Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Endomines
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 4.10 SEK
Kurssi: 4.30 SEKKurssi hetkellä: 11.6.2019 - 5:23

Endomines järjesti eilen kuluvan vuoden yhtiökokouksensa. Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen tekemän ehdotuksen osakeannin järjestämisestä. Antivaltuutuksen hyväksyminen oli odotustemme mukaista ja olemme huomioineet osakeannin jo yhtiön arvonmäärityksemme taustalla olevassa osien summa -laskelmassa. Tarkemmat osakeannin ehdot ja kommenttimme osakeannista on luettavissa täältä. Muilta osin Endominesin yhtiökokouksen päätökset olivat tavanomaisia.

Endomines kertoi lisäksi eilen yhtiökokouksensa yhteydessä, että kaikkien sen Idahon hankkeiden tuotannon käteiskustannuksen (cash cost) kaivosten koko elinkaarten ajalta arvioidaan olevan 550-800 USD/oz. Friday-kaivoksen käteiskustannusten arvio pysyy aiemmin ilmoitetun mukaisesti tasolla 650-900 USD/oz.

Endominesin julkaisema arvio koko Idahon projektisalkun käteiskustannuksesta on mielestämme lupaava ja tällä kustannustasolla Idahon portfolion kustannuspositio olisi näkemyksemme mukaan hyvä suhteessa moniin muihin kaivoksiin ja odotusten mukaisella kullan hintatasolla kaivokset olisivat hyvin kannattavia. Koko Idahon projektiportfolion käteiskustannuksen painuminen alle Fridayn projektin käteiskustannuksen ei kuitenkaan ollut huomattava yllätys, sillä yhtiö raportoi jo mineraalivarantojen päivityksen yhteydessä keväällä korkeita malmin kultapitoisuuksia Rescue- ja Kimberly -projekteissaan. Korkeat pitoisuudet mahdollistavat yleensä alhaisen tuotannon käteiskustannuksen. Huomautamme kuitenkin, että Endominesin arviot ovat todennäköisesti vielä karkeita, sillä Idahon kuuden kaivoksen projektisalkusta vain Fridayssa ja Buffalo Gulchissa on nykykoodiston mukaan luokiteltuja mineraalivarantoja. Lisäksi tuotannon aloitus Rescue-, Unity- ja Kimberly-projekteissa mennee vuosiin 2020-2023 sekä Buffalo Gulchissa ja Deadwoodissa vielä kauemmassa. Siten osakkeen pääajurit ovat lyhyellä tähtäimellä mielestämme edelleen myöhässä olevan Friday-projektin eteneminen ja kassatilanteen ratkeaminen (ts. osakeannin läpimeno).

Endomines kertoi myös sen merkittävien (ts. yli 20% omistusosuudesta vastaavien) osakkeenomistajien tiedottaneen Endominesin hallitukselle neuvottelevansa mahdollisista muutoksista Endominesin TVL Goldilta saaman vaihtovelkakirjalainan ehtoihin. Muutosten tavoitteena on, että 50 %:n vaihtovelkakirjasta konvertoitaisiin osakkeiksi jo vuoden 2019 aikana ja jäljelle jäävä 50 %:n osuus viimeistään 1.4.2022. Tämä tarkoittaisi vuoden pidennystä vaihtovelkakirjalainan olemassa oleviin takaisinmaksuehtoihin. Osakkeenomistajat ovat ilmaisseet aikomuksensa vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista vuoden 2019 aikana tuodakseen voimaan edellä mainitut muutokset.

Endominesin TVL Goldin omistajille osana yritysjärjestelyn maksua suuntaamat vaihtovelkakirjalainat sisältävät pakollisen konversion osakkeiksi etukäteen määrätyillä osakekursseilla, joten pelkästään lainajärjestelyn pidentäminen ei mielestämme muuttaisi merkittävästi yhtiön rahoitusasemaa ja/tai rahoituskustannuksia oleellisesti kumpaankaan suuntaan. Näin ollen suhtaudumme vähäisen nykytiedon valossa suunnitelmaan neutraalisti ja jäämme odottamaan suunnitelmasta ja sen etenemisestä tarkempia tietoja.  

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Endomines kehittää kannattavia kulta- ja ilmeniittiesiintymiä Suomessa, ja keskittyy kullan tuotantoon. Yhtiön visiona on osallistua pohjoismaisen kaivannaisteollisuuden tulevaisuudessa tapahtuvaan rakennemuutokseen ja vakiintumiseen. Yhtiö voi tällöin osallistua kiinnostavien mineraaliesiintymien ja yritysten hankintaan, mikäli sellaisia ​​mahdollisuuksia ilmenee.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 104,0 68,1 108,1
- kasvu-% -14,0% -34,5% 58,7%
Liikevoitto (EBIT) -48,5 -29,3 -1,9
- EBIT-% -46,6% -43,0% -1,8%
EPS (oik.) -1,10 -1,20 -0,22
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -5,4 -3,6 -19,3
EV/EBITDA -73,7 -15,0 14,1
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet