Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Loudspring
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 0.39 EUR
Kurssi: 0.34 EUR
Kurssi hetkellä: 25.9.2019 - 8:07

Loudspringin listattu salkkuyhtiö Enersize (omistus 28,7 %) päätti eilen pitämässään ylimääräisessä yhtiökokouksessa mittavasta osakeannista nykyisille omistajille. Lokakuussa toteutettavassa annissa Enersize tulee arviomme mukaan keräämään täydet 47 MSEK:a nykyisiltä omistajiltaan ja tästä Loudspringin osuus on noin 13,5 MSEK (n. 1,25 MEUR). Näemme Enersizessa edelleen potentiaalia ja pidämme sen rahoittamista järkevänä liikkeenä Loudspringilta. Arvioimme myös Loudspringin tiedottavan lähiviikkoina uuden pääoman hankinnasta markkinoilta (oma/vieras), sillä Enersizen rahoittamisen jälkeen Loudspringin tiedossa olevat rahoituspaketit (NEFCO+luottolimiitti) on käytetty laskelmiemme mukaan suurin pirtein loppuun.

Enersizen osakeanti on rakennettu niin, että omistajien kannattaa käyttää kaikki merkintäoikeutensa. Muussa tapauksessa aiempi omistus laimenee merkittävästi ja epäedullisin ehdoin. Annissa jokaista Enersizen osaketta kohden osakkeenomistaja voi merkitä kaksi uutta Enersizen osaketta hintaan 0,65 SEK ja lisäksi omistaja saa tähän päälle myös option merkitä syksyllä 2020 vielä yhden osakkeen 0,65 SEK - 1,30 SEK:n hintaan riippuen osakkeen kurssikehityksestä ajalla 13.-27.8.2020. Enersizen nykyinen osakekurssi on noin 1,0 SEK:n tuntumassa.

Enersize listautui Tukholman First North listalle jo kesäkuussa 2017, mutta yhtiön myynti- ja markkinointi- sekä tuotekehitysorganisaatiot ovat käsityksemme mukaan edelleen myöhäisen alkuvaiheen yritykselle tyypillisesti kehitysvaiheessa, ja annista saatavilla rahoilla on tarkoitus vahvistaa näitä toimintoja. Myöskään yhtiön tilauskantaa ei ole saatu nostettua vielä lähellekään sille tasolle, että yhtiö kykenisi rahoittamaan kasvuaan tulorahoituksella ja yhtiö tarvitsee rahaa erityisesti käyttöpääoman rahoittamiseen. Valoa tunnelin päässä on kuitenkin nähtävillä ja yhtiö on saanut muutamia rohkaisevia tilauksia ja merkittäviä jakelukumppaneita sen SaaS-tarjoamalle. Yhtiön saamaa merkittävää kiinalaista asiakasta kommentoimme aikaisemmin täällä.

Enersizen nykyinen markkina-arvo on noin 36 MSEK tai 3,4 MEUR. Myös tähän verrattuna Enersizen osakeannilla keräämät varat ovat merkittävät ja tarjoavat aiempaa selvästi paremmat resurssit yhtiön eteenpäin viemiseen. Rahoitusjärjestelyn myötä Loudspringin panokset Enersizessa kasvavat, vaikkakin osa 1,25 MEUR:n sijoituksesta tapahtuu käsityksemme mukaan nykyisten Enersizelle lainattujen rahojen takaisinmaksun avulla (arviomme noin 0,5 MEUR). Omistusten kehityksen ohella Loudspringin osakkeen yksi tärkeimmistä lähiajan ajureista on sen tulevan oman rahoitusjärjestelyn ehdot ja arvioimme yhtiön kertovan lähiviikkoina pääoman hankinnan etenemisestä.

Käy kauppaa. (Loudspring)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 0,1 0,1 0,0
- kasvu-% 144,8% 109,2% -80,5%
Liikevoitto (EBIT) -1,8 -1,3 -0,7
- EBIT-% -2 464,8% -846,5% -2 482,8%
EPS (oik.) -0,13 -0,05 -0,03
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -2,6 -6,7 -12,4
EV/EBITDA -6,6 -12,0 -17,9
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Loudspring on teollinen konserni, joka keskittyy luonnonvarojen säästämiseen. Omistamme ja johdamme Pohjoismaisia kasvuyrityksiä, joilla on suuri positiivinen ympäristövaikutus. Omistamme hajautetun salkun yrityksiä tasapainottaaksemme yksittäisten yhtiöiden kehityksen heilahduksia. Teknologiamme säästävät energiaa, vettä ja raaka-aineita teollisuudessa, kiinteistöissä ja jokapäiväisessä elämässä. Loudspring on listattu First North listalla tunnuksella LOUD ja First North Stockholm listalla tunnuksella LOUDS.