Yhtiö: Elisa
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 34.00 EUR
Kurssi: 42.82 EURKurssi hetkellä: 11.7.2019 - 7:28


Elisa julkistaa Q2-raporttinsa perjantaina noin klo 8:30. Ennustamme liikevaihdon ja kannattavuuden olleen lähes vertailukauden tasolla. Tuloksen lisäksi fokus on mobiilipalveluliikevaihdon kasvussa, jonka tulisi palata yli 3 %:n kasvu-uralle. Odotamme yhtiön myös toistavan ohjeistuksensa ja mahdollisesti tarkentavan sitä myöhemmin yrityskaupan ja paremman näkyvyyden myötä H2:lla. 

Markkinatilanteeseen liittyen odotamme kilpailun edelleen säilyneen kovana ja mobiililiittymien vaihtuvuuden säilyneen koholla Suomessa Q2:llä. Odotamme edellisten neljännesten trendin jatkuvan ja mobiilin palveluliikevaihdon pientä kasvua, jonka taas perinteisen kiinteän verkon liittymien määrän ja käytön lasku peittää pääosin alleen. Näin ollen ennustamme Elisan Q2-liikevaihdon olleen vertailukauden tasolla 460 MEUR:ssa (konsensus 458 MEUR). Liikevaihdossa seuraamme erityisesi mobiilin palveluliikevaihdon kehitystä, jonka tulisi palata vahvemmalle kasvulle (>3 %), jotta tuloskasvu olisi vankemmalla pohjalla, eikä pääasiassa tehostamistoimien tai yrityskauppojen varassa.

Elisa on pystynyt jatkuvasti tehostamaan hyvin toimintojaan ja ennustamme Q2:n käyttökatemarginaalin nousseen 0,5 %-yksikköä 35,4 %:iin tehostamistoimien ajamana (konsensus myös 35,4 %). Odotamme poistojen olevan hieman vertailukautta korkeammalla IFRS-16 muutosten myötä ja rahoituskulujen ja veroasteen olleen vertailukauden tasolla. Vertailukaudella tulokseen sisältyi 2 MEUR:n kertaluontoinen tuotto. Näin ollen odotamme oikaistun osakekohtaisen tuloksen olevan vertailukauden tasolla 0,47 eurossa.

Elisa osti kesäkuussa ruotsalaisen verkon valvonta- ja analytiikkaohjelmistoratkaisuja tarjoavan Polystarin. Kauppa on linjassa Elisan strategiaan kasvattaa digitaalisia palveluita kansainvälisesti. Polystarin vaikutus Elisan liikevaihtoon ja liikevoittoon on noin 2 % vuositasolla.

Odotamme yhtiön toistavan ohjeistuksensa, joka arvioi liikevaihdon ja käyttökatteen olevan vuoden 2018 tasolla tai hieman korkeampi. Ennustamme Elisan vuoden 2019 liikevaihdon kasvavan 1 %:n (konsensus 0 %) ja konsensuksen tavoin käyttökatteen kasvavan 3 % vuodesta 2018. Polystar-kaupan myötä pidämme mahdollisena, että yhtiö tarkentaa ohjeistusta loppuvuonna sisältämään ainoastaan sanamuodon ”hieman korkeampi”.

Elisan markkina-asema on vahva, sen riskitaso on sektorin matalimmasta päästä ja hyväksymme yhtiölle pienen arvostuspreemion suhteessa verrokkeihin. Elisan P/E- ja EV/EBIT-kertoimet vuosille 2019-2020 ovat 22x ja 19x ja keskimäärin 25 % yli sektorin mediaanin, ja arvostus on näin ollen haastava.

Käy kauppaa. (Elisa)

Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka asiakkaana on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota Suomessa ja Virossa. Elisa on mobiilin ja kiinteän verkon palveluiden markkinajohtaja Suomessa ja markkinakakkonen Virossa. Tarjoamme ympäristöystävällisiä palveluita viestimiseen ja viihtymiseen, sekä työvälineitä organisaatioiden toiminnan ja tuottavuuden parantamiseen. Liikevaihto vuonna 2017 oli 1,79 miljardia euroa ja käyttökate-% oli 34 %.

Elisan sijoittajasivut.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 1 831,5 1 831,3 1 847,3
- kasvu-% 2,5% 0,0% 0,9%
Liikevoitto (EBIT) 403,8 401,1 416,6
- EBIT-% 22,0% 21,9% 22,5%
EPS (oik.) 1,97 1,93 2,01
Osinko 1,75 1,80 1,85
P/E (oik.) 18,3 22,2 21,3
EV/EBITDA 10,7 11,7 11,4
Osinkotuotto-% 4,9% 4,2% 4,3%
Uusimmat ennusteet