Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Enersense: odotukset painettu pohjaan

Analyytikon kommentti 14.11.2019 6:26 Enersense
Yhtiö: Enersense
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 1.35 EUR
Kurssi: 1.16 EURKurssi hetkellä: 14.11.2019 - 6:11

Enersensen pitkittyneet kannattavuushaasteet ovat romahduttaneet yhtiön arvon hyvin matalaksi ja tällä hetkellä yhtiötä hinnoitellaan kriisiyhtiönä. Näkemyksemme mukaan yhtiön liiketoimintamallilla kannattavuusongelmat on korjattavissa, vaikka näkyvyys tuloskäänteeseen on edelleen poikkeuksellisen heikko. Osakkeen arvostus ei mielestämme anna painoarvoa mahdolliselle käänteelle ja siten osakkeen riski/tuotto-suhde on kääntynyt varovaisen houkuttelevaksi. Nostamme Enersensen suosituksemme lisää-tasolle (aik. vähennä) ja tarkastamme tavoitehintamme 1,35 euroon (aik. 1,65 euroa). Korkean riskiprofiilin vuoksi osakkeen omistaminen vaatii sijoittajalta edelleen erittäin korkeaa riskinkantokykyä.

Yrityskauppa ja suurhankkeet romauttivat tuloskunnon

Enersensen heikon tuloskehityksen taustalla on etenkin vuonna 2018 merkittäviä tappioita aiheuttanut yrityskauppa, jonka seurauksena yhtiölle siirtyi tappiollinen alihankintaprojekti. Lisäksi viimeisen reilun vuoden ajalle osuneet suurten ydinvoimahankkeiden (Olkiluoto 3 ja Flamanville) alas- ja ylösajo ovat rasittaneet tulosta, kun liikevaihdon ja kustannusten muutos ei tapahdu samanaikaisesti. Käsityksemme mukaan Olkiluoto 3:n alasajo on jatkunut H2’19:lla maltillisempana ja sen pienentyneen kokoluokan vuoksi sen tulosvaikutus on aiempaa pienempi. Samalla Flamanville-projekti on käsityksemme mukaan kehittynyt ylösajon jälkeen vakaasti. Siten näemme yhtiöllä edellytykset kannattavuuskäänteeseen H2:lla, vaikka odotamme koko vuoden 2019 liikevoiton jäävän yhä tappiolle. Näkyvyys projektien liikevaihdon kehitykseen on kroonisesti hyvin heikko, mikä nostaa ennusteriskit korkeiksi. Ennustamme henkilöstövuokraukseen keskittyneen Värväämön liikevaihdon pysyneen kasvussa H2:lla ja sen vuoden 2019 tuloksen olevan voitollinen.

Taseasema kohtuullinen

H1’19:n lopussa yhtiön omavaraisuusaste ja nettovelkaantuneisuus olivat 37 %. Siten yhtiön tase on säilynyt kohtuullisessa kunnossa ja näkemyksemme mukaan taseasema ei aiheuta lisäongelmia lyhyellä tähtäimellä, vaikka kannattavuuskäänteen toteuttaminen kestäisi odotuksiamme pitempään. Huomioitavaa on myös, että H1:n lopussa taseessa oli lyhytaikaisia saamisia 10 MEUR:n edestä, joiden arvioimme olevan kurantteja. Näkemyksemme mukaan yhtiön liiketoimintamalli antaa edellytykset kannattavalle liiketoiminnalle ja kevyen taserakenteen vuoksi kannattamattoman liiketoiminnan voi tarvittaessa ajaa alas.

Arvostus ei anna painoarvoa potentiaaliselle tuloskäänteelle ja voi houkutella ostajakandidaatteja

Enersensen arvostus ei saa tukea tulospohjaisista kertoimista, mutta näkemyksemme mukaan nykyinen EV/Liikevaihto-kerroin 0,14x on matala. Kerroin olisi mielestämme perusteltu, mikäli akuuttien kannattavuushaasteiden lisäksi yhtiön taseasema olisi hälyttävässä tilassa. Tasepohjaisesti yhtiö arvostetaan alle oman pääoman (P/B 0,9x), jonka vastapuolella taseessa on suuremmat lyhytaikaiset saamiset. Lisäksi yhtiön omistamalle kasvavalle ja voitolliselle Värväämölle voidaan mielestämme perustella 2-3 MEUR:n yritysarvo, joka kattaa jo merkittävän osan koko Enersensen yritysarvosta. Näkemyksemme mukaan osakkeen nykyinen arvostus ei anna painoarvoa mahdolliselle kannattavuuskäänteelle, mikä nostaa riski/tuotto-suhteen positiiviseksi. Pidämme myös mahdollisena, että nykyisellä arvostuksella Enersense voi houkutella yritysostajia, joilla on resurssit kääntää liiketoiminta.

Käy kauppaa. (Enersense)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Enersense International Oyj on teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen erikoistunut suomalainen yhtiö, jonka juuret ja kotipaikka ovat Satakunnassa. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Projektit ja Henkilöstöpalvelut. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 58,1 miljoonaa euroa. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2019 aikana keskimäärin 884 henkilöä.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 47,3 53,8 54,4
- kasvu-% 0,6% 13,7% 1,1%
Liikevoitto (EBIT) -1,7 -1,1 0,7
- EBIT-% -3,5% -2,0% 1,3%
EPS (oik.) -0,20 -0,22 0,04
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -15,9 -5,3 28,8
EV/EBITDA -15,2 365,1 3,8
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet