Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Endomines
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 3.20 SEK
Kurssi: 2.80 SEK
Kurssi hetkellä: 8.4.2021 - 6:07

Endomines julkisti eilen yhtiön mineraalivarantoarviot vuoden 2020 lopun tilanteen mukaisesti sekä yhtiön Suomen että USA:n projekteille. Pampalon kaivos Suomessa on ollut ylläpitotilassa vuodesta 2018 alkaen. Kaivoksen uudelleen käynnistämistä on suunniteltu vuodelle 2021 ja sen vuoksi osa mineraalivarannoista on muunnettu malmivaroiksi. Syväjatkealueella on 131 000 tonnin todennäköiset malmivarat pitoisuudella 2,93 g/t kultaa (sis. 12 300 unssia kultaa), jonka lisänä 118 125 tonnin mahdolliset mineraalivarannot pitoisuudella 5,36 g/t kultaa (sis. yhteensä 20 300 unssia kultaa). Yhtiö suunnittelee maanalaista täydennyskairaohjelmaa vuodelle 2021 lisätäkseen syväjatkealueen kairaustiheyttä sekä nostaaksensa sen varantojen luokittelua.

Karjalan kultalinjan muihin raportoituihin mineraalivarantoihin ei ole ollut muutoksia. Tavoitteena on päivittää ja vahvistaa mineraalivarantoarviot vuoden 2021 aikana. Päivitys tulee heijastamaan lisääntynyttä geologista ymmärrystä varannoista sekä muutoksia nykyisessä markkinatilanteessa. Pampalon kaivoksen ja Karjalan kultalinjan arviot on laadittu JORC 2021 -koodin mukaisesti.

Vuoden 2020 aikana Endomines jatkoi työtään tiedon ja ymmärryksen lisäämisestä Idahon kultaprojekteista, jotka se hankki helmikuussa 2018. Endomines jatkaa Fridayn maanalaisen kaivoksen kehittämistä ja osan 97 200 kultaunssin mitattujen ja osoitettujen varantojen muuttamista malmireserveiksi. Fridayn mahdolliset varannot ovat 46 700 unssia kultaa 296 000 tonnissa mineralisoitunutta kiveä.

Deadwoodin, Rescuen ja Kimberlyn malminetsintäprojekteja koskevat mineraalivarannot on määritelty historiallisiksi, sillä ne ovat tehty ennen tämän päivän parempaan ymmärrykseen tähtääviä standardeja. Vaikka esitetyt historialliset varannot näille hankkeille vaikuttavat olevan linjassa NI 43-101 koodin tiettyjen määritelmien kanssa, pätevyyden omaava henkilö ei ole tehnyt tarpeeksi töitä luokitellakseen historialliset arviot nykyisten mineraalivarantojen tavoin. Siten Endomines ei käsittele historiallisia arvioita nykyisinä tai luotettavina. Fridayn kaivokselle ja Buffalo Gulch -projektille raportoidut mineraalivarannot on luokiteltu CIM-standardien mukaisesti. Muiden Idahon projektien mineraalivarantoihin ei ole tullut muutoksia. Varantoarviot pyritään päivittämään ja vahvistamaan vuoden 2021 aikana. Päivitys tulee heijastamaan lisääntynyttä geologista ymmärrystä varannoista ja muutoksia markkinatilanteessa.

Lokakuussa 2020 Endomines sai päätökseen US Grantin ja Kearsargen kultaprojektien hankinnan Montanassa, Yhdysvalloissa. US Grant on korkeapitoinen, maanalainen kulta- ja hopeaprojekti, jolla on 165 700 kultaunssin ja 4,47 miljoonan hopeaunssin historialliset varannot 346 000 tonnissa mineralisoitunutta kiveä. US Grantin kaivoksella on louhittu kultaa ja hopeaa periodeittain vuosien 1867 ja 1984 välillä. Kearsarge on korkeapitoinen, maanalainen kultaprojekti, jonka historialliset varannot ovat yhteensä 380 700 unssia kultaa 4,1 miljoonassa tonnia mineralisoitunutta kiveä. Hankinnat nostavat yhtiön historiallisia varantoja 546 400 unssilla kultaa ja 4,47 miljoonalla unssilla hopeaa sekä tarjoavat lisäksi huomattavan potentiaalin lisävarantojen löytämiselle alueella malminetsinnän kautta. Endomines ei käsittele US Grantin ja Kearsargen historiallisia arvioita mineraalivarantoina tai malmivaroina NI 43-101 -määritelmän mukaisesti.

Päivitys ei mielestämme sisältänyt suurempia yllätyksiä varsinkaan mineraalien arvioitujen kultamäärien osalta tai pitoisuuksien osalta. Tämä oli sinällään hyvin odotettua, sillä yhtiön malminetsintätyö viimeisen vuoden ajalta on ollut etenkin kairausten osalta rajallista ja toisaalta pysähdyksissä olleen tuotannon takia malmeja ei ole kulutettu. Alustavan arviomme mukaan Endomines voi pystyä vuoden 2021 päivityksessään nostamaan mineraalivarantojensa määriä ja luokituksia, sillä viimeisen reilun vuoden ajan jatkunut kullan hinnan nousu on periaatteessa tehnyt aiempaa heikompilaatuisista varannoista hyödyntämiskelpoisia. Lisäksi pidämme mahdollisena, että ensi kesän aikana Suomessa ja USA:ssa tehtävät kairaukset voivat myös heijastua yhtiön malmivarojen ja mineraalivarantojen määrään positiivisesti, jos kairaustulokset ovat suotuisia. 

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 13,1 71,3 242,7
- kasvu-% 117,2% 443,9% 240,3%
Liikevoitto (EBIT) -184,7 -72,2 21,2
- EBIT-% -1 409,0% -101,3% 8,7%
EPS (oik.) -1,50 -0,40 0,05
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -2,0 -7,0 53,7
EV/EBITDA -5,5 -23,4 11,6
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.