kesällä lupaamansa osingon vähennettynä Nordean osingolla (noin 1,63e/osake) ja loput 0,57 euroa loppuvuonna edellyttäen, että Nordea jakaa osinkoa. Tässä tilanteessa yhtiön olisi mielestämme myös syytä pohtia pysyvästi useamman kerran vuodessa jaettavaan osinkoon siirtymistä.

Emme ole toistaiseksi tehneet muutoksia Sammon tai Aktian osinkoennusteisiimme ja korostamme sijoittajille, että mahdollisella osingon lykkääntymisellä ei ole käytännössä vaikutusta niiden käypään arvoon. Huomattavasti isompi vaikutus yhtiöiden käypään arvoon tulee olemaan meneillään olevan koronakriisin lopputulemalla.

 

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Aktia-konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, varainhoito-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Konsernin maantieteelliseen toiminta-alueeseen kuuluvat Suomen rannikko, pääkaupunkiseutu ja sisämaan kasvukeskukset.