Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Evli Q4: Bye Bye, Pankkitoiminta

Analyytikon kommentti 25.01.2021 6:03 Evli Pankki
Yhtiö: Evli Pankki
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 16.50 EUR
Kurssi: 14.85 EUR
Kurssi hetkellä: 25.1.2021 - 5:48

Nostamme Evlin suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä) ja tavoitehinnan 16,5 euroon (aik. 12,0 euroa). Evli raportoi perjantaina väkivahvan Q4-tuloksen ja kertoi samalla harkitsevansa hartaasti toivomaamme pankkitoiminnan alasajoa. Selvästi kohonneet ennusteet ja yhtiön madaltunut riskitaso nostavat osakkeen riski-/tuottosuhteen riittävälle tasolle kovasta kurssinoususta huolimatta.

Veret seisauttava Q4-tulos

Evli ylsi Q4:llä veret seisauttavaan tulokseen, sillä yhtiön liikevoitto kohosi peräti 13,6 MEUR:oon, ylittäen 9,3 MEUR:n ennusteemme heittämällä. Tulosylityksen taustalla oli Varainhoito, jonka 12,1 MEUR:n liikevoitto ylitti räikeällä marginaalilla 8,1 MEUR:n ennusteemme. Ylityksen taustalla oli selvästi odotuksiamme korkeampi liikevaihtotaso, mikä tuli käytännössä täysin Omaisuudenhoidon tuottosidonnaisista palkkioista. N&Y-segmentin tulos jäi ennusteestamme Investointipankin odotettua matalammasta aktiviteetista johtuen, mutta tätä kompensoi Konsernitoimintojen odotettua korkeammat trading-tuotot. EPS oli lopulta 0,42 ja ylitti heittämällä 0,27 euron ennusteemme. Osinkoehdotus (0,73 euroa) oli linjassa 0,72 euron ennusteemme kanssa.

Bye Bye, Pankkitoiminta

Perjantain iso uutinen oli Evlin tiedottama päätös käynnistää strateginen selvitys sen pankkitoiminnan tulevaisuudesta. Suhtaudumme uutiseen hyvin positiivisesti, sillä pankkitoiminta on hallinnollisesta taakasta ja jatkuvasti kiristyvästä regulaatiosta johtuen yhtiölle huomattava kulurasite ja se sitoo merkittävästi pääomia. Alustavien arvioidemme mukaan pankista irtaantuminen vapauttaisi pääomia 20-30 MEUR ja mahdollistaisi merkittävät kulusäästöt ja/tai resurssien paremman allokoinnin. Pääomatehokkuuden merkittävään parantumisen ja positiivisten tulosvaikutusten lisäksi pankkitoiminnasta irtaantuminen selkeyttää Evlin sijoittajaprofiilia ja tukee yhtiölle hyväksyttävää arvostusta.

Ennusteita tarkistettu reippaasti ylöspäin

Evlin kasvunäkymät säilyvät lähivuosille vahvoina ja vahvan suorittamisen sekä parantuneen kulufokuksen myötä myös näkemyksemme Evlin kannattavuuspotentiaalista on noussut selvästi. Olemme tarkistaneet lähivuosien tulosennusteitamme ylöspäin noin 14 % ja odotamme Evliltä lähivuosina noin 13 %:n tuloskasvua. Tuloskasvua ajaa ennusteissamme Varainhoidon vahvan kasvun jatkuminen ja kulutehokkuuden asteittainen parantuminen. Pankkitoiminnan kulusäästöjä ennusteemme eivät vielä toistaiseksi huomioi ja ne antavat turvamarginaalia ennusteisiimme. Odotamme Evliltä lähivuosina vuolasta voitonjakoa ja pankkitoiminnan alasajon myötä yhtiöllä ei ole mitään syytä kitsastella osingonjaossaan.

Tuloskasvu ja vuolas osinko tarjoavat riittävän tuotto-odotuksen

Olemme aiemmin pitäneet Evlille hyväksyttävänä arvostushaarukkana noin 13-14x P/E-kerrointa, mutta vahvan suorittamisen ja todennäköiseltä näyttävän pankkitoiminnan alasajon myötä olemme tarkistaneet haarukkamme noin 14-16x tasolle. Päivitetyillä ennusteilla arvostus (2021e P/E 14x) asettuu hyväksyvämme haarukan alalaitaan ja on myös linjassa yhtiön viimeisen 5 vuoden keskimääräisen arvostustason kanssa. Näkemyksemme mukaan lähivuosille ennustamamme noin 13 %:n tuloskasvu yhdessä sektorin korkeimman 7 %:n osinkotuoton kanssa tarjoavatkin sijoittajalle edelleen hyvän tuotto-odotuksen.

Käy kauppaa. (Evli Pankki)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 79,7 90,7 96,8
- kasvu-% 5,1% 13,8% 6,7%
Liikevoitto (EBIT) 29,1 35,6 39,2
- EBIT-% 36,5% 39,3% 40,5%
EPS (oik.) 0,89 1,05 1,23
Osinko 0,73 0,99 1,17
P/E (oik.) 13,8 14,2 12,0
EV/EBITDA 8,6 8,5 7,6
Osinkotuotto-% 6,0% 6,7% 7,9%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Evli Pankki on suomalainen vuonna 1985 perustettu sijoittamiseen erikoistunut pankki. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kaikki keskeiset sijoittamiseen liittyvät palvelut.  Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Konsernin asiakaskunta koostuu pääosin instituutioista, yrityksistä sekä varakkaista yksityishenkilöistä. Evlin toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Turussa ja Tukholmassa.