Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

eQ: Tuloskone ei hyydy

Analyytikon kommentti 26.10.2022 5:30 eQ
Yhtiö: eQ
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 23.00 EUR
Kurssi: 20.75 EUR
Kurssi hetkellä: 26.10.2022 - 5:15 Analyysi päivitetty: 25.10.2022

eQ julkaisi tiistaina hieman odotukset ylittäneen Q3-tuloksen. Raportti oli kokonaisuutena vahva ja yhtiön kannattavuus säilyi erinomaisella tasolla. Olemme tarkistaneet hieman alaspäin lähivuosien tulosennusteitamme, sillä näkemyksemme mukaan korkojen nousu ja kasvanut epävarmuus ovat heikentäneet uusmyynnin näkymiä. Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta odotamme yhtiöltä edelleen vahvaa tuloskasvua lähivuosina. Näin ollen pidämme osingon ja tuloskasvupotentiaalin muodostamaa tuotto-odotusta riittävänä korvauksena nykyisten markkinariskien kantamisesta. Laskeneita tulosennusteita sekä tuloskasvuun liittyvää epävarmuutta heijastellen tarkistamme tavoitehintamme 23,0 euroon (aik. 26,0e) ja toistamme lisää-suosituksen.

Q3-tulos oli odotetun vahva vaikeassa markkinaympäristössä

eQ:n liikevaihto laski Q3:lla 4 % vertailukaudesta 20,1 MEUR:oon ylittäen 19,4 MEUR:n ennusteemme. Liikevaihdon ennusteylityksestä vastasivat Varainhoidon tuottosidonnaiset palkkiot sekä Corporate Finance -segmentti (Advium), sillä Varainhoito-segmentin hallinnointipalkkiot olivat täysin linjassa ennusteisiimme. Liikevaihto kuitenkin laski vahvasta vertailukaudesta selvästi matalampien sijoitustuottojen ja tuottosidonnaisten palkkioiden takia. Myös liikevoitto oli katsauskaudella marginaalisesti ennusteitamme parempi 12,4 MEUR (12,0 MEUR ennuste). Liikevaihdon tapaan myös Varainhoidon liikevoitto ylitti ennusteemme, joskin hieman liikevaihtoylitystä pienemmällä erolla, sillä segmentin henkilöstökulut olivat lievästi odotuksiamme korkeammat. Heikosta markkinasta huolimatta eQ:n kannattavuus säilyi kokonaisuutena erinomaisella tasolla (liikevoittomarginaali 60 %), mikä alleviivaa yhtiön lyhyen aikavälin matalaa riippuvuutta yleisestä markkinakehityksestä.

Ennustemuutokset jäivät kohtalaisen pieniksi

Q3-raportin jäljiltä olemme tarkastaneet maltillisesti alaspäin lähivuosien tuloskasvuennusteitamme, sillä korkojen nousu ja kasvanut epävarmuus ovat heikentäneet uusmyynnin näkymiä myös vaihtoehtorahastoissa. Vuosien 2022–2024 ennusteemme ovat laskeneet pääosin kiinteistörahastojen uusmyynnin ja PE-rahastojen tuottosidonnaisten palkkioiden ennustelaskujen johdosta. Lähivuosien tulosennusteemme ovat laskeneet kokonaisuudessaan vuositasolla noin 3–4 %. Huomautamme, että lievistä ennustelaskuista huolimatta eQ:n näkymät ovat säilyneet vahvoina läpi alkuvuoden ja odotamme yhtiöltä yhä reipasta tuloskasvua lähivuosina. Olemme käsitelleet ennusteidemme oletuksia tarkemmin hiljattain julkaistussa laajassa raportissamme.

Arvostus ei ole vaativa tuloskasvun jatkuessa

eQ:n arvostus on viime aikojen kurssilaskun myötä painunut alle sen historiallisten tasojen. Toteutuneisiin lukuihin perustuva hinnoittelu (P/E rullaavalla 12kk tuloksella 20x) ei ole yhtiön vahva tuloskasvuhistoria huomioiden kovinkaan vaativa ja tuloskasvuennusteiden toteutuessa eteenpäin katsovat P/E-kertoimet ovat jo varsin houkuttelevia (2024e: P/E 16x). Vaikka yhtiön pitkän aikavälin tuloskasvunäkymä on säilynyt lievistä ennustelaskuista huolimatta vahvana, liittyy erityisesti lyhyen aikavälin myyntiennusteisiin aiempaa enemmän epävarmuutta. Näemmekin lyhyellä aikavälillä tuloskasvun olevan keskeinen osaketta ohjaava ajuri kertoimien sijaan. Hyvä osinkotuotto antaa myös tukea osakkeelle, joten pidämme osingon ja tuloskasvun muodostamaa tuotto-odotusta riittävänä lyhyen aikavälin hinnoitteluriskien kantamiseksi. Myös DCF-mallimme antaa tukea näkemykselle osakkeen nousuvarasta.

Käy kauppaa. (eQ)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Kasper Mellas

Kasper Mellas

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 78,9 85,9 93,1
- kasvu-% 39,3% 8,9% 8,4%
Liikevoitto (EBIT) 47,7 52,1 57,9
- EBIT-% 60,4% 60,6% 62,1%
EPS (oik.) 0,96 1,03 1,13
Osinko 1,00 1,07 1,17
P/E (oik.) 26,8 20,5 18,7
EV/EBITDA 19,8 14,9 13,6
Osinkotuotto-% 3,9% 5,1% 5,5%
Uusimmat ennusteet

eQ on vuonna 1998 perustettu suomalainen varainhoitoon ja investointipankkitoimintaan keskittyvä konserni. Konserni tarjoaa asiakkailleen sijoitus-, kiinteistö- ja pääomarahastoihin liittyviä palveluita, yksilöllistä varainhoitoa, sijoitusvakuutuksia sekä laajan valikoiman kansainvälisten yhteistyökumppaneiden sijoitusrahastoja. Lisäksi konserni tarjoaa yritys- ja kiinteistö­järjestelyihin sekä pääoma­järjestelyihin liittyviä palveluja.