Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: F-Secure
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 2.60 EUR
Kurssi: 2.75 EURKurssi hetkellä: 4.5.2020 - 5:51

Toistamme F-Securen 2,60 euron tavoitehinnan ja vähennä-suosituksen. Yhtiön Q1-tulos ei sisältänyt suurempia yllätyksiä ja koronan vaikutukset olivat odotetusti vielä rajallisia. Tulevina neljänneksinä korona iskee erityisesti konsultointiliiketoimintaan, mutta kokonaisuutena arvioimme F-Securen selviävän koronakriisistä suhteellisen vähin vaurioin vakaan ohjelmistoliiketoiminnan sekä hyvän rahoitusasemansa ansiosta. Sektorin kasvuyhtiöiden lokeroon ponnistaminen näyttää kuitenkin haastavalta ja osakkeen arvostuksen nousu vaatisi vahvempaa kasvunäkymää.

Koronan vaikutukset olivat Q1:llä vielä odotetusti rajallisia

F-Securen Q1-liikevaihto kasvoi 3 % 54,8 MEUR:oon ja jäi hieman alle ennusteemme (55,8 MEUR). Oikaistu käyttökate kasvoi Q1:llä 7,2 MEUR:oon (Q1’19: 5,0 MEUR) ja oli hieman yli 6,9 MEUR:n ennusteemme ja yhtiön mukaan sen omien odotusten ylälaidassa. Oikaistu liikevoitto oli 4,0 MEUR, mikä vastaa kohtuullista 7,4 %:n liikevoittomarginaalia. Yhtiö ei odotetusti antanut vielä uusia näkymiä koko vuodelle ja koronan vaikutukset heijastuvat numeroihin vasta tulevina neljänneksinä. Etenkin konsultointiliiketoiminnassa vaikutusten syvyyttä on vielä haastava arvioida. Tarkistimme ennusteitamme hieman alaspäin Q1-raportin jälkeen.

Yritystietoturvan kasvuvauhti jäi odotuksistamme

Alkuvuodesta F-Securen kasvua veti odotetusti yritystietoturva, jonka liikevaihto kasvoi 4 % 30,4 MEUR:oon. Tämä oli kuitenkin odotuksiamme (9 %) hitaampi ja edellisen neljänneksen tavoin yritystietoturvan orgaaninen kasvuvauhti oli meille pettymys. Strategisesti tärkeiden havainnointi- ja reagointiratkaisujen (MDR) myynti veti alkuvuodesta hyvin ja liikevaihto kasvoi selvästi. Tämä ei kuitenkaan vielä näy merkittävästi tuoteliikevaihdon kasvussa (Q1’20: +4 %), sillä valtaosa liikevaihdosta tulee vielä hitaasti kasvavista päätelaitteiden suojaustuotteista (EPP). Konsultoinnin kasvua (Q1’20: +3 %) hidasti merkittävän projektin lähestyminen loppuaan, mutta muuten toiminta kehittyi yhtiön mukaan vahvasti. Yritystietoturvan viime neljänneksinä hidastunut kasvuvauhti osittain heikentää F-Securen profiilia yritystietoturvan kasvuyhtiönä vaikuttaen osakkeen hinnoitteluun. Toistaiseksi hyvä kasvu on oikeuttanut markkinoille sen, että sijoittajat ovat katsoneet yhtiötä liikevaihtokertoimilla ja korkeita tuloskertoimia on katsottu sormien lävitse.

Kuluttajatietoturva luo vakaata kassavirtaa koronasta huolimatta

Kuluttajatietoturvan liikevaihto oli 24,4 MEUR (ennusteemme 23,8 MEUR) ja se pysyi odotetusti vakaana vertailukauteen (Q1’19: 24,0 MEUR) nähden. Operaattorikanava (valtaosa myynnistä) pysyi vakaana, eikä koronavirus näytä yhtiön mukaan olennaisesti vaikuttavan siihen. Suoramyynnin liikevaihto pysyi myös viime vuoden tasolla, mutta tulevina neljänneksinä sen odotetaan kärsivän jonkin verran koronan takia.

Vakaa kasvunäkymä on jo hinnoiteltu osakkeeseen

F-Securen osakkeen arvostus on liikevaihtokertoimella (2020e-2021e EV/S 2,0x-1,9x) kyberturvasektorin arvostustason (mediaani EV/S 6,0x) valossa matala. Emme näe kertoimissa lyhyellä tähtäimellä kuitenkaan perusteltua nousuvaraa, sillä yhtiön liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu vielä hitaasti kasvavilta tuotealueilta (EPP ja kuluttajat) sekä heikommin skaalautuvasta konsultoinnista. Mielestämme yhtiön arvonluonti nojaa kasvuun uusissa MDR/EDR-tuotteissa, joiden osuus yhtiön liikevaihdosta on arviomme mukaan vielä melko pieni, mutta kasvaa nopeasti. Nykyisellä kasvunäkymällä osakkeen arvostus näyttää neutraalilta myös osien summa -laskelmamme valossa. Lähivuosien tuloskertoimista (2020e-2021e oik. P/E 64x-36x) ei saada arvostukselle juurikaan tukea.

Käy kauppaa. (F-Secure)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

CEO, analyytikko

Lisätiedot

F-Secure on ollut kyberturvallisuuden edelläkävijä jo kolme vuosikymmentä. F-Securen laaja palvelukokonaisuus ja palkitut tuotteet käyttävät patentoituja tietoturvainnovaatioita ja sofistikoitunutta uhkatietoa suojatakseen tuhansia yrityksiä ja miljoonia kuluttaja-asiakkaita. Yhtiön asiantuntijat ovat osallistuneet useampaan kyberrikoksen tutkintaan kuin mikään muu eurooppalainen yritys markkinoilla. F-Securen tuotteita myy maailmanlaajuisesti yli 200 operaattoria ja tuhannet jälleenmyyjät.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 217,3 216,3 227,0
- kasvu-% 14,0% -0,5% 4,9%
Liikevoitto (EBIT) 7,2 7,7 13,1
- EBIT-% 3,3% 3,5% 5,8%
EPS (oik.) 0,03 0,04 0,08
Osinko 0,00 0,00 0,03
P/E (oik.) 92,5 63,6 36,1
EV/EBITDA 15,9 18,2 14,6
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 1,1%
Uusimmat ennusteet