Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Enedo
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 1.00 EUR
Kurssi: 0.68 EUR
Kurssi hetkellä: 17.2.2021 - 5:35

Enedo tiedotti joulukuun lopussa jatkavansa rahoitusjärjestelyjen suunnittelua strategiansa toteuttamiseksi ja kannattavuutensa kääntämiseksi. Tässä yhteydessä se ilmoitti, että käytyjen rahoitusneuvottelujen sisältö laajennettiin kattamaan myös oman pääoman ehtoisia instrumentteja. Eilen yhtiö tiedotti sopineensa yhteensä noin 8,6 MEUR:n kokonaisjärjestelystä, jonka yhteydessä nykyisistä veloista mitätöidään 3,3 MEUR.

Sovitun rahoitusjärjestelyn toteuttaminen edellyttää Enedolta oman pääoman ehtoisen rahoituksen keräämistä. Tätä mukaillen yhtiö toteuttaa yhteensä noin 12 MEUR:n merkintäoikeusannin ja suunnatun osakeannin tietyille uusille omistajille. Merkintäoikeusannissa annetaan enintään 25,1 miljoonaa uutta osaketta ja sillä pyritään keräämään noin 5 MEUR:n bruttovarat. Merkintäoikeusannissa yksi vanha osake oikeuttaa merkitsemään kolme uutta osaketta.

Suunnatussa annissa annetaan puolestaan enintään 35 miljoonaa uutta osaketta ja bruttovaroja pyritään keräämään noin 7 MEUR. Sekä merkintäoikeusannissa että suunnatussa annissa osakkeen merkintähintana on 0,20 euroa. Uudesta omasta pääomasta 5,3 MEUR käytetään rahoitusjärjestelyn toteuttamiseen, kun taas loppuosa varoista toimii tärkeänä polttoaineena erityisesti käänneohjelman toteuttamiselle. Suunnitteilla olevat annit ovat luonnollisesti ehdollisia 9.3. järjestettävän ylimääräisen yhtiökokouksen päätökselle. Tämä on kuitenkin vain muodollisuus ottaen huomioon kokonaisjärjestelyn ja operatiivisen toiminnan edellyttämien pääomatarpeiden kriittisyys sekä merkintäoikeusannin osalta annetut sitoumukset, jotka vastaavat noin 52 % annissa tarjottavista osakkeista.

Osakeantien myötä yhtiön omistajarakenne menee käytännössä täysin uusiksi. Suurimmaksi omistajaksi nousee ruotsalainen sopimusvalmistaja Inission, joka on sitoutunut merkitsemään 34 miljoonaa uutta osaketta suunnatussa osakeannissa. Tämä vastaa antien jälkeisessä maailmassa 49 %:n omistusosuutta.

Inission on teollisuuselektroniikkaan asemoitunut toimija, jolla on pitkä ja menestyksekäs historia korkean teknologian lopputuotteiden osa- ja kokonaisvalmistuksesta. Enedo-sijoitus on Inissionnille arviomme mukaan etenkin strateginen liike ja uskomme yhtiön tulevan olemaan aktiivinen omistaja. Tämä on mielestämme looginen lähestymistapa, kun huomioidaan yhtiöiden toisiaan sivuavat arvoketjut, teollisuudenalat sekä potentiaaliset synergiahyödyt, kuten esimerkiksi Enedon tarjoaman myyminen Inissionin asiakkaille. Inissionilla on myös todella vakuuttavat näytöt strategisten omistustensa kannattavuushaasteiden selättämisestä, sillä vuosina 2013-2015 yhtiö vaikutti vauhdikkaan ja kestävän tuloskäänteen tehneen Incapin taustalla. Tässä valossa pidämmekin Inissiota Enedolle mainiona omistajana, vaikka suunnattu anti nykyisten omistajien osuutta merkittävästi laimentaakin.

Suunnatussa osakeannissa Inissionilta merkitsemättä jäävät osakkeet menevät puolestaan Joensuun Kauppa ja Kone Oy:lle. Kyseinen yhtiö on sitoutunut myös ostamaan nykyisen suurimman omistajan Jussi Capitalin kaikki osakkeet ja merkitsemään näitä vastaavat osakkeet merkintäoikeusannissa. Näiden toimien myötä Joensuun Kauppa ja Kone Oy:stä tulee Enedon toiseksi suurin osakkeenomistaja hieman alle 11 % omistusosuudella.

Kerättävillä pääomilla Enedo tulee investoimaan strategiansa mukaisten ja koronapandemian takia viivästyneiden tervehdyttämistoimien toteuttamiseen. Tätä linjaten yhtiö aikoo viedä läpi taloudellisen käänneohjelman ja toteuttaa merkittävän tuloskäänteen vuoteen 2023 mennessä. Käänneohjelman tärkeimmät komponentit ovat vuosien 2021-2023 aikana haettavat yli 4 MEUR:n vuotuiset rakenteelliset säästöt, joita haetaan käsityksemme mukaan sekä tuotannon ja myynnin että niitä tukevien funktioiden saralta. Käänteen kannalta myös volyymikasvu on olennaisessa osassa ja yhtiö kommentoikin tavoittelevansa 5-10 % vuotuista liikevaihdon kasvua. Enedon tuotelinjojen näkymät ja Inission kautta todennäköisesti tulevat mahdollisuudet huomioiden pidämme kasvutavoitetta realistisena. Kasvutavoite oli myös uusi pala Enedon sijoittajatarinaan, sillä helmikuussa 2020 päivitetyssä strategiassa yhtiö naulasi ainoastaan kannattavuustavoitteet (käyttökate 8-10 % ja liikevoitto 2-5 %).

Nyt toteutettavat rahoitus- ja tehostamistoimet tulevat Enedolle tarpeeseen, sillä yhtiön taloudellinen liikkumatila oli käynyt moninaisten haasteiden seurauksena jo hyvin vaikeaksi. Merkittävästi vahvistuvalla pääomarakenteella sekä aktiivisen omistajan / strategisen kumppanin mukaan tulolla yhtiö kykenee jälleen keskittymään omien vahvuuksien kehittämiseen ja siten pidemmän aikavälin mahdollisuuksien ulosmittaamiseen. Enedo julkaisee H2-tuloksensa huomenna, jonka jälkeen päivitämme ennusteemme uuden pääomarakenteen ja käänneohjelmasta tulevien hyötyjen mukaisiksi.  

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 39,0 43,0 44,7
- kasvu-% -10,0% 10,2% 4,0%
Liikevoitto (EBIT) -3,4 0,4 0,8
- EBIT-% -8,8% 0,9% 1,8%
EPS (oik.) -0,47 0,00 0,01
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -1,5 182,8 55,9
EV/EBITDA 276,0 8,5 6,3
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat Led Drivers, Power supplies ja Power Systems. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 43,3 milj. euroa.