Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Exel Composites
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 11.50 EUR
Kurssi: 10.64 EUR
Kurssi hetkellä: 16.7.2021 - 7:44

Exel julkaisee Q2-raporttinsa tiistaina noin kello 10.00. Odotamme hyvän alkuvuoden saaneen mukavaa jatkoa ja sekä liikevaihdon että operatiivisen tuloksen nousseen vertailukaudesta. Koko vuodelle annettuun ohjeistukseen emme odota muutoksia. Eri teollisuussektoreiden viimeaikainen uutisvirta on pysynyt suotuisana, minkä odotamme heijastuneen myös Exelin monipuolisen ratkaisuportfolion kysyntöihin. Tähän tilanteeseen ja samalla loppuvuoden mahdollisuuksiin haemmekin päivitettyä tietoa johdon kommenteista.

Exel pääsi lähtemään Q2:lle mainioista asemista Q1:n lopussa ennätyskorkealla ollutta tilauskantaa ja alkuvuoden aikana oivasti kehittyneitä uusia tilauksia mukaillen. Myös yhtiön oma toimituskyky on arviomme mukaan säilynyt hyvänä, vaikka globaalit logistiikkapulmat ovatkin voineet joitain ylimääräisiä kitkoja operaatioihin aiheuttaa. Kokonaisuudessaan odotamme Exelin Q2:n sujuneen volyymimielessä mallikkaasti ja liikevaihdon kasvaneen 7 % 29,1 MEUR:oon. Asiakastoimialoista odotamme jälleen mielenkiinnolla etenkin vahvat pitkän aikavälin kasvuajurit omaavan Tuulivoiman, jo tovin vahvasti kasvaneen Puolustuksen sekä kokoluokaltaan merkittävän Rakennukset ja infrastruktuurin toteutunutta kehitystä.  

Odotamme Exelin tehneen Q2:lla 3,0 MEUR:n oikaistun liikevoiton. Operatiivisen tuloskasvun arvioimme olleen nousseen volyymitason ajamaa. Liikevaihdon skaalautumisen odotamme kuitenkin jääneen hieman vajaaksi kohollaan pysytelleitä logistiikkakustannuksia ja niiden aiheuttamia lisärasitteita heijastellen. Materiaalien saatavuuksiin liittyvien asioiden emme sen sijaan odota aiheuttaneen Exelille olennaisia kannattavuusvaikutuksia. Normaalien rahoitus- ja veroerien jälkeen arvioimme osakekohtaisen tuloksen puolestaan asettuneen 0,18 euroon.

Kuluvalle vuodelle Exel ohjeistaa liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvua. Emme odota yhtiön tekevän muutoksia ohjeistukseensa Q2-raportin yhteydessä. Pitkää aikaväliä ajatellen Exelin tämänhetkinen tilanne on mielestämme erittäin mielenkiintoinen. Viimeisen kahden vuoden aikana yhtiö on onnistunut haastavistakin yleistalouden olosuhteista huolimatta kasvamaan orgaanisesti ja samalla myös parantamaan operatiivista suorituskykyään. Exelin oman tuotannon rakenne on puolestaan aidosti globaali ja yhtiöllä on pultruusiopuolen johtavana toimijana mielestämme myös suhteellisia mittakaavaetuja. Tätä taustaa vasten pidämme Exelin kokonaiskilpailukykyä perustellusti hyvänä. Samaa voidaan sanoa myös kasvunäkymästä, vaikka lyhyellä tähtäimellä tietyt omien käsien ulkopuolella olevat tekijät ylimääräisiä epävarmuuksia aiheuttavatkin.

Käy kauppaa. (Exel Composites)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 108,6 116,3 121,0
- kasvu-% 4,6% 7,1% 4,0%
Liikevoitto (EBIT) 9,4 10,7 12,3
- EBIT-% 8,7% 9,2% 10,2%
EPS (oik.) 0,47 0,65 0,73
Osinko 0,20 0,22 0,24
P/E (oik.) 15,7 16,4 14,6
EV/EBITDA 7,8 9,5 8,1
Osinkotuotto-% 2,7% 2,1% 2,3%
Uusimmat ennusteet

Exel on vuonna 1960 perustettu globaalisti valmistavassa teollisuudessa operoiva yhtiö, joka on erikoistunut vaativien ja useisiin erilaisiin teollisuuden loppukäyttöihin soveltuvien komposiittituotteiden suunnitteluun, valmistamiseen sekä myyntiin ja markkinointiin. Exelin pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Yhtiöllä on kahdeksan valmistavaa tuotantolaitosta, jotka sijaitsevat Suomessa (2 kpl), Kiinassa (2 kpl), Isossa-Britanniassa, Belgiassa, Itävallassa ja Yhdysvalloissa.