Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: F-Secure
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 2.60 EUR
Kurssi: 3.00 EUR
Kurssi hetkellä: 16.7.2020 - 8:50

F-Securen aamulla julkaisema Q2-raportti oli liikevaihdon osalta linjassa, mutta tuloksen osalta selvästi odotuksiamme parempi. Hyvää tuloskehitystä selittää koronan vuoksi hidastuneen myynnin myötä selvästi laskeneet myynnin ja markkinoinnin kulut. Tulevina neljänneksinä kulutason pitäisi jälleen normalisoitua, kun yhtiö tavoittelee yritystietoturvassa paluuta kasvupolulle. Näkyvyys loppuvuodelle on edelleen heikko etenkin konsultoinnissa, eikä yhtiö antanut vielä odotetusti uusia näkymiä tälle vuodelle.

F-Securen Q2-liikevaihto laski 2 % 53,0 MEUR:oon, mikä oli kokonaisuutena täysin linjassa ennusteemme kanssa. Yritystietoturvan liikevaihto laski 6 % 28,2 MEUR:oon (enn. -2 %), kun koronavirus jarrutti odotuksiamme enemmän konsultointiliiketoimintaa (-19 %), eikä tuoteliiketoiminnan lievä kasvu (+2 %) riittänyt paikkaamaan tätä. Päätelaitteiden suojaustuotteiden myynti (EPP) jatkoi odotetusti vakaata kehitystä ja uusien havainnointi- ja reagointiratkaisujen (MDR) myynti kasvoi hyvin. Korona kuitenkin näkyi MDR-ratkaisujen myynnissä hidastaen uusasiakashankintaa. Konsultoinnissa näkyvyys loppuvuodelle on edelleen heikko, vaikkakin yhtiön mukaan myynti alkoi parantua Q2:n loppupuolella.

Kuluttajatietoturvan liikevaihto puolestaan kasvoi 3 % 24,8 MEUR:oon, kun ennusteemme odotti 2 %:n liikevaihdon laskua. Operaattorikanavan liikevaihto kasvoi hieman ja koronaviruksen vaikutus vakaaseen operaattorimyyntiin on ollut tähän mennessä hyvin rajallinen. Suoramyynti kasvoi myös hieman viime vuodesta. Yhtiön mukaan verkkokauppamyynti onnistui hyvin koronasta huolimatta, kun taas jälleenmyyjäkanavan kautta tapahtuva myynti kärsi jonkin verran. Sen osuus koko suoramyynnistä on kuitenkin melko pieni ja kokonaisuutena kuluttajatietoturvan toinen neljännes sujui mielestämme olosuhteisiin nähden todella hyvin.

Oikaistu käyttökate kasvoi Q2:lla vahvasti 10,2 MEUR:oon (Q2’19: 4,8 MEUR) ja ylitti reippaasti 5,1 MEUR:n ennusteemme. Kannattavuutta tuki tiukka kulukuri, kun myynnin ja markkinoinnin kulut olivat koronasta johtuneen pienemmän myyntiaktiviteetin vuoksi normaalia matalammalla tasolla. Lisäksi konsultoinnin alhaisempien käyttöasteiden tulosvaikutusta saatiin torjuttua lomautusten avulla. Oikaistu liikevoitto oli 6,9 MEUR (ennusteemme 1,8 MEUR), mikä vastaa hyvää 13 %:n liikevoittomarginaalia. Yhtiön mukaan toimintojen normalisoituessa kulutaso tulee jälleen nousemaan koronaa edeltäneelle tasolle, joten tulevina neljänneksinä kannattavuutta jälleen uhrataan kasvun saavuttamiseksi F-Securen strategian mukaisesti. Nyt nähty kannattavuuden nopea parannus on kuitenkin osoitus F-Securen liiketoimintamallin skaalautuvuudesta, ja yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuspotentiaali on hyvä kasvupanostusten aikanaan pienentyessä.

F-Secure ei odotetusti antanut vielä uusia näkymiä koko vuodelle, sillä näkyvyys loppuvuoteen on etenkin konsultoinnin osalta edelleen heikko. Alkuvuoden perusteella koronan vaikutukset ovat olleet melko lieviä ja F-Securen vakaa ohjelmistoliiketoiminta tuo turvaa epävarmuuden keskellä. Ennusteemme ennen Q2-raporttia odotti F-Securen liikevaihdon pysyvän tänä vuonna vakaana 216 MEUR:ssa ja oikaistun käyttökatteen paranevan lievästi 23,9 MEUR:oon (2019: 23,2 MEUR). Alustavasti kannattavuuden osalta ennusteissa on nousupainetta Q2:n tulosylityksen myötä, mutta liikevaihdon osalta muutokset tulevat jäämään pieniksi. F-Securen arvonluonti nojaa edelleen kasvuun yritystietoturvassa ja sen suhteen lyhyen tähtäimen näkymä säilyy epävarmana.

Käy kauppaa. (F-Secure)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 217,3 216,3 227,0
- kasvu-% 14,0% -0,5% 4,9%
Liikevoitto (EBIT) 7,2 7,7 13,1
- EBIT-% 3,3% 3,5% 5,8%
EPS (oik.) 0,03 0,04 0,08
Osinko 0,00 0,00 0,03
P/E (oik.) 92,5 69,4 39,4
EV/EBITDA 15,9 19,8 15,9
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 1,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

F-Secure on ollut kyberturvallisuuden edelläkävijä jo kolme vuosikymmentä. F-Securen laaja palvelukokonaisuus ja palkitut tuotteet käyttävät patentoituja tietoturvainnovaatioita ja sofistikoitunutta uhkatietoa suojatakseen tuhansia yrityksiä ja miljoonia kuluttaja-asiakkaita. Yhtiön asiantuntijat ovat osallistuneet useampaan kyberrikoksen tutkintaan kuin mikään muu eurooppalainen yritys markkinoilla. F-Securen tuotteita myy maailmanlaajuisesti yli 200 operaattoria ja tuhannet jälleenmyyjät.