Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Evli Pankki
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 9.50 EUR
Kurssi: 8.70 EURKurssi hetkellä: 24.10.2019 - 7:25

Tarkistamme Evlin tavoitehinnan 9,5 euroon (aik. 8,5 euroa) ja toistamme lisää-suosituksemme. Yhtiö palasi Q3:lla odotuksia nopeammin tuloskasvuun ja kokonaisuutena raportti vahvisti luottamustamme yhtiön tuloskasvunäkymiä kohtaan. Kohonneesta arvostustasosta huolimatta terve tuloskasvu yhdessä vahvan osinkotuoton kanssa pitää osakkeen tuotto-odotuksen riittävällä tasolla kohollaan olevista markkinariskeistä huolimatta.

Tulosylitys ja ohjeistuksen nosto

Evlin Q3-tulos oli selvästi odotuksiamme parempi. Yhtiön liikevaihto kasvoi 18,0 MEUR:oon (Q2’19e: 17,1 MEUR) ja liikevoitto 5,9 MEUR:oon (Q2’19e: 4,6 MEUR). Liikevaihtoylityksen taustalla oli Varainhoito-segmentin odotettua nopeampi kasvu. Neuvonanto & Yritysasiakkaat -segmentin liikevaihto ylitti myös ennusteemme investointipankin korkeamman liikevaihdon ansiosta. Tulosylitys selittyi ennakoitua korkeammalla liikevaihdolla ja pienillä kertaerillä. EPS ylitti lopulta ennusteemme kahdella sentillä ollen 0,18 euroa (Q3’18: 0,20e). Ennakoitua paremman Q3-tuloksen kruunasi ohjeistuksen nosto. Uuden ohjeistuksen mukaan yhtiö arvioi kuluvan vuoden liikevoiton säilyvän vertailukauden tasolla tai ylittävän sen (aik. vuoden 2019 tulos selvästi positiivinen).

Tuote on kunnossa ja myynti vetää hyvin

Evlin uusmyynti jatkoi erittäin vahvaa kehitystään Q3:lla. Yhtiön varainhoidon tuote on tällä hetkellä erinomaisessa kunnossa johtuen vahvasta sijoitustoiminnan track-recordista, hyvästä tuotetarjonnasta ja erittäin kilpailukykyisestä hintatasosta. Tästä kertoo myös yhtiön jo viisi vuotta putkeen saavuttama ykköstila SFR:n ja Prosperan varainhoitajatutkimuksissa. Yhtiön nettomerkinnät olivat Q3:lla hieman yli 200 MEUR ja hallinnoitavan varallisuuden mix jatkoi parantumistaan vaihtoehtoisten tuotteiden kasvun jatkuessa (AUM Q3’19: +800 MEUR). Uusmyynnin näkymä onkin edelleen erittäin vahva ja sitä tukevat uudet vaihtoehtoisten tuotteiden lanseeraukset tulevien kvartaalien aikana.

Ennusteissa ei oleellisia muutoksia, tuloskasvu kiihtyy Q4:llä

Ennusteissamme ei ole Q3:n jälkeen tapahtunut oleellisia muutoksia. Evlin tulostrendi kääntyi nousu-uralle hieman ennakoimaamme aiemmin ja odotamme tuloskasvun kiihtyvän Q4:llä. Yhtiöllä on hyvät edellytykset jatkaa tuloskasvuaan myös ensi vuonna, mikäli markkinatilanne ei oleellisesti heikkene nykyisestä. Tuloskasvunäkymää tukee vahvana jatkuva uusmyynti, rahastojen tuottosidonnaiset palkkiot ja IT-uudistuksen tarjoamat kustannushyödyt.

Tuotto-odotus edelleen riittävällä tasolla

Evlin osake on noussut edellisen päivityksemme jälkeen hieman yli 10 %. Koska tulosennusteissamme ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia, on kurssinousu mennyt pitkälti yhtiön kertoimiin. Tulospohjaiset P/E-kertoimet ovat vuosille 2019-2020 13x ja 11x ja kertoimissa ei mielestämme ole nousuvaraa. Näin ollen tuotto-odotus nojaa yhä selvemmin tuloskasvuun.  Kertoimien noususta huolimatta pidämme Evlin osakkeen tuotto-odotusta edelleen hyvänä, sillä Q3:lla nähty paluu tuloskasvuun ja positiiviset näkymät laskevat osakkeen riskiprofiilia. Ennustamamme tuloskasvu yhdessä korkean sekä turvallisen osinkotuoton kanssa pitää osakkeen tuotto-odotuksen riittävällä tasolla.

Käy kauppaa. (Evli Pankki)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Tunnusluvut 2018 2019 2020e
Liikevaihto 71,4 68,5 73,8
- kasvu-% 19,0% -4,1% 7,7%
Liikevoitto (EBIT) 21,3 18,9 22,2
- EBIT-% 29,8% 27,6% 30,0%
EPS (oik.) 0,71 0,70 0,68
Osinko 0,52 0,61 0,65
P/E (oik.) 10,2 12,4 12,8
EV/EBITDA 7,1 9,6 8,1
Osinkotuotto-% 7,1% 7,0% 7,5%
Uusimmat ennusteet