Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Exel Q2: Roppakaupalla uusia tilauksia

Analyytikon kommentti 21.07.2021 6:41 Exel Composites
Yhtiö: Exel Composites
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 11.50 EUR
Kurssi: 10.32 EUR
Kurssi hetkellä: 21.7.2021 - 6:26

Exel julkaisi eilen Q2-raporttinsa. Kasvu oli selvästi odotuksiamme rivakampaa, mutta operatiivisen tuloksen osalta jäätiin ennusteitamme matalammalle. Raportin suurimmat ilonaiheet liittyivät kiistatta hurjasti kehittyneisiin uusiin tilauksiin, jälleen ennätyskorkeaksi kohonneeseen tilauskantaan ja siten aikaisempaa paremmalta näyttävään lyhyen tähtäimen kysyntätilanteeseen. Myös pidemmälle katsottaessa mahdollisuuksia on paljon, eikä Exelin omat rakenteelliset ominaisuudet mielestämme aseta rajoitteita näiden mahdollisuuksien hyödyntämiselle. Pidämme odottamamme tuloskasvun sekä pienen osingon muodostamaa vuotuista riskikorjattua tuotto-odotusta riittävän hyvänä. Täten toistamme lisää-suosituksemme ja 11,50 euron tavoitehintamme.

Vahvan volyymikasvun kvartaali

Exelin liikevaihto kasvoi Q2:lla 23 % 33,5 MEUR:oon, mikä ylitti 29,1 MEUR:n liikevaihtokuormaa odottaneen ennusteemme. Tärkeistä asiakastoimialoista kasvu oli erittäin vauhdikasta Rakentaminen ja infrastruktuurin (+64 %) sekä Välineet ja muun teollisuuden (+29 %) alla. Tuulivoimassa volyymit puolestaan jäivät vertailukauden tasalle. Aihetta sen suuremmalle dramatiikalle tämä ei arviomme mukaan kuitenkaan anna tilauskannan indikoitua koostumusta sekä tuulivoima-alalle tavanomaisia ajoitustekijöitä peilaten. Exel teki Q2:lla 2,5 MEUR:n oikaistun liikevoiton, mikä jäi kohtuullisen selvästi ennusteestamme. Vahva volyymikehitys tuki tuloksentekoa, mutta kasvun hyödyt jäivät tiettyjen suurivolyymisten tuotteiden tuotantojen ylösajojen sekä optimistista arviotamme ankarammin vaikuttaneen raaka-aineinflaation alle. Alariveillä ei sen sijaan tapahtunut mitään odottamatonta.

Ennustelinjoihin vain pieniä muutoksia

Exel odotetusti toisti kuluvan vuoden ohjeistuksensa ja odottaa täten sekä liikevaihdon että oikaistun liikevoiton kasvua. Q2:lla saatujen uusien tilausten kasvu oli hurjaa ja yhtiön tilauskanta kohosi jälleen ennätyskorkealle 56,9 MEUR:n tasolle. Tätä, johdon tarkempia markkinakommentteja sekä Exelin oman tuoteportfolion ajureita mukaillen teimme loppuvuoden liikevaihtoennusteisiimme nostoja. Koko vuoden osalta odotamme Exelin liikevaihdon kasvavan 14 % 124 MEUR:oon tärkeimpien asiakastoimialojen hyvinä pysyvien kysyntöjen sekä pandemiasta enemmän kärsineiden teollisuusalojen piristymisten vetämänä. Oikaistun liikevoiton odotamme asettuvan 10,2 MEUR:oon. Tuloskasvun keskeisenä ajurina pidämme volyymikasvua, mutta H2:lla odotamme myös sekä materiaali- ja logistiikkakustannuksiin että omiin tehokkuustasoihin H1:llä liittyneiden vaikutusten helpottavan. Ensi vuonna odotamme yhtiöltä reippaampaa operatiivista tuloskasvua kärkitoimialojen hyviä näkymiä, omia rakenteellisia kyvykkyyksiä sekä petraavia tehokkuustasoja heijastellen. Keskeisimmät lähivuosien riskit kohdistuvat edelleen teollisten loppukysyntöjen todellisiin kehittymisiin sekä kroonisesti lyhyeen näkyvyyteen.

Arvostus ei muodosta jarrua

Ennusteillamme Exelin oikaistut P/E-luvut vuosille 2021 ja 2022 ovat 17x ja 15x, kun taas vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat 10x ja 8x. Yhtiölle arvioimaamme neutraaliin kerroinhaarukkaan, historiallisiin arvostustasoihin ja isossa kuvassa laatuaan parantaneeseen perustekemiseen suhteutettuna emme pidä tuloskertoimia liian vaativina. Toisaalta emme näe kertoimissa myöskään oleellista nousuvaraa.  Mielestämme Exelin tuloskasvunäkymä on hyvä, mikä yhdessä noin 2 % osingon kanssa pitää vuotuisen riskikorjatun tuotto-odotuksen riittävän hyvänä. Näin ollen kannustimet yhtiön osakkeen omistamiselle ovat edelleen kunnossa.

Käy kauppaa. (Exel Composites)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 108,6 123,6 128,6
- kasvu-% 4,6% 13,8% 4,0%
Liikevoitto (EBIT) 9,4 10,1 12,1
- EBIT-% 8,7% 8,1% 9,4%
EPS (oik.) 0,47 0,60 0,71
Osinko 0,20 0,22 0,24
P/E (oik.) 15,7 17,2 14,5
EV/EBITDA 7,8 9,8 8,1
Osinkotuotto-% 2,7% 2,1% 2,3%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Exel on vuonna 1960 perustettu globaalisti valmistavassa teollisuudessa operoiva yhtiö, joka on erikoistunut vaativien ja useisiin erilaisiin teollisuuden loppukäyttöihin soveltuvien komposiittituotteiden suunnitteluun, valmistamiseen sekä myyntiin ja markkinointiin. Exelin pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Yhtiöllä on kahdeksan valmistavaa tuotantolaitosta, jotka sijaitsevat Suomessa (2 kpl), Kiinassa (2 kpl), Isossa-Britanniassa, Belgiassa, Itävallassa ja Yhdysvalloissa.