Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Endomines
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 5.10 SEKTavoitehinta päivitetty: 14.2.2020
Kurssi: 4.85 SEKKurssi hetkellä: 13.3.2020 - 7:06

Endomines tiedotti torstaina, että yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen USA:n Idahossa sijaitsevan Friday-kaivoksen tuottaman kultarikasteen myymisestä H&H Metalsin kanssa. Ensimmäinen 20 märkätonnia rikastetta sisältävä koe-erä tullaan arvion mukaan toimittamaan vielä maaliskuun 2020 aikana. H&H Metalsille vuosittain toimitettavan rikastemäärän arvioidaan sisältävän maksettavaa kultaa noin 12 000–15 000 unssia vuodessa. Endominesille maksetaan 95% rikasteen sisältämän kullan laskennallisesta markkina-arvosta vähennettynä tietyillä kuljetus- ja prosessointikustannuksilla.

Hyvälaatuisen kultarikasteen myyntiriski on mielestämme erittäin pieni, joten olemme pitäneet sopimuksen solmimista käytännössä varmana. Siten sopimuksen saavuttaminen ei vaikuta näkemykseemme Endominesista. Sopimuksen arvioitu kultavolyymi on jonkun verran lähivuosien tuotanto-odotuksiamme suurempi, mutta toisaalta yhtiö on jo kertonut selvittävänsä mahdollisuuksia kasvattaa Fridayn tuotantoa alkuperäisiä odotuksia korkeammalle tasolle. Tuotannon noston aikataulu ja sen vaatimat investoinnit ovat kuitenkin vielä avoimet. Sen sijaan yhtiön rikasteesta saama maksuosuus oli jokseenkin odotustemme mukainen, sillä kultarikasteesta saatavat maksuosuudet ovat tyypillisesti korkeita. Toisaalta olemme aikaisemmin odottaneet yhtiön aloittavan kaupallisen tuotannon Fridayssä maaliskuun alussa, mutta tuoreessa tiedotteessa julkaistun koe-erän arvioidun aikataulun perusteella kaupallisen tuotannon aloittaminen on voinut viivästyä lievästi. 

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 6,0 115,0 197,2
- kasvu-% -94,2% 1 805,6% 71,4%
Liikevoitto (EBIT) -52,5 17,2 38,5
- EBIT-% -869,5% 14,9% 19,5%
EPS (oik.) -1,09 0,03 0,24
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -5,2 158,2 19,9
EV/EBITDA -15,4 15,5 6,9
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet