Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

F-Secure: Vakaa kasvunäkymä on jo hinnassa

Analyytikon kommentti 13.02.2020 6:15 F-Secure
Yhtiö: F-Secure
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 3.10 EUR
Kurssi: 3.25 EURKurssi hetkellä: 13.2.2020 - 6:00

Toistamme F-Securen vähennä-suosituksen ja tarkistamme tavoitehinnan 3,1 euroon (aik. 3,0 EUR). Q4-raportin perusteella F-Securen strategia ottaa askelia oikeaan suuntaan, mutta yritystietoturvan orgaaninen kasvunäkymä on hieman aiempia odotuksia hitaampi. Nykyisellä kasvunäkymällä osakkeen arvostus näyttää neutraalilta emmekä näe siinä perusteltua nousuvaraa lyhyellä aikavälillä.

Ohjeistuksen laskun jälkeen yllätyksetön Q4-raportti

F-Securen Q4-liikevaihto kasvoi 4 % 56,1 MEUR:oon, mikä jäi hieman alle ennusteemme (57,1 MEUR). Oikaistu tuloskehitys oli puolestaan hieman odotuksiamme parempaa (oikaistu käyttökate oli 6,6 MEUR vs. ennuste 6,1 MEUR), kun taas raportoitu liiketulos jäi kertaerien vuoksi hieman odotuksista. Yhtiö toisti odotetusti joulukuun ohjeistuslaskun yhteydessä annetut näkymät vuodelle 2020, joiden perusteella yritystietoturvan orgaaninen kasvu hidastuu (2019: n. 12 %), kuluttajatietoturva pysyy vakaana ja oikaistu käyttökate kasvaa selvästi (2019: 23,2 MEUR). Q4-raportin perusteella F-Secure etenee strategiassaan askel kerrallaan, mutta kasvuvauhti on hieman aiempia odotuksia hitaampi. Teimme raportin pohjalta vain lieviä negatiivisia ennustetarkistuksia.

Yritystietoturvan orgaaninen kasvunäkymä hieman aiempaa haastavampi

Yritystietoturvan liikevaihto kasvoi orgaanisesti 10 % ja oli 32,7 MEUR. Kasvua veti konsultointi (+16 %) ja tuoteliikevaihto kasvoi 5 % ollen 18,3 MEUR. Strategisesti tärkeiden havainnointi- ja reagointiratkaisujen (MDR) liikevaihto kasvoi yhtiön mukaan hyvin ja viimeisimmät asiakasvoitot indikoivat jälleen tuotteiden olevan kilpailukykyisiä. Päätelaitteiden suojaustuotteita (EPP) täydentävän EDR-tuotteen vaikutus kasvuun oli vielä pieni. EDR-tuote on F-Securen tulevien vuosien kasvun kannalta tärkeä sen tukiessa vakaana pysyvää EPP-myyntiä. Yhtiön mukaan päätelaitteiden tietoturvassa kilpailutilanne on kiristynyt, kun useat yhdysvaltalaiset kilpailijat ovat tulleet markkinaan aggressiivisemmin. Q4-raportin perusteella vaikuttaa siltä, että EPP-tuotteiden kasvunäkymät ovat hieman aiempaa haastavammat, eikä EDR-tuote anna vetoapua vielä lyhyellä tähtäimellä EPP-myynnille.

Kuluttajatietoturvassa vakaat näkymät

Kuluttajatietoturvan liikevaihto laski 2 % 23,4 MEUR:oon, kun odotimme sen pysyneen vertailukauden tasolla 24 MEUR:ssa. Operaattorikanavan liikevaihto laski hieman ja suoramyynti säilyi viime vuoden tasolla.  Segmentin kasvunäkymä on säilynyt vakaana. Q4:llä yhtiö solmi ensimmäiset sopimukset uuden ID Protection -tuotteen osalta. Älyreititin Sensen tavoin se voi tarjota pitkällä aikavälillä kasvupotentiaalia, mutta lyhyellä tähtäimellä uusien kuluttajatuotteiden liikevaihtovaikutus jää pieneksi.

Arvostuksessa ei perusteltua nousuvaraa nykyisellä kasvunäkymällä

F-Securen osakkeen arvostus on liikevaihtokertoimella (2020e-2021e EV/S 2,3-2,1x) kyberturvasektorin entisestään  kuumentuneiden arvostustasojen valossa matala. Emme näe kertoimissa lyhyellä tähtäimellä kuitenkaan perusteltua nousuvaraa, sillä yhtiön liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu vielä hitaasti kasvavilta tuotealueilta (EPP ja kuluttajat) sekä heikommin skaalautuvasta konsultoinnista. Mielestämme yhtiön arvonluonti nojaa kasvuun uusissa MDR/EDR-tuotteissa, joiden osuus yhtiön liikevaihdosta on arviomme mukaan vielä melko pieni, mutta kasvaa nopeasti. Nykyisellä kasvunäkymällä osakkeen arvostus näyttää neutraalilta osien summa -laskelmamme valossa. Lähivuosien tuloskertoimista (2020e-2021e oik. P/E 45x-30x) ei saada arvostukselle tukea.

Käy kauppaa. (F-Secure)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

CEO, analyytikko

Lisätiedot

F-Secure on ollut kyberturvallisuuden edelläkävijä jo kolme vuosikymmentä. F-Securen laaja palvelukokonaisuus ja palkitut tuotteet käyttävät patentoituja tietoturvainnovaatioita ja sofistikoitunutta uhkatietoa suojatakseen tuhansia yrityksiä ja miljoonia kuluttaja-asiakkaita. Yhtiön asiantuntijat ovat osallistuneet useampaan kyberrikoksen tutkintaan kuin mikään muu eurooppalainen yritys markkinoilla. F-Securen tuotteita myy maailmanlaajuisesti yli 200 operaattoria ja tuhannet jälleenmyyjät.

inderesTV

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 217,3 228,6 241,6
- kasvu-% 14,0% 5,2% 5,7%
Liikevoitto (EBIT) 7,2 12,5 20,0
- EBIT-% 3,3% 5,5% 8,3%
EPS (oik.) 0,03 0,07 0,11
Osinko 0,00 0,03 0,06
P/E (oik.) 92,5 45,4 29,9
EV/EBITDA 15,9 17,7 13,7
Osinkotuotto-% 0,0% 0,9% 1,8%
Uusimmat ennusteet