Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

F-Secure: Koronavirustorjunta toimi Q2:lla

Analyytikon kommentti 17.07.2020 7:16 F-Secure
Yhtiö: F-Secure
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 2.90 EUR
Kurssi: 3.08 EUR
Kurssi hetkellä: 17.7.2020 - 7:01

Toistamme F-Securen vähennä-suosituksen, mutta nostamme tavoitehinnan 2,9 euroon (aik. 2,6 euroa) heijastellen nousseita tulosennusteita sekä kyberturvasektorin kohonnutta arvostustasoa. Korona jarrutti odotetusti F-Securen kasvua Q2:lla, mutta samaan aikaan alaspäin joustanut kulurakenne siivitti yhtiön tuloksen reilusti yli ennusteista. Tulevina neljänneksinä kulutason pitäisi kuitenkin normalisoitua, kun yhtiö tavoittelee paluuta kasvupolulle. Koronan vaikutukset F-Securelle näyttävät alkuvuoden perusteella jäävän konsultointia lukuun ottamatta pieniksi vakaan ohjelmistoliiketoiminnan ja hyvän rahoitusaseman ansiosta. Mielestämme yhtiön tulevien vuosien vakaa kasvunäkymä on kuitenkin jo hinnoiteltu osakkeen arvostukseen.

Korona jarrutti liikevaihtoa, kulukuri paransi kannattavuutta selvästi

F-Securen Q2-liikevaihto laski 2 % 53,0 MEUR:oon, mikä oli kokonaisuutena täysin linjassa ennusteemme kanssa. Oikaistu käyttökate kasvoi Q2:lla vahvasti 10,2 MEUR:oon (Q2’19: 4,8 MEUR) ja ylitti reippaasti 5,1 MEUR:n ennusteemme. Kannattavuutta tuki tiukan kulukurin lisäksi koronan vuoksi pienentyneet myynnin ja markkinoinnin kulut sekä matkakulut. Toimintojen normalisoituessa kulutaso tulee jälleen nousemaan koronaa edeltäneelle tasolle, joten tulevina neljänneksinä kannattavuutta jälleen uhrataan kasvun saavuttamiseksi F-Securen strategian mukaisesti. Q2-raportin myötä kuluvan vuoden tulosennusteemme nousi selvästi ja nostimme myös lähivuosien tulosennusteita.

Korona iski voimalla konsultointiin

Yritystietoturvan liikevaihto laski 6 % 28,2 MEUR:oon, kun koronavirus jarrutti odotuksiamme enemmän konsultointia (-19 %), eikä tuoteliiketoiminnan lievä kasvu (+2 %) riittänyt paikkaamaan tätä. Konsultoinnissa näkyvyys loppuvuodelle on edelleen heikko, jonka vuoksi yhtiö ei antanut vielä uutta ohjeistusta. Päätelaitteiden suojaustuotteiden myynti (EPP) jatkoi vakaata kehitystä ja uusien havainnointi- ja reagointiratkaisujen (MDR) myynti kasvoi hyvin, vaikka korona hidasti uusasiakashankintaa. MDR-ratkaisujen kasvu ei näy vielä olennaisesti tuoteliiketoiminnan kasvussa, sillä valtaosa liikevaihdosta tulee edelleen hitaasti kasvavista päätelaitteiden suojaustuotteista. Mielestämme viime neljänneksinä hidastunut yritystietoturvan kasvuvauhti osittain kyseenalaistaa F-Securen sijoitusprofiilia yritystietoturvan kasvuyhtiönä, jonka perusteella yhtiön osaketta pääasiallisesti hinnoitellaan. Kasvu on oikeuttanut markkinoille sen, että yhtiötä on katsottu liikevaihtokertoimilla ja korkeita tuloskertoimia on katsottu sormien lävitse.

Kuluttajatietoturvassa hyvä neljännes ja vakaat näkymät

Kuluttajatietoturvan liikevaihto kasvoi 3 % 24,8 MEUR:oon, kun ennusteemme odotti 2 %:n liikevaihdon laskua. Operaattorikanavan liikevaihto (valtaosa myynnistä) kasvoi hieman ja koronaviruksen vaikutus vakaaseen operaattorimyyntiin on ollut tähän mennessä hyvin rajallinen. Suoramyynti kasvoi myös hieman viime vuodesta hyvän verkkokauppamyynnin ansiosta, kun taas korona heikensi hieman jälleenmyyjäkanavan kautta tapahtuvaa myyntiä.

Arvostuksen nousu vaatisi vahvempaa kasvunäkymää

F-Securen osakkeen arvostus on liikevaihtokertoimella (2020e-2021e EV/S 2,2x-2,0x) kyberturvasektorin arvostustason (2020e mediaani EV/S 7,1x) valossa matala. Emme näe kertoimissa lyhyellä tähtäimellä kuitenkaan perusteltua nousuvaraa, sillä yhtiön liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu vielä hitaasti kasvavilta tuotealueilta (EPP ja kuluttajat) sekä heikommin skaalautuvasta konsultoinnista. Mielestämme yhtiön arvonluonti nojaa kasvuun uusissa MDR/EDR-tuotteissa, joiden osuus yhtiön liikevaihdosta on arviomme mukaan vielä melko pieni, mutta kasvaa nopeasti. Nykyisellä kasvunäkymällä osakkeen arvostus näyttää neutraalilta myös osien summa -laskelmamme valossa. Lähivuosien tuloskertoimista (2020e-2021e oik. P/E 44x-36x) ei saada arvostukselle juurikaan tukea.

Käy kauppaa. (F-Secure)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 217,3 217,0 227,5
- kasvu-% 14,0% -0,2% 4,9%
Liikevoitto (EBIT) 7,2 15,4 15,9
- EBIT-% 3,3% 7,1% 7,0%
EPS (oik.) 0,03 0,07 0,09
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) 92,5 43,7 35,7
EV/EBITDA 15,9 15,0 14,3
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

F-Secure on ollut kyberturvallisuuden edelläkävijä jo kolme vuosikymmentä. F-Securen laaja palvelukokonaisuus ja palkitut tuotteet käyttävät patentoituja tietoturvainnovaatioita ja sofistikoitunutta uhkatietoa suojatakseen tuhansia yrityksiä ja miljoonia kuluttaja-asiakkaita. Yhtiön asiantuntijat ovat osallistuneet useampaan kyberrikoksen tutkintaan kuin mikään muu eurooppalainen yritys markkinoilla. F-Securen tuotteita myy maailmanlaajuisesti yli 200 operaattoria ja tuhannet jälleenmyyjät.