Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: F-Secure
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 2.60 EUR
Kurssi: 2.77 EURKurssi hetkellä: 30.4.2020 - 8:46

F-Securen aamuinen Q1-tulos ei sisältänyt juurikaan suurempia yllätyksiä, ja koronan vaikutukset olivat odotetusti vielä rajallisia. Yhtiön kasvu hidastui Q1:llä jo hieman odotuksiamme enemmän, mutta sitä kompensoi hieman ennusteitamme parempi kannattavuus. Tulevina neljänneksinä korona iskee erityisesti konsultointiin ja epävarmuus vaikutusten syvyydestä säilyy korkeana Q1-raportin jälkeen. Yhtiön vakaa ohjelmistoliiketoiminta tarjoaa kuitenkin vahvaa selkänojaa koronakriisin yli seilaamiseen.

F-Securen Q1-liikevaihto kasvoi 3 % 54,8 MEUR:oon ja jäi hieman alle ennusteemme (55,8 MEUR). Kasvua veti yritystietoturva, jonka liikevaihto kasvoi 4 % 30,4 MEUR:oon, mikä oli odotuksiamme (9 %) hitaammin. Yritystietoturvan tuoteliikevaihto kasvoi 4 % 18,6 MEUR:oon ja konsultointi 3 % 11,9 MEUR:oon. Konsultoinnissa kasvua hidasti merkittävän Pohjoismaisen projektin lähestyminen loppuaan, jolloin sen laajuus supistui vertailukauteen nähden. Korona alkoi näkyä Q1:llä jo konsultoinnin uusmyynnissä ja tämä tulee heijastumaan tulevina neljänneksinä negatiivisesti konsultoinnin kasvuun. Tuotepuolella päätelaitteiden suojaustuotteiden (EPP) vakaa kehitys jatkui ja sopimusten uusimisasteet olivat hyvällä tasolla. Strategisesti tärkeiden havainnointi- ja reagointiratkaisujen (MDR) liikevaihto kasvoi merkittävästi vertailukaudesta ja myynti on vetänyt hyvin koko alkuvuoden. Tulevina neljänneksinä MDR-ratkaisujen uusasiakashankinta voi hidastua, sillä koronapandemia lyö kapuloita rattaisiin jo ennestään pitkiin myyntisykleihin.

Kuluttajatietoturvan liikevaihto oli 24,4 MEUR (ennusteemme 23,8 MEUR) ja pysyi odotetusti vakaana vertailukauteen (Q1’19: 24,0 MEUR) nähden. Operaattorikanavan liikevaihto pysyi vakaana, eikä koronavirus näytä yhtiön mukaan olennaisesti vaikuttavan siihen. Suoramyynnin liikevaihto pysyi myös viime vuoden tasolla. Yhtiön mukaan ensimmäisiä koronan vaikutuksia oli havaittavissa jälleenmyyjäkanavan kautta tapahtuvassa myynnissä, jonka osuus koko suoramyynnistä on kuitenkin melko pieni.

Oikaistu käyttökate kasvoi Q1:llä 7,2 MEUR:oon (Q1’19: 5,0 MEUR) ja oli hieman yli 6,9 MEUR:n ennusteemme ja yhtiön mukaan sen omien odotusten ylälaidassa. Oikaistu liikevoitto oli 4,0 MEUR (ennusteemme 3,6 MEUR), mikä vastaa 7,4 %:n liikevoittomarginaalia. Näkyvyys tulevien neljännesten tuloskehityksen suhteen säilyy Q1-raportin jälkeen heikkona ja riippuu pitkälti siitä, miten voimakkaasti korona iskee tänä vuonna konsultointiin ja uusmyyntiin.

F-Secure ei odotetusti antanut vielä uusia näkymiä koko vuodelle ja Q1-raportin perusteella koronan vaikutukset ovat tähän mennessä olleet odotetusti vielä melko lieviä. Vaikutukset kuitenkin pahenevat vasta tulevina neljänneksinä etenkin konsultoinnissa ja kuopan syvyyttä on vielä haastava arvioida. Ennusteemme odotti ennen Q1-raporttia F-Securen liikevaihdon pysyvän tänä vuonna vakaana 217 MEUR:ssa ja oikaistun käyttökatteen paranevan 24,8 MEUR:oon (2019: 23,2 MEUR). Alustavasti arvioimme, että liikevaihdon osalta ennusteessamme on lievää painetta alaspäin.

Käy kauppaa. (F-Secure)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot

F-Secure on ollut kyberturvallisuuden edelläkävijä jo kolme vuosikymmentä. F-Securen laaja palvelukokonaisuus ja palkitut tuotteet käyttävät patentoituja tietoturvainnovaatioita ja sofistikoitunutta uhkatietoa suojatakseen tuhansia yrityksiä ja miljoonia kuluttaja-asiakkaita. Yhtiön asiantuntijat ovat osallistuneet useampaan kyberrikoksen tutkintaan kuin mikään muu eurooppalainen yritys markkinoilla. F-Securen tuotteita myy maailmanlaajuisesti yli 200 operaattoria ja tuhannet jälleenmyyjät.

inderesTV

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 217,3 217,4 229,5
- kasvu-% 14,0% 0,0% 5,6%
Liikevoitto (EBIT) 7,2 7,8 14,7
- EBIT-% 3,3% 3,6% 6,4%
EPS (oik.) 0,03 0,05 0,08
Osinko 0,00 0,00 0,03
P/E (oik.) 92,5 56,2 33,3
EV/EBITDA 15,9 18,2 13,9
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 1,1%
Uusimmat ennusteet