Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Siirtymä paikallisesti asennetuista (“on-premise”) ohjelmistoista pilviohjelmistoihin on ollut ohjelmistomarkkinoiden keskeisenä trendinä jo reilusti yli vuosikymmenen. Tämä murros on ollut digitalisaation ohella toinen keskeinen kasvuajuri SaaS-yhtiöille, jotka tarjoavat ohjelmistoaan jatkuvalaskutteisena ja internetin yli käytettävänä (“pilviohjelmisto”).

Yksi korkean taso mittari pilvimurroksen etenemiselle on Eurostatin joulukuussa 2021 päivittämä tilasto pilvipalveluita käyttävistä yrityksistä, minkä kehitystä avaamme tässä kirjoituksessa. Keskeisenä havaintona tilastosta on vauhdikkaimman pilvimurroksen keskittyminen jatkossa selvästi Pohjois-Euroopan ulkopuolelle. Helsingin listayhtiöitä tarkastellessa Eurooppaan laajentuneet SaaS-yhtiöt pääsevät siten pääsääntöisesti hyötymään trendistä paikallisia toimijoita enemmän.

Pohjois-Euroopassa pilvimurros on jo pitkällä, muu Eurooppa tulee kaukana perässä

Pohjois-Euroopan maiden yritykset ovat jo pitkään olleet Euroopan mallioppilaita pilviohjelmistojen käytössä. Paikallisten yritysten innokkuus pilviohjelmistojen käyttöön on arviomme mukaan näkynyt myös alueella syntyneiden ja toimivien SaaS-yhtiöiden määrässä. Pohjois-Euroopan yrityksistä vuonna 2021 jo noin 70 % käyttävät vähintään yhtä pilvipalvelua, jääden lähes edellisen vuoden tasolle (69 %). Myös Suomessa pilvipalvelujen käyttöaste oli vuonna 2021 (75 %) edellisen vuoden tasolla. Pohjois-Euroopassa pilvimurros näyttääkin vuonna 2021 korkealla tasolla hidastuneen selvästi aiempien vuosien vahvaan trendiin nähden.

Muu Eurooppa tulee sen sijaan kaukana perässä, mikä kertoo pilviohjelmistojen vielä hyödyntämättömästä kasvupotentiaalista näillä alueilla. Samalla pilvipalveluiden käyttöasteen mittarilla tarkasteltuna seuraavaksi edistynein alue, Länsi-Eurooppa, on kaukana yli 5 vuoden takamatkalla noin 52 %:ssa ja Etelä-Eurooppa vastaavasti yli 6 vuotta perässä noin 46 %:ssa. Keski-Eurooppa (38 %) ja Kaakkois-Eurooppa (23 %) ovat pilvimurroksessaan vieläkin Pohjois-Eurooppaa kauempana. 

Tämä mittari ei kuitenkaan anna SaaS-yhtiöiden kannalta vielä kovin hyvää kuvaa, sillä pilvipalvelun käyttäjäksi lasketaan jo pilvipohjaisen tiedonsäilytyksen (esim. Dropbox, Onedrive) tai sähköpostin (esim. Microsoft 365) käyttäjät. Edistyneempien pilvipalveluiden käyttäjiä tarkastellessa (Taloushallinto, CRM, laskentakapasiteetti, ERP*, tietoturva* ja/tai ohjelmistokehityksen ympäristöt*) iso kuva säilyy kuitenkin edelleen samana. Pohjois-Euroopan yritykset ovat myös tällä mittarilla pilvipalveluiden käyttäjien kärjessä (64 % yrityksistä), matkan päässä seuraa Länsi-Eurooppa (45 %) ja Etelä-Eurooppa (39 %). Vastaavasti Keski-Eurooppa (31 %) ja Kaakkois-Eurooppa (19 %) ovat jälleen alueen häntäpäässä. Inderesin seurannan SaaS-yhtiöt (Admicom, Basware, Efecte, Heeros, LeadDesk, Lemonsoft) toimivat käytännössä kaikki edistyneempien pilvipalveluiden kategoriassa.

Helsingin listatut SaaS-yhtiöt ovat asemoituneet pilvimurroksen kannalta keskimäärin hyvin

Pohjois-Euroopan korkea pilvipalveluiden käyttöaste ja sen hidastuva kasvu tarkoittaa yleistäen sitä, että pilvimurroksesta saa alueella aiempaa heikompaa tukea kasvulle. Seurantamme selvästi kansainväliset SaaS-yhtiöt (Basware, Efecte ja LeadDesk) pääsevät kuitenkin jo nykyisten Pohjois-Euroopan ulkopuolisten myyntikanaviensa avulla hyötymään näiden alueiden varhaisemmassa vaiheessa olevasta pilvimurroksesta. Toisaalta moni näiden alueiden markkinoista (esim. Saksa, Ranska, Italia ja Espanja) on lisäksi selvästi Pohjois-Euroopan maita suurempia, minkä myötä kasvun tilaa on näillä markkinoilla vielä runsaasti.

Seurantamme paikalliset taloushallinnon ja toiminnanohjauksen (ERP) ohjelmistoja kehittävät SaaS-listayhtiöt (Admicom, Heeros ja Lemonsoft) eivät myöskään ole tilastojen valossa tuomittuja heikon kasvun markkinaympäristöön. Vaikka pilvimurros jämähti Suomessa viime vuonna korkealla tasolla paikalleen, on näiden yhtiöiden ohjelmistokategorioissa vielä pilvimurrosta jäljellä. Eurostatin mukaan esimerkiksi pienissä ja keskisuurissa suomalaisissa yrityksissä (10-250 henkeä) taloushallinnon pilviohjelmistojen käyttöaste oli 47-54 % ja ERP-ohjelmistojen 26-34 % vuonna 2021. Näilläkin yhtiöillä markkinapotentiaalia vaikuttaa siten olevan pitkällä tähtäimellä vielä monin kerroin nykytilanteeseen nähden.

Maiden jako alueisiin on tehty Saksan maantieteellisten nimien valiokunnan ryhmittelyn perusteella, huomioiden kuitenkin Turkki osana Kaakkois-Eurooppaa.

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti. Admicomin tytäryhtiö Tocoman Oy:n kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla pitkä historia ja vankka markkina-asema.