Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: F-Secure
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 3.00 EUR
Kurssi: 3.13 EURKurssi hetkellä: 13.12.2019 - 6:21

Toistamme F-Securen 3,0 euron tavoitehinnan, mutta laskemme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää). Yhtiön eilisen ohjeistuslaskun ja ensi vuoden näkymien perusteella yhtiön arvonluonnin kannalta keskeisen yritystietoturvan kasvunopeus jää lyhyellä tähtäimellä aiempia odotuksiamme hitaammaksi. Laskeneilla ennusteillamme osakkeen arvostus näyttää osien summa -laskelmamme perusteella ensi vuoteen katsottaessa neutraalilta ja arvostuksen nousu vaatisi kasvun kiihtymistä.

Yritystietoturvan kasvuohjeistuksen lasku oli melko lievä

F-Secure laski eilen näkymiään vuoden 2019 yritystietoturvan kasvun osalta ja arvio nyt yritystietoturvan liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 27-30 % (aik. >30 %). Muuten ohjeistus säilyi ennallaan ja kuluttajatietoturvan liikevaihdon odotetaan pysyvän noin vuoden 2018 tasolla ja oikaistun käyttökatteen olevan yli 21 MEUR. Ohjeistuslaskun taustalla on se, että kyberturvallisuuskonsultoinnin käyttöasteet ovat Q4:llä olleet joillakin alueilla odotettua alhaisemmat. Lisäksi joidenkin merkittävien monivuotisten MDR-ratkaisujen sopimusten allekirjoittaminen on siirtynyt ensi vuoden puolelle, mikä alentaa vuoden 2019 liikevaihtokertymää. Ohjeistuksen lasku ei tullut täytenä yllätyksenä, sillä olimme liputtaneet sen mahdollisuuden Q3-tuloksen jälkeen ja ennusteemme oli kasvuohjeistuksen alalaidalla 30 %:ssa.

Vuoden 2020 näkymät ennakoivat hidastuvaa orgaanista kasvua

F-Secure antoi tiedotteessa myös näkymät vuodelle 2020, jotka olivat yritystietoturvan kasvun osalta pettymys aiempiin odotuksiimme nähden. Yhtiö arvioi vuonna 2020 yritystietoturvan orgaanisen kasvun hidastuvan vuodesta 2019 (arviomme n. 12-13 %), missä lopetettujen, ei-strategisten tuotteiden negatiivinen vaikutus kasvuun on muutamia prosenttiyksikköjä. Odotimme aiemmin yhtiön yltävän 13 %:n orgaaniseen kasvuun yritystietoturvassa vuosina 2020-2021. Vaikka strategisesti tärkeiden havainnointi- ja reagointituotteiden (MDR ja EDR) myynti vetää hyvin, on niiden painoarvo koko yritystietoturvasta vielä sen verran pieni, että kokonaiskasvu näyttää jäävän ensi vuonna yksinumeroiseksi. Kuluttajatietoturvan liikevaihdon yhtiö odottaa pysyvän noin vuoden 2019 tasolla, mikä oli linjassa odotuksiimme. Tuloksen osalta yhtiö ohjeistaa oikaistun käyttökatteen kasvavan selvästi vuodesta 2019, mikä oli niin ikään odotustemme mukaista.

Lähivuosien ennusteemme laskivat

Ennustamme nyt yritystietoturvan liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 28 % 123 MEUR:oon, mikä tarkoittaa noin 11 %:n kasvua Q4:llä. Vuosina 2020-2021 odotamme yritystietoturvan kasvavan 9 % ja 10 %. Kuluttajatietoturvan liikevaihdon odotamme kasvavan tänä vuonna vajaan 1 %:n 95,5 MEUR:oon ja vakaan kehityksen jatkuvan tulevina vuosina. Odotamme oikaistun käyttökatteen olevan tänä vuonna 22,6 MEUR ja kasvavan 28,9 MEUR:oon vuonna 2020.

Arvostuksessa ei perusteltua nousuvaraa nykyisellä kasvunäkymällä

F-Securen osakkeen arvostus (2019e-2020e EV/Liikevaihto 2,3-2,2x) on kyberturvasektorin kontekstissa matala. Emme näe arvostuskertoimissa kuitenkaan perusteltua nousuvaraa nykytasoilta, sillä yhtiön liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu vielä hitaasti kasvavilta tuotealueilta (EPP ja kuluttajat) sekä heikommin skaalautuvasta konsultoinnista. Mielestämme yhtiön arvonluonti nojaa kasvuun uusissa MDR/EDR-tuotteissa, joiden osuus yhtiön liikevaihdosta on arviomme mukaan vielä melko pieni, mutta kasvaa nopeasti. 2020-ohjeistuksen perusteella kasvuvauhti jää silti aiempia odotuksiamme hitaammaksi ja nykyisellä kasvunäkymällä osakkeen arvostus näyttää neutraalilta osien summa -laskelmamme valossa.

Käy kauppaa. (F-Secure)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

CEO, analyytikko

Lisätiedot

F-Secure on ollut kyberturvallisuuden edelläkävijä jo kolme vuosikymmentä. F-Securen laaja palvelukokonaisuus ja palkitut tuotteet käyttävät patentoituja tietoturvainnovaatioita ja sofistikoitunutta uhkatietoa suojatakseen tuhansia yrityksiä ja miljoonia kuluttaja-asiakkaita. Yhtiön asiantuntijat ovat osallistuneet useampaan kyberrikoksen tutkintaan kuin mikään muu eurooppalainen yritys markkinoilla. F-Securen tuotteita myy maailmanlaajuisesti yli 200 operaattoria ja tuhannet jälleenmyyjät.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 190,7 218,3 229,8
- kasvu-% 12,4% 14,4% 5,3%
Liikevoitto (EBIT) 4,5 8,2 12,7
- EBIT-% 2,4% 3,7% 5,5%
EPS (oik.) 0,04 0,03 0,07
Osinko 0,00 0,00 0,03
P/E (oik.) 52,5 102,6 43,4
EV/EBITDA 27,1 16,0 17,5
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 1,0%
Uusimmat ennusteet